Siemens Healthineers v Panattoni Park Košice Airport

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Siemens Healthineers presúva výrobu ultrazvukových prístrojov na Slovensko   

2/4


 

Siemens Healthineers v Panattoni Park Košice Airport

Siemens Healthineers v Panattoni Park Košice Airport

„Ultrazvukové prístroje predstavujú rýchlo sa rozvíjajúci biznis a predajné cykly sú oveľa rýchlejšie ako pri niektorých iných produktoch v rámci ponuky Siemens Healthineers. Foto zdroj: Siemens Healthineers