Budúcnosť logistických firiem je investovanie do technologických inovácií

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DigitalizáciaLogistika

Budúcnosť logistických firiem je investovanie do technologických inovácií

Budúcnosť logistických firiem je určite investovanie do technologických inovácií

Nedostatok vodičov, vysoká inflácia, skokový rast cien palív a energií, ale taktiež problémy s kapacitami a s tým spojenými oneskoreniami prepravy – nielen tieto faktory v posledných rokoch ovplyvnili odvetvie logistiky. Týmto negatívnym vplyvom sa ale firmy dokázali ubrániť a rok 2022 pre mnohé z nich skončil v zelených číslach. Ak však v roku 2023 zainvestujú do technologických inovácií, ktoré sú v tomto odvetví už nutnosťou, očakáva sa pozitívny vývoj v budúcnosti. Prognóza stability môže taktiež znamenať príležitosť pre investorov a akcionárov v tomto sektore.

 

 

Spoločnosť, ktorá chce mať efektívnu prevádzku a držať sa na špičke trhu, potrebuje prvotriedne logistické systémy. Práve tie zaistia plynulú prevádzku, optimalizujú výkon a dokážu znížiť náklady. Logistické procesy sa totiž už nespájajú len s dopravou – využívané sú tiež v priemysle, retaile a obchodných centrách, v hoteloch či iných komerčných budovách. A aké technológie sú budúcnosťou logistiky? Hlavne tie automatizované a digitalizované.

Jedným z riešení pre zefektívnenie chodu spoločnosti je tzv. e-Reception – automatická recepcia, ktorá poskytuje komplexné služby od evidencie vstupov, ohlásenia kuriérnych služieb až po internú komunikáciu a iné administratívne úkony. Tento systém nielen znižuje prevádzkové náklady, ale taktiež zrýchľuje postupy a nezaťažuje systém zbytočnými papierovými dokumentami. V prípade, že je potrebné zaistiť dohľad nad bezpečnostnými a logistickými procesmi v jednotlivých objektoch, existuje softwarové riešenie umožňujúce mať aktuálny prehľad o celkovom pohybe osôb, vozidiel a majetku.

Spoločnosti v logistických oblastiach tiež ocenia efektívnu správu parkovísk – okrem monitoringu obsadenosti aj bez potreby hardwaru nad každým parkovacím státím a spoľahlivého zabezpečenia pred vandalmi, technológie ponúkajú aj automatizovaný vyvolávací systém pre čakajúcich vodičov, inteligentnú rampu, ktorá kontroluje priebeh nakládok aj výkladov a modulárne kalendáre plánujúce tieto procesy aj obstarávajúcu komunikáciu s dodávateľmi. Jednou z dôležitých „vychytávok“ pre prevádzku je určite prediktívna údržba objektu. Pomocou tej sa môže predísť krízovým situáciám vďaka napojeniu záplavových, tepelných, vodo-čidiel či iných IoT technológií. Vzdialená správa systému s predstihom indikuje potenciálne poruchy či problémy a dáva možnosť ušetriť náklady za škody spôsobené prípadnou haváriou.

Na nikom nezávislé systémy s umelou inteligenciou

V minulom roku bola predstavená taktiež nová éra video dohľadu v poddaní spoločnosti M2C, kde sa videozáznamy nemusia využívať len pri monitorovaní bezpečnosti, ale tiež môžu priniesť marketingovo cenné informácie. Na ich základe môže byť analyzované chovanie zákazníka a optimalizovaný existujúci in-store marketing, a tým dosiahnuť vyšších predajov aj spokojnosti.

Okrem už zmienených benefitov majú logistické technológie veľmi flexibilnú štruktúru a dokážu byť prispôsobené konkrétnym požiadavkám. Ich plná digitalizácia umožňuje mať prehľad nielen o aktuálnej situácii bez ohľadu na to, kde sa zrovna nachádzate, ale taktiež o všetkých potrebných informáciách v záznamoch histórie alebo pravidelných reportoch a súhrnných analýzach, z ktorých sa dajú následne vytvoriť štatistiky a porovnávať priebežne výsledky. Na nikom nezávislé systémy s „umelou inteligenciou“ dokážu znížiť až 30 % firemných nákladov, eliminovať chybovosť a tiež šetriť životné prostredie.

Digitalizácia a automatizácia logistických procesov môže pomôcť s efektívnejším zvládaním zákazok, zrýchliť priebeh jednotlivých procesov a generovať väčší zisk. A to je gro, vďaka ktorému logistické spoločnosti zvládnu výzvy v nadchádzajúcich neistých časoch.

Tieto technológie ponúka medzinárodná spoločnosť M2C, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti integrovaného facility managementu, vzdialeného dohľadu, automatizácie v kombinácii s modernými technológiami. Počas 30 rokov svojho pôsobenia získala pozíciu lídra na trhu ponúkajúceho systémy pre technickú správu a údržbu nehnuteľností, fyzický dohľad nad budovami, recepciu, upratovanie, bezpečtnostné technológie a napojenie na CMS. V priebehu minulého roku sa rozrástla o technologickú odnož Innovis, ktorá sa zameriava okrem iného na zvýšenie povedomia o dostupných inováciách a najnovších technológiách v tomto odbore. Na konci roku 2022 bola slovenská pobočka M2C z viac než 160 krajín a 200 odvetví ocenená za svoje aktivity v oblasti ekológie a udržateľnosti medzinárodným prestížnym zlatým ocenením. Širšiu ponuku technológií a systémov nájdete na www.M2C.eu.

Zdroj foto: M2C
Text: M2C

>> Vhodné doplnky pre vašu
firmu TU alebo aj nižšie <<

 

Komentáre