GARBE Green Park Piešťany nastoluje nový štandard v prístupe k udržateľnosti

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentPriemysel a logistika

GARBE Green Park Piešťany nastoluje nový štandard v prístupe k udržateľnosti

GARBE Green Park Piešťany

Spoločnosť GARBE dokončila výstavbu budovy v zelenom parku v Piešťanoch naplno v súlade so svojou filozofiou udržateľnosti. Strecha prvej haly sa môže pochváliť fotovoltaickými panelmi, ktoré budú hlavným zdrojom obnoviteľnej energie.

 

 

GARBE Industrial Real Estate CEE, popredný špecialista na logistické a priemyselné nehnuteľnosti, dokončil prvú budovu v GARBE Green Parku Piešťany v súlade so svojou filozofiou udržateľnosti. Posledným krokom k zavŕšeniu výstavby sa stala inštalácia fotovoltaických panelov. Prevádzka parku je uhíkovo neutrálna a nezávislá na dodávkach zemného plynu. Budova je vybavená tepelnými čerpadlami a naviac prebieha v areáli recyklácia vody z vlastnej studne.

„GARBE Green Park Piešťany pre nás predstavoval z hľadiska zelených riešení veľký záväzok. Ten sa nám teraz podarilo splniť. Projekt bol od začiatku veľmi ambiciózny, pretože takto rozsiahle udržateľné opatrenia sme na trhu priemyselných nehnuteľností implementovali vôbec poprvý krát,“ povedal Martin Polák, riaditeľ GARBE pre región strednej a východnej Európy, „pokiaľ si dáte vysoké ciele, je potrebné vysporiadať sa s rôznymi legislatívnymi obmedzeniami, technickými problémami aj s vyššími nákladmi.

Inštalácia fotovoltaických panelov na strechu parku sa stala posledným krokom na tejto ceste a ja som rád, že sme všetky plány dokázali úspešne realizovať. V týchto opatreniach chceme v rámci našich projektov pokračovať, aby sme zvyšovali nielen naše skóre v rámci hodnotenia ESG, ale aj štandardy toho, kam sa bude celý trh uberať. To priamo súvisí  s tým, ako sa chováme k okoliu okolo nás a k životnému prostrediu.“

Fotovoltaicke panely na streche

Na pozemku stavia GARBE špekulatívne ešte druhú halu s rozlohou 18 000 m2 , ktorá spĺňa rovnaké kritériá udržateľnosti. Na túto strechu GARBE tiež nainštaluje fotovoltaické panely. Naviac je v celom areáli zachované pôvodné zalesnenie a lúky a pripravené sú i miesta pre umiestnenie včelých úľov. Pre výstavbu oboch hál boli vybrané stavebné materiály s ohľadom na životné prostredie.

GARBE Green Park Piešťany sa nachádza 300 m od diaľničného zjazdu na Piešťany, 80 km od Bratislavy a 110 km od Žiliny. Vďaka tejto polohe ponúka jednoduché napojenie na ďalšie trhy nielen v strednej Európe. Zastávka hromadnej dopravy sa nachádza na hranici parku.

Zdroj foto: GARBE
Text: GARBE

>> Vhodné doplnky pre vašu
firmu TU alebo aj nižšie <<

 

Komentáre