NDS tento rok zvyšuje investície do opráv mostov na Slovensku

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentStavebníctvo

NDS tento rok zvyšuje investície do opráv mostov na Slovensku

NDS tento rok zvyšuje investície do opráv mostov na Slovensku

Národná diaľničná spoločnosť tento rok zvýšila objem investícií do opráv mostov na Slovensku. V minulom roku zabezpečila komplexnú opravu piatich mostných objektov. Tento rok plánuje obnoviť ďalších sedem mostov. V najbližších dvanástich mesiacoch tak do obnovy mostov v správe NDS poputuje viac ako 20 miliónov eur.

 

 

NDS v roku 2024 zvýši rýchlosť pri postupnej obnove mostov na diaľniciach a rýchlostných cestách. Minulý rok spoločnosť komplexne opravila tri mostné objekty na D1 (Východná, Liptovský Ján a Vlachy). Opravou prešiel most pri českých hraniciach (Sekule) a nad rýchlostnou cestou R1 pri Nitre. Okrem samotných komplexných opráv NDS venovala pozornosť aj prácam na moste Lanfranconi v Bratislave. Sanovala stredové rímsy, zaistila osvetlenie parkovacích plôch pod mostom a osvetlenie cyklistických chodníkov na moste a aktuálne pri nich prebieha aj výmena zábradlí.

„Investície do opráv a údržby mostov minulý rok predstavovali celkovo 14 miliónov eur. Tento rok zvyšujeme predpokladané investície o viac ako šesť miliónov,“  podotkol Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva a riaditeľ prevádzkového úseku NDS.

V roku 2024 tak plánuje NDS obnoviť sedem mostov. Dva na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda, jeden v okolí Trnavy na R1, jeden na D1 na Liptove, dva v okolí Zvolena a jeden mostný objekt pri Galante. Z toho logisticky najnáročnejšou opravou bude obnova mostu v križovatke R1 a D1 pri Trnave, ktorá je plánovaná v najbližších mesiacoch a vyžiada si aj dopravné obmedzenia, o ktorých bude NDS v predstihu motoristov informovať.

„Samotný výber mostov, ktoré musia prejsť komplexnou opravou, vychádza z výsledkov hlavných prehliadok mostov, ktoré sa vykonávajú v intervale raz za štyri roky, ktoré NDS vykonáva. Na základe hlavných prehliadok sa určuje stavebno-technický stav mosta. Podľa stavebno-technických stavov sa vytvára prioritizovaný zoznam opráv, podľa ktorého NDS postupuje,“ pokračuje Rastislav Droppa.

Investície do opráv a obnovy mostov sú platené zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov NDS, predovšetkým z príjmov za výber mýta a predaj diaľničných známok.

Komplexná oprava mostov bude spočívať vo výmene mostného zvršku. Obnoví sa vozovka, dôjde k výmene mostných záverov, opravia sa rímsy, zvodidlá, zábradlia či odvodňovacie systémy. Súčasťou opráv bude tiež sanácia podhľadu nosnej konštrukcie a spodnej stavby.

Foto: NDS
Text: NDS

>> Vhodné doplnky a pracovné
oblečenie do firmy TU <<

 

Komentáre (1)

  1. No konečne. Niektoré mosty už boli naozaj v kritickom stave.🙏

Komentáre