ARETE INDUSTRIAL sa vďaka komplexnej ESG stratégii stal jedným z prvých „svetlo zelených fondov“ v Českej republike

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentNovinkyPriemysel a logistika

ARETE INDUSTRIAL sa vďaka komplexnej ESG stratégii stal jedným z prvých „svetlo zelených fondov“ v Českej republike

Arete Park Valašské Meziříčí s modernými solárnymi panelmi na streche

Fond ARETE INDUSTRIAL sa ako jeden z prvých nehnuteľnostných fondov v Českej republike stáva takzvaným „svetlo zeleným fondom“ podľa 8. článku európskej smernice SFDR. Skupina ARETE je hrdá na to, že je priekopníkom na českom kapitálovom trhu a zavádza tu ako jedna z prvých uznávané medzinárodné štandardy.

 

 

Tretí fond skupiny ARETE zameraný na výnosové priemyselné a logistické aktíva v regióne strednej a východnej Európy úspešne implementoval komplexnú stratégiu ESG. Vďaka nej sa stáva ARETE INDUSTRIAL takzvaným „svetlo zeleným fondom“. Svetlozelené fondy si podľa definície európskej smernice SFDR kladú za svoj cieľ podporovať politiku trvalej udržateľnosti.

ESG sa stáva stále významnejším faktorom vo svete investícií a riadenia firiem. Zavedenie ESG stratégie nielenže podčiarkuje záväzok fondu k zodpovednosti voči životnému prostrediu, ale je tiež významným míľnikom pre súčasných i potenciálnych nových investorov, zahraničných partnerov a financujúce inštitúcie.

Skupina ARETE v rámci ESG stratégie systematicky pracuje na zlepšení aspektov týkajúcich sa životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a etiky. V enviromentálnej oblasti skupina aktívne pracuje na znížení energetickej náročnosti budov a svojej emisnej stopy. Zároveň ARETE aktívne podporuje biodiverzitu a ochranu vodných zdrojov.

V sociálnej oblasti skupina naďalej aktívne podporuje miestne komunity a charitatívne spoločnosti. Skupina sa tiež stará o zdravie, bezpečnosť a wellbeing svojich zamestnancov a nájomcov. V oblasti governancie skupina ARETE okrem ďalšieho presadzuje etické hodnoty v oblasti riadenia a správy.

„Investičná a nehnuteľnostná skupina ARETE považuje podporu hodnôt ESG za jednu zo svojich priorít. Z tohto dôvodu sme implementovali komplexnú ESG stratégiu pre fond ARETE INDUSTRIAL, ktorý sa stáva takzvaným „svetlo zeleným fondom“. Sme hrdí na to, že sme na tuzemskom kapitálovom trhu priekopníkmi. Naši medzinárodní investori oceňujú, že fond ARETE INDUSTRIAL sa naďalej vyvíja v rámci medzinárodných štandardov,“ uviedol k implementácii stratégie ESG Lubor Svoboda, spoluzakladateľ skupiny ARETE.

„V súčasnej dobe je už zrejmé, že zhodnocovanie kapitálu je možné dosahovať spoločensky zodpovedným spôsobom. Implementácia samotnej stratégie je pre nás však len začiatkom. V budúcnosti chceme naše ESG postupy naďalej spresňovať a prípadne rozširovať kritériá, ktoré zohľadňujeme pri investičnom rozhodovaní fondu,“ vysvetlil postup skupiny ESG manažér ARETE Josef Novotný.

Zdroj foto: Arete
Text: Arete

>> Vhodné doplnky a pracovné
oblečenie do firmy TU <<

 

Komentáre