ZSE Energia distribuuje fotovoltické panely z parku P3 Senec

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentPriemysel a logistika

ZSE Energia distribuuje fotovoltické panely z parku P3 Senec

P3 Senec ZSE Energia distribuuje fotovoltické panely z parku P3 Senec

P3 Logistic Parks, popredný developer a dlhodobý vlastník logistických nehnuteľností v Európe, rozširuje portfólio nájomníkov seneckého parku o ZSE Energia. V P3 Senec spoločnosť prevádzkuje sklad s fotovoltickými panelmi a nabíjacími stanicami pre elektromobily, čím reaguje na rastúci dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie a čistej mobilite, a preto distribuuje fotovoltické panely.

 

 

ZSE Energia si v parku P3 Senec prenajala viac ako 4 000 m2 skladových a kancelárskych priestorov, v ktorých bude spoločnosť rozvíjať „zelené riešenia“ pre zákazníkov a aj vlastné aktivity v energetickom sektore. Strategická poloha parku umožňuje efektívnejšiu distribúciu riešení obnoviteľnej energie, ako sú solárne (fotovoltické) panely, po ktorých dopyt na Slovensku rastie. S oficiálnou prevádzkou skladu začala ZSE v apríli tohto roka.

Peter Mäsiar, Logistic Manager v ZSE Energia, hovorí: „Ako energetická firma disponujeme potenciálom, ktorý dokážeme využiť na prechod k bez emisným riešeniam. To si vyžaduje podporu a investície do obnoviteľných zdrojov energie, prechodom na čistejšiu mobilitu ale aj do edukácie širokej verejnosti. Aj preto je oblasť fotovoltiky a elektromobility u nás témou číslo jedna a jej výhody komunikujeme aj našim odberateľom. V poslednom roku záujem o fotovoltické elektrárne v slovenských domácnostiach a podnikoch narástol niekoľkonásobne a rastúci dopyt očakávame aj v budúcom roku.“

Zuzana Harčariková, Leasing Manager v P3 na Slovensku, uvádza „S príchodom ZSE sme doplnili naše klientske portfólio o významného hráča v oblasti energetiky, ktorý prináša do svojho podnikania zelené riešenia. V tomto smere sme na rovnakej vlne, uvedomujeme si našu úlohu a potrebu prinášať riešenia pre znižovanie skleníkových emisií a uhlíkovej stopy.“

Mäsiar dopĺňa: „Adresu pre náš nový sklad sme vybrali na základe výbornej polohy v rámci regiónu západného Slovenska, kde realizujeme väčšinu našich inštalácií. Zvažovali sme tiež možné úspory a efektivitu objednávania a skladovania väčšieho objemu materiálov. Nové priestory nám tiež umožňujú naplno rozvíjať naše know-how v oblasti návrhu a spájania  fotovoltických komponentov do jedného celku, pri ktorom sú potrebné práve bohaté priestorové možnosti skladu v P3 Senec.“

Tomáš Ostatník, Real Estate Executive z realitno-konzultantskej spoločnosti Holland and Company, dopĺňa: „P3 Senec má vynikajúcu strategickú polohu a je ideálnym distribučným uzlom pre domácich aj medzinárodných klientov. To zohráva tiež veľkú úlohu pri napĺňaní stratégie firiem ako zefektívniť skladovanie tovaru a jeho následnú prepravu. Čo sa nakoniec premietne do zelených cieľov firiem a ich potreby znížiť dopady podnikania na životné prostredie.“

Zdroj foto: P3 Logistic Parks
Text: P3 Logistic Parks

>> Vhodné doplnky pre vašu
firmu TU alebo aj nižšie <<

 

Komentáre