Ako vyriešiť dodávky čistého vzduchu? Predstavujeme decentrálny vetrací systém Lunos e2

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaTechnológieTZBVzduchotechnika

Ako vyriešiť dodávky čistého vzduchu? Predstavujeme decentrálny vetrací systém Lunos e2

Decentrálny vetrací systém Lunos e2

Interiérový vzduch si „znehodnocujeme“ aj obyčajným dýchaním. Vydychujeme aj škodlivé CO2 a aj vlhkosť a ak je dom tesný (len takéto sa musia už dnes stavať). Tak tieto „naše“ škodliviny musíme odstrániť. Vetráme alebo to za nás nikto či niečo „urobí“. Lunos e2 je rozmerovo najmenší decentrálny vetrací systém (dá sa vmontovať do otvoru 162 mm) pre dodávku čistého vzduchu so spätným získavaním tepla.

Decentrálny vetrací systém Lunos e2

Túto technológiu nazývame aj ako rekuperácia vzduchu. Vo svojej podstate sú to malé ventilátory, ktoré vzduch z miestnosti odsávajú (a aj nasávajú vonkajší čistý vzduch). Keďže ide o technologicky sofistikované konštrukčné riešenia, tak vzduch aj upravujú.  Ich použitie je opodstatnené najmä v miestach, kde chýbajú konvenčné zdroje tepla (radiátory, konvertory, fancoily …), a teda prívodom chladného vzduchu by hrozilo zhoršenie teplotných pomerov v miestnosti chladným vzduchom. V neposlednej miere, získavanie tepelnej energie, ktorú by sme inak „vyfúkli“ von, býva pozitívnym vedľajším efektom takéhoto – rekuperačného – vetrania.

Decentrálny vetrací systém Lunos e2

Konštrukcia „ventilátora“ Lunos e2

Kombinácia tepelnej a vlhkostnej rekuperácie interiérového vzduchu v regeneratívnom výmenníku, ktorý je zabudovaný v telese ventilátora, zabezpečuje, že toto vetranie so spätným získavaním tepla patrí k najefektívnejším zariadeniam. Čistému vzduchu vracajúcemu sa do interiérov sa cez výmenník vráti viac ako 90 % tepla. Moderné EC motory s nízkou spotrebou el. energie potrebnou pre prevádzku zariadenia a dokonale prepracované tvarovanie lopatiek ventilátora prakticky odstránili jeho hlučnosť.

Decentrálny systém Lunos e2

Akustický tlak vo vzdialenosti 1 m od výustku v interiéri, je počas prevádzky len 17 – 19 dB  pričom STN norma pre spálne pripúšťa 30 dB. Energetická efektívnosť je daná už spomínanou nízkou spotrebou el. energie na prevádzku (príkon 0,09 Wh/m3 vzduchu), t.j. pri 15 m3/h vymeneného vzduchu je spotreba zariadenia iba 1,4 Wh.

Decentrálny vetrací systém Lunos e2

To zabezpečuje denné náklady pri výmene vzduchu menej ako 5 centov.  Keramický výmenník tepla (dal by sa označiť aj ako zásobník tepla) je nainštalovaný v strede prúdenia vzduchu v montážnej vložke. Automaticky riadenou zmenou smeru prúdenia vzduchu (každých cca 70 sekúnd) sa výmenník zohrieva od odsávaného vzduchu a po prepnutí chodu do režimu nasávania, sa zase vracia teplo a čiastočne aj vlhkosť späť do čistého nasávaného vzduchu.  

Pozrite si: Nový stupeň pohodlia: Super-tiché tepelné čerpadlá

Čistotu privádzaného vzduchu zabezpečuje vonkajšia poveternostná ochrana s protihmyzovou sieťkou, protiprachový alebo protipeľový filter. Malé LED svetielko avizuje potrebnú kontrolu filtrov. Prachové filtre je možné čistiť pod tečúcou vodou, prípadne umyť v umývačke riadu do teploty 80°C. Potreba údržby je teda plne automatizovaná a prakticky bez nákladová.

Decentrálny systém Lunos e2

Jednoduchá inštalácia je nedocenená výhoda

Jednoduchá montáž do vyvŕtaného prieduchu max. priemeru 162 mm. Jednoduchá inštalácia 12 V prívodu elektrickej energie zo skrinky riadenia pod omietkou v blízkosti ventilátora predurčujú tieto systémy vetrania ako už do novostavieb, tak aj do rekonštruovaných RD alebo bytov. Decentný vzhľad vnútorného – interiérového krytu ventilátora nebude rušiť žiaden štýl zariadenia interiéru. Moderné dotykové riadenie na skrinke riadenia v sebe skrýva senzory teploty, vlhkosti a CO2. Tie sa dajú nastaviť na požadované parametre. Trvalou prevádzkou zariadenia v nastavených parametroch kvality privádzaného vzduchu je postarané o takú výmenu vzduchu, ktorá je nevyhnutná pre zdravé vnútorné prostredie.

Redakcia
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Vhodné čističe vzduchu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre