Zelené strechy – moderný trend v boji proti nedostatku vegetácie

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaStrechaVideo

Zelené strechy – moderný trend v boji proti nedostatku vegetácie

Zelené strechy

Vo väčšine veľkých miest je nadbytok železobetónových konštrukcií a nedostatok zelene. Je to spôsobené hustou zástavbou a potrebnou infraštruktúrou. Bohužiaľ potom nezostáva priestor pre zelené plochy. To vedie k tomu, že mikroklíma miest sa stáva nepriaznivou pre život. Kvôli suchému vzduchu v horúcom počasí sú strechy domov veľmi horúce. Vo veľkých mestách po celom svete našli východisko z tejto situácie – zelené strechy.

Na zelených strechách môžete nájsť:

 • pôdopokryvné rastliny, kvety, kríky a stromy;
 • relaxačné zóny;
 • ihriská;
 • zimné záhrady a skleníky za predpokladu, že zasklenie je premyslené tak, aby vytvorilo príjemnú mikroklímu.

Treba poznamenať, že strechu zdobenú črepníkovými kvetmi nemožno v súvislosti s týmto pojmom považovať za „zelenú“.

Výhody zelených striech:

 • okrasa – vegetácia na strechách robí mestské budovy atraktívnymi z estetického hľadiska;
 • prirodzená regulácia mikroklímy v domácnostiach zmierňovaním účinkov teplotných zmien;
 • prevencia rýchleho odparovania vlhkosti;
 • nárazníkový efekt – zníženie teploty v budovách v lete a pôsobenie proti prudkému ochladzovaniu v zime;
 • zníženie množstva vody padajúcej na zem vo forme dažďa, ako aj v dôsledku topenia snehu;
 • odstránenie záťaže z kanalizačných systémov absorbovaním dažďovej vody;
 • zníženie nákladov na vykurovanie domov znížením tepelných strát v chladnom období;
 • zníženie nákladov na klimatizáciu domov o 15-20% v dôsledku tepelného odporu povrchu, ako aj v dôsledku prirodzeného odparovania vlhkosti;
 • poskytovanie ochrany pred mestským hlukom;
 • ochrana strešnej krytiny pred ultrafialovým žiarením a inými škodlivými vplyvmi prostredia, čím sa zvyšuje jej životnosť 2-3 krát;
 • priaznivý vplyv na zdravie a pohodu ľudí v budove blokovaním elektromagnetického žiarenia;
 • zníženie znečistenia a obohatenie vzduchu kyslíkom, zvýšenie komfortu života v metropole, zníženie počtu pľúcnych ochorení;
 • 20-30 percentný ekonomický efekt.

 

 

 

V záujme zvýšenia energetickej efektívnosti budov sa na zelené strechy často umiestňujú tepelné kolektory a solárne panely. Okrem toho slúžia zelené strechy ako biotop pre zástupcov mestskej fauny.

Aby sa strecha neprehrievala, sú na nej umiestnené skleníkové systémy, ktoré odoberajú prebytočné teplo. Ak má mesto veľa domov vybavených zelenými strechami, tak v lete v ňom teplota výrazne klesá.

Zelené strechy

Odrody zelených striech

Existujú dva typy zelených striech: intenzívne a extenzívne. Intenzívne terénne úpravy sa nazývajú aj záhrada na streche. Okrem bujnej vegetácie sa tu nachádza záhradný nábytok a dekoračné prvky. Táto metóda je dosť nákladná a časovo náročná.

Pri extenzívnej úprave je strecha pokrytá tenkou vrstvou pôdy, do ktorej sa vysádzajú nenáročné nízko rastúce rastliny, ktoré si nevyžadujú špeciálnu starostlivosť. Zvyčajne rastú v tej istej oblasti, kde je umiestnená budova. Extenzívna strecha je prakticky samostatná, takže si nevyžaduje prevádzkové náklady.

Zelené strechy viacpodlažných budov

Väčšina výškových budov má ploché strechy, na ktorých sa veľmi ľahko umiestňuje zelená strecha. Preto si tento smer získava na popularite. Na plochej streche viacpodlažnej budovy môžete vytvoriť záhradu, rozložiť kvetinové záhony, usporiadať miesta na inštaláciu altánkov, lavičiek, ležadiel. Z bezpečnostných dôvodov musí projekt nevyhnutne zahŕňať ochranné bariéry, napríklad dostatočne vysoké parapety.

Terénne úpravy striech rodinných domov a chát

Pri zostavovaní projektu terénnej úpravy strechy rodinného domu sa berie do úvahy jej typ a plocha budovy. Strechu môžete zmeniť na rekreačnú oblasť s trávnikom, stromami, kríkmi a kvetinovými záhonmi. Na šikmých strechách sa zvyčajne nachádzajú trávniky s nenáročnými rastlinami.

Pozor! Pri zelených strechách sa berú do úvahy faktory ako prípustné zaťaženie strechy, stien a základov, spôsoby ochrany proti prerastaniu koreňov, vybavenie drenážneho systému atď. Ak zelená strecha nie je správne navrhnutá a vybavená, môže trpieť samotná strecha, ale aj fasáda a interiér, preto by túto prácu mali robiť špecialisti.

Foto: hystem.sk
Redakcia

>> Zariaďte si exteriér alebo
zelenú strechu TU alebo nižšie <<

 

Komentáre