Ako vyriešiť vykurovanie vykurovacím systémom, aby sme ušetrili v čase prevádzky

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaTZBVykurovanie

Ako vyriešiť vykurovanie vykurovacím systémom, aby sme ušetrili v čase prevádzky

Pri výbere vykurovacieho systému vášho RD musíte mať na zreteli, že jeden z veľmi dôležitých parametrov je cena tepla, ktoré musíte do domu dodať nejakým vykurovacím systémom. Teda koľko eur ročne stojí vykúrenie domu pri rôznych zdrojoch tepla a rôznych systémoch odovzdávania tepla.

Ako vyriešiť vykurovanie vykurovacím systémom

Ako vyriešiť vykurovanie vykurovacím systémom

Správny postup je, ak si budúce straty tepla, teda spotrebu tepelných energií zbilancujete hneď pri projektových úvahách. Odborne sa tomu hovorí Energetická koncepcia. Energetická koncepcia rodinného domu je totiž vo svojej podstate analýza spôsobov hospodárenia s teplom v dome pri hodnotení jeho konštrukčnej skladby. V týchto úvahách posudzujeme tepelnotechnickú kvalitu „obalu“ stavby v rôznych variantách a ich skladbe sa musí prispôsobiť technické riešenie dodávok tepla do každej miestnosti. Sami takéto posúdenie nedokážete urobiť, musíte požiadať špecialistu, ale! Základnú úvahu musíte zadefinovať však vy, ako investor, to budete všetko platiť! Definície môžu byť nasledovné. Chcem, dom vysoko úsporný, radšej zainvestujem do kvalitných tepelných izolácií, ako by som mal platiť za veľkú spotrebu plynu či elektriky! Môže byť aj opačná úvaha typu, prečo žiť v „konzerve”, radšej zaplatím viac za kúrenie. 

Ako vyriešiť vykurovanie vykurovacím systémom, Rehau

Zakladné rozhodnutie

Všetky tieto úvahy sa však musia odvíjať „ruka v ruke“ s filozofiou a odpoveďami na otázky: Z čoho dom postavíme? Z akého stavebného systému bude obálka stavby, Z akého strecha? Aké budú okná?Akú hrubú tepelnú izoláciu použijeme… Zjednodušene – riešime otázku, kvality  stavebných konštrukcií z ktorých náš dom postavíme. Prečo toto riešime? Pretože tieto odpovede vám určia (na veľmi dlhé roky) výšku tepelných strát, ktoré budú unikať cez steny, strechu, okná, dvere aj cez základy… V zime ich musíte dopľňať vykurovcím systémom a ten spotrebováva rozne palivá za ktoré platíte.

Zaujímave:
9 najčastejších otázok o podlahovom vykurovaní

Aby boli čo najmenšie, v tom vám pomáha aj nový „zákon“ o tepelnotechnickej kvalite stavieb. Stručne – dnes sa smú projektovať už len domy s takmer nulovou spotrebou tepelnej energie (ľudovo pasívne), ktoré majú veľmi nízke tepelné straty v max. výške max. 20 kWh/ m2/rok.

Zákon sôsobil aj „problémy”

Ako vyriešiť vykurovanie, Rehau

Z vyššie popisovanej tepelnotechnickej kvality môžu mať „problémy” majitelia RD, ktoré boli projektované pred dvoma či tromi rokmi a získali už stavebné povolenie. Pre ne neplatila ešte taká prísna STN (spomínaný „zákon“). Tieto domy ešte nemajú navrhnuté zateplenia všetkých druhov konštrukcií tak, ako to musia mať stavby v súčasnosti. Povoľovacie konania prebiehali v čase keď ešte neplatila nová norma a tak sa smú stavať!!! v skladbách ako boli povolené (ich tepelné straty budú vysoké –  48 kWh a viac). „Zákon“ to pripúšťa, ale vysoké prevádzkové náklady by takémuto stavebníkovi mali „prikazovať“ znížiť straty tepla na maximálnu možnú mieru aj v procese výstavby. Verte stojí to za veľkú úvahu a určite sa to v budúcnosti vráti v znížení platieb za plyn či elektriku.

Ako vyriešiť vykurovanie vykurovacím systémom, Vaillant

Nasleduje návrh vykurovacieho systému

Keď sme už „vyriešili“ problém minimalizácie tepelných strát, nasleduje úvaha o type technického zariadenia dodávajúceho teplo. Tento systém rieši odovzdávania tepla a musí sa vybrať zdroj tepla a úvaha o jeho vykurovacom výkone. Musí sa nadimenzovať úsporne, aby výkon 100%ne pokryl potreby v čase, keď sa nedajú využívať „pasívne zdroje“ (slniečko…). Zariadenie však musí poskytovať aj možnosť regulovať produkciu tepla, ak nám bude stačiť jeho 50%ný či nižší výkon. Úloha navrhnúť technológie TZB v úspornom dome nie je ľahká, nakoľko musí byť správne „zbilancované“ množstvo potreby dodávanej energie tak, aby zariadenia neboli predimenzované, a teda neboli investične náročné, pretože platí.

Ako vyriešiť vykurovanie

Čím viac výkonu, tým vyššia cena. Vyrieši to projektant špecialista – kúrenár a ten rieši, aký vykurovací systém bude strácané teplo dodávať do jednotlivých miestností a aký tepelný zdroj bude túto tepelnú energiu vyrábať (plynový kotol, tepelné čerpadlo, CZT či len kozub…). A teraz znova zopakujem, toto sa musí udiať ešte v čase keď idete dom podrobne projektovať pre stavebné povolenie, pretože zmeniť koncepciu vykurovania v čase stavby, vám spôsobí veľmi veľké problémy.

P. K.
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre