Predstavíme vám, efektívnejšie „podlahovky“. Systém kapilárneho vykurovania a chladenia

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


Podlahové a stenové vykurovanieStavbaTechnológieTZB

Predstavíme vám, efektívnejšie „podlahovky“. Systém kapilárneho vykurovania a chladenia

Systém kapilárneho vykurovania a chladenia

Podlahové a stenové vykurovania patria k veľmi efektívnym systémom odovzdávania tepla s priaznivým účinkom na človeka. V poslednom čase sa technológia tohto systému, ktorý je veľmi obľúbený, tiež zdokonalila. Ide o systém kapilárneho vykurovania a aj chladenia.

V princípe ide o vytváranie tepelnej pohody pomocou rohoží v ktorých sú zabudované tenké plastové trubičky a ukladajú sa do podlahy či stien. Teplo do tohto systému sa „vyrába“ s využívaním tohto najlacnejšieho zdroja tepelnej energie, teda využitia obnoviteľných zdrojov energie z okolia stavieb RD.

Systém kapilárneho vykurovania a chladenia

Prečo kapilárne rohože?

Ide o jediný systém, pri ktorom je na dosiahnutie tepelnej pohody možné využiť až o polovicu nižšiu teplotu vykurovacej vody, ako je teplota ľudského tela. A práve táto nízka teplota vykurovacieho média posúva revolučným spôsobom hranice využiteľnosti solárnej energie. Tepelné čerpadlá a solárne kolektory pracujú oveľa efektívnejšie pri nižších teplotách vykurovacieho média. Kapilárne rohože sa plnia čistou pitnou vodou. Objem vody je 0,1143 l/m² vykurovacej rohože, tzn. že v objekte s kapilárnymi rohožami v podlahe s podlahovou plochou 100 m², je objem vody v kapilárach len 11,43 litrov!

Zaujímavé:
Už vám zima nebude

Ohriať takéto malé množstvo vody na teplotu cca 25 – 30 °C, je energeticky veľmi výhodné. Taktiež montáž kapilárneho systému je veľmi jednoduchá, pretože kapilárne rohože sa do seba skladajú ako jedna veľká skladačka bez potreby drahých spojok alebo nadstavcov. Spoje sa realizujú polyfúznym zváraním (ako pri rozvodoch pitnej vody). Systém je teda bez korodujúcich materiálov – celoplastový. Je tu prakticky neobmedzená životnosť, pričom týmto systémom je možné získať dve funkcie za cenu jednej. Vykurovanie aj chladenie (pri uložení do stropu). Nesmieme zabudnúť ani na možnosť prispôsobovať inštaláciu rohoží do rôznych tvarov, podľa tvaru miestnosti, kde sa kapilárne rohože inštalujú.

Systém kapilárneho vykurovania a chladenia

Kapilárne rohože či klasickú podlahovku?

Pri porovnaniach dvoch systémov, klasickej podlahovej siete a kapilárnych rohoží vyznieva kapilárny systém ako efektívnejší najme preto, že využíva nižšiu teplotu vykurovacej vody. Čo má za dôsledok: vyššiu účinnosť solárnych systémov, tepelných čerpadiel, ale aj kondenzačných kotlov. S kapilárnymi rohožami odpadajú riziká nekvalitne realizovanej podlahovky s chladnými alebo prehriatými zónami. Rozostup rozvodov podlahového vykurovania býva cca 15 cm a vykurovací výkon do 120 W/m². Pri kapilárnych rohožiach je rozostup kapilár 3 cm a vykurovací výkon až do 240 W/m², čo je dvojnásobne viac oproti bežnej podlahovke.

Príklad:

Ak štandardné podlahové vykurovanie v dome je navrhnuté na určitú teplotu vykurovacej vody (35 až 45 °C). Tak podlahové vykurovanie kapilárnymi rohožami bude plnohodnotne fungovať už pri teplotách nižších až o 10°C (25 až 35°C). Medzi ďalšie výhody patria aj nižšie prevádzkové náklady (ohrievame menšie množstvá vody na nižšiu teplotu). Rovnomernejšie rozmiestnenie teplôt v podlahe bez chladných a prehriatych zón, vyšší stupeň tepelnej pohody, nižšia stavebná výška pri inštalácii.

Navyše sa oproti podlahovému vykurovaniu dokážu vykurovacie „hady“ omnoho rýchlejšie prispôsobiť zmenám teplôt. Vďaka uloženiu kapilár tesne pod povrchom majú krátke reakčné časy oproti klasickej podlahovke, kde má len samotná vykurovacia rúrka priemer 16 mm a viac. Nehovoriac o hrúbke betónovej či anhydritovej mazaniny (napr. 60 mm), ktorá pri kapilárnych rohožiach môže byť už od 15 mm.

Pri plnoplošnej inštalácii dochádza k rovnomernému teplotnému osálaniu celého interiéru, čím dochádza k najvyššiemu stupňu tepelnej pohody. Radiátor je pomerne malý a vyžaduje prevádzkovú teplotu cca 60°C, podlahové vykurovanie 35 až 45 °C a kapilárne rohože 25 až 35 °C pri rovnakom výkone. Systém kapilárnych rohoží spája výhody rýchlo reagujúceho vykurovacieho telesa (radiátora) a sálavého spôsobu zdieľania tepla.

Systém kapilárneho vykurovania a chladenia

Ako využiť slnko a ako šetriť???

– Tepelné čerpadlo s vykurovacím  výkonom 5,7 kW v zapojení s kapilárnymi rohožami v plnoplošnej inštalácii má príkon (teda spotrebu el. energie na svoj chod) len 0,85 kW (žehlička má príkon cca 2,2 kW)!
– Trubicový solárny systém dokáže pre kapilárne rohože nahriať teplotu vykurovacej vody v akumulačnom zásobníku na 25 ºC aj v chladných mesiacoch, a tým pokryť až 50% tepla na vykurovanie.

Z vyššie popisovaných  technických a ekonomických parametrov je možné konštatovať, že kapilárne systémy  či už ako podlahové tak aj stenové vykurovanie majú až o 50% viac vykurovacieho výkonu, pri nižších prevádzkových nákladoch.

Redakcia
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre