Ako znížiť spotrebu energií v rodinnom dome

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaTZBVykurovanie

Ako znížiť spotrebu energií v rodinnom dome

Ako znížiť spotrebu energií v RD

Nová požiadavka pre výstavbu RD ktorú posudzujú stavebné úrady pri povoleni stavby znie – dom musí byť energeticky nízko náročný! Najväčšiu časť energií spotrebovaných v domácnostiach tvorí energia potrebná na vykurovanie. Nasleduje spotreba teplej vody. V tejto oblasti technických riešení teda môžeme nájsť najširšie možnosti úspor energií a teda aj platieb za prevádzku.

Smernica EÚ a aj naše STN odporúčajú, aby sa do týchto energeticky vysoko úsporných domov montovali technológie na výrobu tepla a teplej vody (TZB) z obnoviteľných zdrojov energií (OZE), a to za podmienky ekonomicky primeraných a hlavne v reálne návratných vstupoch! Táto podmienka hovorí, že technické zariadenia využívajúce OZE sa majú navrhovať vtedy, ak je ich návratnosť zaručená v reálnom čase. Nemusia byť teda montované vždy a všade, žiaľ, aj tu – v transformácii tejto podmienky a aj odporúčaní je naše /zákonodarstvo veľmi, veľmi nepresné. (O tom napíšem nabudúce.) OZE by sa teda mali namontovať len vtedy, ak sa z nich získané teplo finančne oplatí a cena zariadenia(í) sa nám vráti v znížení prevádzkových platieb v reálnej životnosti zariadenia.

Prvá podmienka efektívneho využitia OZE

Efektívne využitie každého zdroja tepla z OZE sa dá docieliť len pri dokonale tepelne izolovanej obálke domu! Vtedy sú tepelné straty cez obal stavby malé a skutočne sa dajú nahradiť týmito nízko výkonovými OZE.

Obvykle si OZE spájame so slnečnou energiou. Určite vám napadne otázka: A čo v čase, keď je zamračené? Slnko nám vtedy nedodáva tepelnú energiu a takéto počasie môže byť aj viac dní za sebou… Faktom je, že musíme mať aj technológiu doplnkového zdroja tepla, ktorý v tomto čase vypomôže s produkciou tepelnej energie. Tento doplnkový zdroj musí byť maximálne efektívny pri premieňaní paliva na tepelnú energiu. Na druhej strane, obstaranie tejto technológie musí byť ekonomicky prijateľné.

Neprehliadnite:
Praktické tipy, ako ušetriť na vykurovaní, straty tepla

O vyriešenie technologických schém použitia OZE sa dnes projektanti viac či menej úspešne pokúšajú. Už existujú  aj overené technologické schémy. Tepelné čerpadlá, solárne kolektory alebo aj fotovoltické systémy, ktoré „ukladajú“ denné prebytky vyrobenej energie do batérií a večer sa takto naakumulovaná energia využije. Musím upozorniť, že neexistuje výkonové univerzálne riešenie. Toto sa vždy musí nadimenzovať podľa konštrukcií domu!

Ako má tomu všetkému rozumieť občan – stavebník

Určite poviete, ale to sú drahé systémy. Máte pravdu. Chce to však troška vizionárstva. Stavebníci by si mali uvedomiť, že za energie v RD sa musia platiť prevádzkové platby – plyn, el. energia či iné formy energií po celú životnosť stavby, ktorá je aj 50 rokov. Energetická hospodárnosť budovy teda hovorí o platbách za prevádzku. Energie na pokrytie celej prevádzky sa musia nakúpiť (časť si síce cez OZE vieme zaobstarať vo vlastnej réžii), ale existujú situácie, keď sa sebestačnosť nepodarí dosiahnuť.

Aby sme nemuseli do stavby zamontovať drahé technológie, ktorými budeme nahrádzať straty tepla lebo platí: čím väčší výkon – tým vyššia cena, musíme zminimalizovať tepelné straty. Čím a ako? Dobrým tepelnotechnickým posudkom a aj zodpovedným projektantom od ktorého získate navrhnutú konštrukčnou skladbou stavby, do ktorej zabudujeme hrubé tepelné izolácie.

Hľadajte informácie, aby ste boli v „obraze“

Stúpajúci záujem verejnosti o takéto energeticky úsporné bývanie sa prejavuje zvýšeným záujmom o zoznámenie sa s princípmi výstavby energeticky úsporných rodinných domov.

Dnes, v dobe internetu sú tieto informácie ľahko dostupné pomocou kľúčových slov ako – „nízkoenergetický dom, pasívny dom, nulový dom, ale aj cez novozavedené pojmy revidovanej tepelnotechnickej normy, ako je ultranízkoenergetický dom či dom s takmer nulovou spotrebou energie“. V tejto súvislosti si je potrebné položiť otázku: „Sú takto získané informácie – upravované stavebnými firmami z marketingového hľadiska teda dôveryhodné?“ Môžem povedať, že v prevažnej miere sú dôveryhodné.

Moje presvedčenie vyplýva z mnohoročných skúseností so spracovávaním podkladov stavebných spoločností. Ich teoretické poznatky a porovnania s tým, čo je na stránkach firiem na internete a reálnej praxi, presviedčajú, že stavebníctvo je v tomto smere dostatočne faktografické a dostatočne presné v transformovaní najnovších teórií do praxe.

Snímky: archív
Ing. Pavel Kleskeň

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre