Spoločnosti VGP a AREIM dokončili prvú transakciu v rámci 50:50 spoločného podniku „SAGA“

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentPriemysel a logistika

Spoločnosti VGP a AREIM dokončili prvú transakciu v rámci 50:50 spoločného podniku „SAGA“

VGP Park Bratislava

Spoločnosti VGP NV (ďalej len „VGP“) a AREIM Pan-European Logistics Fund (D) AB oznámili podpísanie počiatočnej transakcie medzi spoločnosťou VGP a jej 50:50 spoločným podnikom SAGA („Sixth Joint Venture“). Transakcia zahŕňa 17 logistických budov v 10 parkoch VGP.

 

 

17 budov sa nachádza v Nemecku (6 parkov, 8 budov), Českej republike (3 parky, 5 budov) a na Slovensku (1 park, 4 budovy). Na Slovensku sa jedná o budovy vo VGP Parku Bratislava.

Transakcia so spoločným podnikom SAGA bude prvou zo série transakcií, ktoré spolu dosiahnu vopred dohodnutý investičný cieľ vo výške 1,5 miliardy EUR. Hodnota transakcie bola dohodnutá na 437 miliónov EUR hrubej hodnoty aktív. VGP má pomocou tejto transakcie získať hrubý hotovostný výnos vo výške približne 280 miliónov EUR.

Po dokončení prvej transakcie spoločného podniku SAGA bude jeho portfólio nehnuteľností tvoriť približne 450 000 m² hrubej prenajímateľnej plochy a je zo 100 % prenajaté.

Foto: vgpparks.eu

>> Vhodné doplnky a pracovné
oblečenie do firmy TU <<

 

Komentáre