Geopatogénne zóny, čo s nimi?

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


Patogéne zónyZdravé bývanie

Geopatogénne zóny, čo s nimi?

Geopatogénne zóny

Geopatogénne zóny (GPZ) sú známe aj pod technicky presnejším pojmom geoanomálie alebo aj pod názvom „Dračie žily“, ako ich volali v starej Číne. Označujú „zlé miesta“ v obydliach, ktoré môžu určitým spôsobom vplývať na psychickú pohodu a aj zdravotný stav ľudí, ak sa v nich dlhodobo zdržiavajú.

Geopatogénne Zóny nie sú „vycucané“ z palca, ale sú spomenuté aj v Stavebnom Zákone  v § 47 – písmeno J.  Citát z textu: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred vplyvom geopatogénnych zón, bludných prúdov, podzemných a povrchových vôd,“ Keďže geopatogénne zóny sú viac ako 30 rokov uvedené v stavebnom zákone, je jasné, že to tam zákonodarca dal preto, že existujú dôkazy o tomto probléme.

Geopatogénne zóny

Reakcia ľudského organizmu na geopatogénne zóny je podobná ako u alergií. Niektorí ľudia majú iba veľmi slabú reakciu, iní sú zase ako keby viacej chúlostivejší. Dlhodobejším pobytom na takýchto negatívnych miestach (napr., ak je to v spálni, na pracovnom mieste pri PC, mieste skadiaľ pozeráte TV a pod.) sa môžu vyskytnúť rôzne syndrómy. Od nevysvetliteľného pocitu nepohody a podvedomej snahy odtiaľ „utiecť“ alebo si presadnúť, cez pocit podráždenosti, nervozity, nevyspatosti až ku zhoršeniu syndrómov niektorých chorôb, prípadne k ich vyvolaniu.

Geopatogénne zóny

Základným pravidlom

na výskyt geopatogénnych zón (GPZ) je to, že takmer žiadne pravidlá ich umiestnenia neexistujú! GPZ sa vyskytujú bodovo, v pásoch rôznej šírky, dĺžky a intenzity v podstate nepravidelne. Často vedú odnikadiaľ – nikam. Ich účinok sa prejavuje vertikálne až do výšky x- poschodí. Prejavujú sa už spomínaným „zlým pocitom“ na konkrétnom mieste. GPZ sa dajú zmerať a aj „liečiť“ – tlmením ich účinku. Obvykle ich merajú „prútikári“. Fyzikálna podstata reakcie, tzv. prútikára na vodu, kovy, geopatogénne zóny …. doteraz nie je dostatočne vedecky vysvetlená.

Geopatogénne zóny

Nie je presne známe, aká fyzikálna veličina, ktorá by sa dala merať klasickými prístrojmi spôsobuje túto reakciu. Asi sa jedná o súčasné pôsobenie rôznych faktorov. Osoba prevádzajúca meranie pomocou L-tyčiek alebo prútikov reaguje aj na rôzne nehomogenity, resp. diskontinuity v zemskom podloží. Dochádza tu k reakcii bioelektrického poľa zeme a nervovej sústavy človeka s geoelektrickým poľom zemského podložia. Tieto metódy sa v minulosti, a aj teraz, používajú na vyhľadávanie vody, rudných žíl, väčších dutín alebo aj niektorých inžinierskych sietí.

Geopatogénne zóny

Účinky negatívnych zón sa dajú čiastočne až úplne redukovať a eliminovať. Niekedy aj veľmi jednoduchými prostriedkami alebo aj samotnou konštrukciou stavby a použitím niektorých, v prevažnej miere, prírodných stavebných materiálov.

MiRaBo
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Vhodné doplnky k zdraviu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre (2)

  1. Fíha, mna by zaujímalo ako toto ľudia začali skúmať.
    Že ako si dali do suvislosti fyzické a psychické problémy s pôdou.😵

  2. Tie geopatogénne zóny sú známe už dlho. Prvá písomná zmienka je zo starej Číny. Tam ich volali dračie žily.
    Akurát autori článku by mohli priznať, že takmer polovicu textu majú z mojej stránky, alebo z rozhovoru, ktorý som mal v rádiu Košice. Pozrite si stránku http://www.dracie-zily.sk nájdete podrobnejšie informácie o geopatogénnych zónach aj spôsoby ako sa dajú eliminovať (odrušiť) účinky geopatogénnych zón

Komentáre