Klincami okná určite “nepribíjajte“ do stavby! Statické pripojenie okien aj dverí.

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


OknáStavba

Klincami okná určite “nepribíjajte“ do stavby! Statické pripojenie okien aj dverí.

Statické pripojenie okien aj dverí klincami

Statické pripojenie okien aj dverí do stavebnej konštrukcie je najnamáhanejšia časť obálky domu. Spôsobujú to vietor, otváranie krídel okien či dveri, uzamykanie a tiež aj celkové namáhanie stavby z dôvodu rozťažnosti materiálov, čo je normálny jav u každého stavebného materiálu.

Statické pripojenie okien aj dverí klincami

Statické spojenie sa realizuje podľa zákonitostí, ktoré overila dlhoročná prax a aj skúšky vykonané výrobcami kotviacich elementov (kotiev, skrutiek, hmoždiniek…). Početnosť a miesta pripojenia kotiev je zrozumiteľné zo schémy, ktorá platí pre všetky stavebné materiály (drevo, tehla, pórobetón, betón…).

Každá technológia ukotvenia (skrutky, hmoždinky, kotvy…) má svoje špecifiká a montážnici by ich mali ovládať. Odporúčania pre montážnikov vydávajú výrobcovia okien na základe údajov od výrobcov kotviacich elementov a mali by sa 100%ne  rešpektovať.

Montaz okien, rozmiestnenie a odstupy kotiev

Nedá nám, aby sme vás neupozornili na katastrofálnu každodennú realizáciu prác na stavbách. Na obrázkoch, ktoré sú v tomto príspevku, je “realizácia”, ktorú vykonali remeselníci na developerskom projekta 24 RD v blízkosti Bratislavy. Fotili sme to z exteriérovej strany a domy boli bez akéhokoľvek oplotenia!

Dva základné spôsoby kotvenia

Pre „uchytenie“ – pripevnenie okenného rámu do muriva sa z pohľadu splnenia statickej požiadavky používajú rôzne kotviace prvky. Rozlišujeme 2 typy kotvenia okenného rámu do stavebnej konštrukcie.

Pozrite si: Prečo montujeme okná stále chybne?

1. skrutkou (priamo cez rám) upevníme rám do stavebného materiálu tvoriaceho otvor.
2. použijeme rôzne tvarované kotviace plechy a konzoly, ktoré sú pripevnené na rám okennej konštrukcie a následne sú priskrutkované do stavebnej konštrukcie.

Statické pripojenie okien aj dverí klincami

Aká je relita? Hrozná!

Remeselníci klincami „pribili“ okná a aj vchodové dvere do dutinkových tehloblokov a aby nemali problém, neváhali a klince pribili aj do murovacej špázy z malty. Klince rozbili vnútorné dutinky a prakticky nedržali v tehle. Okná držala v stavebnom otvore PUR pena!

Statické pripojenie okien aj dverí klincami

Viete, čo je ešte na tejto realizácii zlé? Kotvy boli do rámov okien osadené na exteriérovú strany. Takto sa to nikdy nerobí, pretože zlodejovi stačí troška kvalitnejší vyťahovač klincov a za minútu je okno uvoľnené a dá sa naložiť na auto a… polícia môže vyšetrovať krádež. Kotvy sa vždy dávajú z interiéru, aby sa zabránilo krádeži. Táto realizácia je – fušerina ako z „učebnice“ !!!

Ing. Pavel Kleskeň
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre