Norma „hovorí“ – montáž okien iba „na pásky“! Úspora tepla pri správnej montáži okien.

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


OknáStavba

Norma „hovorí“ – montáž okien iba „na pásky“! Úspora tepla pri správnej montáži okien.

Správna montáž okien na pásky

Akékoľvek okno (drevené, plastové či hliníkové), s vynikajúcimi tepelnoizolačnými a aj  zvukovoizolačnými vlastnosťami nezaistí očakávaný výsledok (úspora tepla…), pokiaľ nie je správne vykonaná aj jeho montáž. Články, ktoré sa venujú montáži okien bývajú nepresné, pretože vyčerpávajúco nedefinujú všetky problémy, ktoré nastanú ak sa montuje „čo najrýchlejšie a najlacnejšie.“ Montážnici takúto montáž označujú ako montáž „na penu.“

Prečo je „klasická“ montáž zlá

Nesprávna montáž okna
Nesprávna montáž okna

Hneď na úvod musíme poznamenať, že montáž lacnou technológia „na PUR penu“, ktorá je ešte stále obvyklá, je veľmi nesprávna. O čo ide? Okno je mechanicky ukotvené, škára po obvode rámu je zapenená polyuretánovou penou, ktorá je (zo strany  interiéru) prekrytá vrstvou omietky. Vnútorná omietka presahuje na rám okna maximálne 1 – 2 cm a časom (jeden – dva roky) sa odlúpne z rámu okna. Vznikne medzera 1 – 2 mm. Vznikol most pre vnikanie interiérovej vlhkosti (interiérový vzduch ju vždy obsahuje) do pripojovacej škáry. Zo strany exteriéru sa po obvode rámu okna vlepí – baukléberom 2 –3 cm zatepľovacieho materiálu.

Nesprávna montáž dverí
Nesprávna montáž dverí

Pri takto osadenom zatepľovacom systéme omietka v styku s rámom okna časom popraská a okolo celého obvodu okna tiež vznikne 1 – 2 mm škára. Cez ňu potom začne z exteriéru vnikať vlhkosť, nakoľko aj tenkovrstvá exteriérová omietka sa časom od rámu okna odlúpne. Vnikajúce vodné pary (vzduch ich vždy obsahuje) vlhčia, čiže degradujú samotnú montážnu penu z oboch strán a po určitom čase sa na vnútorných osteniach objavuje vlhká a pri dlhšom pôsobení vlhkosti až zaplesnivelá omietka.

Odporúčame:
Hľadáte kvalitné okná? Hľadajte “zaručene slovenské okno”

Investor a aj montážne spoločnosti či remeselníci, ktorí vykonajú túto nesprávnu montáž, si musia uvedomiť(!!!), že tepelné mosty okolo rámu konštrukcie okna majú zásadný vplyv na povrchové teploty okien a pripojovaných stavebných konštrukcií. Tieto „mosty“ totiž znižujú teplotu stavebnej konštrukcie zo strany interiéru a môžu spôsobovať vážne poruchy na povrchu (aj vo vnútri) stavebnej konštrukcie.

Nová norma správnej montáže

Detaily pre návrh riešení pripojovacej škáry rámu okna a stavebnej konštrukcie a požiadavky kladené na realizáciu vlastnej montáže sú uvedené v norme STN 73 3134: 2014 s názvom – Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie. Norma platí od 1. 2. 2014 a stále je porušovaná!

Správne montáže okien na pásky

V jej obsahu je definované jako majú byť vyriešené tri rozhodujúve „kroky“ správnej montáže. Prvé je umiestnenie okna v stavebnom otvore: Druhý krok sú statické problémy, t.j. fixovanie okna do stavenej konštrukcie (podľa druhu) za pomoci kotviacich prvkov a tretie sú otázky vyriešenia pripojovacej spáry z pohľadu hydro a tepelnoizolačného. Články, ktoré riešia už spomínanú problematiku ju obvykle zúžia len na tretí okruh a „riešia“ či pena stačí, či nie!

Norma odporúča montáž „na pásky“

Ako už bolo vyššie spomenuté, nesprávna montáž okien a dverí má za následok vznik plesní, tepelných mostov a, samozrejme, aj s tým spojené zníženie komfortu užívania samotného výrobku – okna či dverí, pretože sa musí riešiť vznik plesní v osteniach. Je to úloha pre projektanta, ale aj pre montážnikov, aby poznali „ako na to“. V norme sa píše, že jediné správne riešenie pripojovacej škáry je montáž s fóliami (interiér + exteriér), medzi ktorými je inštalovaná tepelnoizolačná tesniaca pena.  Pokiaľ je zvolená montáž „na pásky“, je postup prác takýto: po ukotvení okna sa tieto pásky aplikujú (priliepajú) do stavebného otvoru.

Správna montáž okien na pásky

Okno sa musí umiestniť na hranu otvoru (nulová izoterma je mimo stavebnú konštrukciu). Spoj okno – stavebná konštrukcia, bude chránený zatepľovacím systémom (pozri obrázky). Montážnici si musia postrážiť správne umiestnenie typu!!! pásky na interiérovej a exteriérovej strane – parotesná sa inštaluje z vnútornej strany a vodoodolná z vonkajšej strany otvoru. V prípade použitia tzv. komprimačnej expanznej pásky treba overiť, či do interiéru smeruje správna časť pásky. 

Aplikácia „pások“ má však svoje pravidlá. Aby bola zaistená ich plná funkčnosť, je potrebné dodržať technologický postup ich dokonalého prilepenia na ostenie otvoru.

Myslíme si, že už je čas, aby sa okná a aj dvere, montovali správne!

Redakcia
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre