O tom, prečo „(ne)chceme“ okná čo najlacnejšie. Nehľadajte okná s najnižšou cenou.

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


OknáStavba

O tom, prečo „(ne)chceme“ okná čo najlacnejšie. Nehľadajte okná s najnižšou cenou.

Nehľadajte okná s najnižšou cenou

Nové okná v novom dome či rekonštrukcii, si vyžadujú dôkladnú prípravu kupujúceho. Obvyklá predstava je, že  vaše nové okná budú prakticky „bezúdržbové“ a nebudú drahé. Na tomto očakávaní  nezmení ani 10  našich článkov. Verte, platí však, že takáto „cesta“ pri výstavbe alebo rekonštrukcii RD nie je dobrá. Nezískate kvalitu, ktorú očakávate a ešte jeden argument, ktorý sa málokedy prezentuje. Cenové zľavy sa u tohto výrobku nedajú „vyrobiť“ ináč len tým, že sa pri výrobe namontuje časť okna so zníženou technickou kvalitou.

Nehľadajte okná s najnižšou cenou

Nehľadajte okná s najnižšou cenou

Hoci od 1.1.2013 platí na Slovensku revidovaná tepelnotechnická norma STN 73 05 40–2: 2012. Tepelná ochrana budov (a jej ďaľšie sprísňujúce novelizácie), v ktorej je zadefinované niekoľko vyšších tepelnotechnických parametrov a vlastností stavebných materiálov, z ktorých sa majú stavať rodinné domy, a norma platí aj pre okná, balkónové a vchodové dvere, pri oknách tieto zvýšené tepelnotechnické  požiadavky nechceme chápať a akceptovať!!! Sme schopní pochopiť, že dom sa má zatepliť 10 – 15  až 20 cm tepelného izolantu a teda akceptovať aj navýšenie ceny za hrubšiu tepelnú izoláciu.

Nehľadajte okná s najnižšou cenou

Akonáhle sa takto začne rozprávať o zvýšenej kvalite okien a že za túto zvýšenú tepelnoizolačnú vlastnosť je potrebné zaplatiť, tak sa väčšina stavebníkov začne opytovať – prečo? Cena celej stavby sa nám „zdá vysoká“, a tak „musíme“ šetriť, kde sa dá. Okná na celý dom stoja obvykle 7 – 8 000 eur.

Pozrite si: Prvé hliníkové strešné okno ALUSKY v Európe

Túto cenu chce stavebník zásadne znížiť a je mu jedno, akou cestou. Cez internet si dá spracovať aj 10 cenových ponúk, na ktorých ho zaujíma len celková cena. To preto, že nedokáže odborne identifikovať špecifikácie kvality od jednotlivých výrobcov, a tak sa „jedná“ len o celkovej cene.

Nehľadajte okná s najnižšou cenou

Kde je pravda

Svoj „diel viny“ má na tomto stave aj marketingová stratégia „oknárov“, keď v čase nástupu nedávnej hospodárskej recesie eliminovali pokles zákaziek znižovaním ceny.  Pritom v reklamných sloganoch prezentovali vylepšenie kvality okien. Stúpajúce náklady za kvalitnejšie komponenty, ktoré montovali do svojich výrobkov (napr. akcie typu: izolačné trojsklo za cenu dvojskla…), eliminovali znižovaním svojej obchodnej marže.

Nehľadajte okná s najnižšou cenou

Dnes sú však možnosti so „znižovaním“ marže u výrobcov okien prakticky vyčerpané. A keďže kvalitatívne nároky na tepelnotechnické vlastnosti stúpli aj legislatívnymi nariadeniami (od roku 2016 môžu mať okná tepelnú stratu cez plochu 1 m2 len 1,0 W/m2K a v roku 2020 už len 0,6 W/m2.K.). A k tejto vyššej kvalite pristupuje aj povinná energetická certifikácia, musia sa  zabudovávať komponenty vyššej kvality.

Nehľadajte okno s najnižšou cenou

Vyššie ceny  kvalitatívne vyšších vstupov by sa mali začať prenášať do konečnej ceny výrobku. Výrobca okien musí za vyššiu kvalitu komponentov svojim dodávateľom „zaplatiť“. Premietnutie vyššej ceny komponentov, ako sú kvalitnejšie kovanie, izolačné trojsklo či štvorsklo, tri tesnenia, tesnenie v rovine zasklenia či vliepanie skla… do vyššej výslednej, teda konečnej ceny okna, je pre skoro každého stavebníka neprijateľné!!! Stále má „v ušiach“ rôzne reklamné slogany z nedávnej minulosti a tak sa mu argumenty vyššej kvalite nezdajú pravdivé.

Nehľadajte okno s najnižšou cenou

Je to tým, že stavebník nemôže byť podrobne informovaný o konštrukčnej skladbe okien so zvýšenými tepelnotechnickými vlastnosťami. Nie je technicky vzdelaný a nemá ani „chuť“ tomuto porozumieť, aj keď ho výrobca okien vo svojej kancelárii chce poučiť. Toto je najväčšia chyba, ktorá sa denno denne stáva pri „nových oknách“.

P. K.
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre