Je solárny systém a solárna energia vhodné riešenie?

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


Solárne a fotovoltaické systémyStavbaTZB

Je solárny systém a solárna energia vhodné riešenie?

Je solárny systém a solárna energia vhodné riešenie

Solárna energia patrí medzi obnoviteľné zdroje, vďaka ktorým je možné premieňať slnečné energie na elektrinu bez znečisťovania ovzdušia a bez produkcie skleníkových plynov. V rámci boja proti klimatickej zmene predstavuje fotovoltaika dôležitú súčasť plánov na uspokojenie rastúceho dopytu po čistej energii.

 

 

Poďme sa pozrieť na niekoľko zaujímavých faktov o solárnej energii, ktorá bude v nasledujúcich rokoch hrať v celosvetovej energetike čoraz väčšiu úlohu.

Slnko je najbohatším zdrojom energie

Fotovoltaika využíva na výrobu elektriny tepelné a svetelné žiarenie produkované Slnkom. Zatiaľ čo ľudstvo buduje stále nové zariadenia, ktoré by slnečný svit dokázali efektívne zužitkovať, planéta Zem sa priamo kúpe v energetickom potenciáli svojej najbližšej hviezdy.

Prečo solárna energia?

O možnostiach riešenia na úrovni štátov sa píše veľa, možnosti riešenia na úrovni jednotlivých občanov (byt, dom, osobný automobil) už tak široko preberané nie sú a pritom práve na tejto úrovni sa dá urobiť veľmi veľa.

Ako občania máme v podstate nasledujúce možnosti:

 • Pokračovať ako doteraz, platiť stále vyššie ceny za energiu a nechať na štáte, aby nám zaistil energiu, ktorú potrebujeme.
 • Výrazne znížiť svoju spotrebu.
 • Prejsť na iné zdroje energie, ako sú fosílne palivá
 • Používať naďalej fosílne palivá a vzniknutý oxid uhličitý zachytiť a niekde ukladať (CCS – CO2 Capture and Storage (zachytávanie a ukladanie CO2)
 • Najschodnejšia je kombinácia týchto možností a kľúčovú úlohu pri nej má zníženie spotreby.

Hybridné solárne systémy

Prekážky a negatíva

Pri výrobe fotovoltaických článkov sa používajú drahé kovy. Výroba je stále veľmi nákladná, hoci sa za posledné roky veľmi dramaticky znížila cena panelov. Odporcovia fotovoltaických panelov často namietajú, že výrobou a následne likvidáciou sa poškodí životné prostredie viac, než koľko ho fotovoltaické články zachránia.

Druhy solárnych systémov:

 • OSTROVNÉ SYSTÉMY
  Sústava s ukladaním energie do batérií. Vhodný je pre chaty a chalupy, kde nie je rozvod elektriny alebo kde by vybudovanie elektrickej prípojky znamenalo vynaloženie vysokých nákladov.
 • HYBRIDNÉ SYSTÉMY
  Sústava s možnosťou využitia elektriny rozvodnej siete. Ide zjednodušene povedané o solárne elektrárne s akumuláciou. Optimálne riešenie na mieru bez prietokov do siete.
 • SIEŤOVÉ SYSTÉMY
  Sieťová fotovoltaická elektráreň je pripojená do distribučnej sústavy. Obsahuje panely a menič. Podľa nej je možné inštalovať iba ak máte povolenie distribútora o pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy.

Položme si teda otázku, sú teda fotovoltaické články naozaj ekologické?

Panely pôsobia ako strecha – nerastie pod nimi vegetácia. Vtáky vidia solárne panely ako hladinu vody a nie je výnimkou, že sa o panel zabijú. Zaberať zelenú lúku pre stavbu fotovoltaických elektrární je tiež ekologický sporné. Ak zvážime koľko je plôch striech na najrôznejších priemyselných a poľnohospodárskych budovách, je škoda zaberať zelenú plochu. Využitie solárnej energie však stále prebieha a ako každý pokrok má svoje fázy.

Solarna energia konkurencia fosilnych paliv

Pokiaľ si predstavíte, že by sa podarilo vyrobiť panely na strechy, ktoré dáte priamo namiesto krytiny, máte ďalšie nespočetné možnosti. Predstavte si ale takto sebestačné domácnosti a úbytok spotrebovanej energie z distribučnej siete. Úbytok spotreby sa nebude páčiť dodávateľom, ani štátu. Aké to má teda následky, to nech si láskavý čitateľ domyslí sám.

Záver:

Solárna energia sa stáva stále cenovo konkurencieschopnejšou alternatívou fosílnych palív.
Solárna energia je udržateľný zdroj energie, má malý vplyv na životné prostredie a podporuje energetickú nezávislosť.
Na druhú stranu je obmedzený tým, ako dlho je slnko vonku, môže spôsobiť nedostatok materiálov a obsahuje nebezpečné materiály podobné elektronike.
Drahé nevýhody solárnej energie môžu byť zanedbateľné vďaka technologickému pokroku, ktorý zvyšuje účinnosť a akciovaciu kapacitu.
Môže sa vyplatiť zvýšiť stimuly pre rozvoj solárnej energie.

Galéria

Foto: Shutterstock

>> Lacné a kvalitné náradie
na akúkoľvek prerábku <<

 

 

Komentáre