Pani Hygiena je náročná, o systémoch prípravy teplej vody

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


InteriérKanalizáciaKúpelne a sanitaStavbaTZB

Pani Hygiena je náročná, o systémoch prípravy teplej vody

O systémoch prípravy teplej vody

Štatistiky prevádzkových nákladov ukazujú, že príprava a ohrev teplej vody vykazuje až 25 % z celkových prevádzkových nákladov domácností. Cena teplej vody je teda vysoká. Ako s teplou vodou hospodárime?

Štandardom hygieny sa označuje spotreba vody okolo 100 l  na osobu a deň. Obvyklé je napustiť si vaňu teplej vody a dopriať si hygienicko-relaxačný kúpeľ. Spotreba cca 100 l. Následne sa ešte osprchujeme, aby sme opláchli mydlo a šampóny. Celková spotreba cca 130 l vody. Zníženie spotreby je možné len sprchovaním, čo je asi 30 l vody. Ďalšie znižovanie spotreby však „naráža“ na hygienické minimá. Znamená to neumývať sa!? Toto však asi nebudeme praktizovať, a tak pri štvorčlenej rodine je teoretická denná spotreba cca 400 l teplej vody, a to ešte nezapočítavame spotreby teplej vody pri umývaní riadu, varení či umývaní rúk a rannej hygieny. Aby sme získali prevádzkovo úspornú prípravu teplej vody bez straty komfortu a hygieny je nutné zmeniť pohľad na jej prípravu.

O systémoch prípravy teplej vody

Klasické technológie prípravy teplej vody

Knajrozšírenejším spôsobom prípravy teplej vody patrí 160 l bojler s vyhrievaním elektrickou špirálou, ktorá sa zapne automaticky, keď poklesne nastavená teplota vody vo vnútri bojleru. Príkon (spotreba el. energie) cca 2 kW/h, cena boileru asi 350 €, čas ohrevu 3 – 4 hodiny. Cenu za 160 l tepelej vody si ľahko vypočítate podľa vašej ceny za kWh el. energie ktorú platíte distribučnej spoločnosti. Druhý spôsob predstavuje kompaktný 200 l bojler + kotol UK, v ktorom ohrieva vodu plynový kotol riadený tepelným senzorom (čidlom) na zásobníku.

Zaujímavé: Prajeme vám veľa teplej vody…

Akonáhle poklesne teplota vody v bojleri (odoberáme ju), senzor spustí kotol do prevádzky a vnútorná vykurovacia špirála ohrievaná vodou z kotla intenzívne, plným výkonom kotla, ohrieva dopĺňajúcu sa studenú vodu. Kotol pracuje v tzv. režime prednostnej prípravy teplej vody. Keď voda v boileri dosiahne nastavenú teplotu, kotol prestane ohrievať vodu a ďalej vykuruje RD. Prevádzkové náklady nie je jednoduché zmerať, nakoľko kotol pracuje v automatickom režime, a tak sa ťažko  odhaduje(aj odborníkmi), že koľko m3 plynu sa spotrebuje na prípravu 200l teplej vody. Pri dimenzovaní výkonu kotla sa uvádza, že z jeho kapacity je potrebné asi 25 % na prípravu TÚV.

O systémoch prípravy teplej vody

Novodobé technológie prípravy teplej vody

Koncepcie využívania obnoviteľných zdrojov pri príprave teplej vody priniesli niektoré prevratné riešenia. Ide o používanie termických solárnych kolektorov, fotovoltiky v kombinácii s elektrickou energiou z rozvodnej siete, ale aj používanie malých TČ na zásobníkoch teplej vody či prípravu teplej vody rekuperáciou vzduchu na pohrev teplej vody. Stručne vám ich predstavíme.

O systémoch prípravy teplej vody

Solárne panely

Môžeme povedať, že komplexné zostavy 2 – 3 solárnych termických panelov, 200 – 300 l zásobníka teplej vody a regulačnej jednotky sa už stali štandardom prípravy teplej vody. Aj v tejto zostave však musí byť záložným zdrojom elektrická energia z verejnej siete, na obdobia, keď je málo slnečného svitu.

O systémoch prípravy teplej vody

Malé TČ vzduch voda + zásobník TUV

Ďalšou možnosťou je zabudovanie kompaktnej jednotky, ktorú tvorí 200 – 300 l zásobník a malé TČ vzduch – voda. Tepelné čerpadlo môže nasávať vzduch z okolia zásobníka – napr., pivnice či technickej miestnosti a toto teplo premení na teplo, ktorým špirála v zásobníku ohreje vodu. Malý príkon 0,3 – 0,5 kW zabezpečí nízke prevádzkové náklady (COP – 4). Existujú systémy, ktoré pracujú aj s vonkajším vzduchom až do teploty – 5 °C (Orschner, Quadroflex). Vtedy ohrev vody trvá dlhšie (4 – 5 hodín). Tieto systémy pracujú spoľahlivo aj bez záložného zdroja tepla avšak el. Energiu potrebujú na svoju prevádzku. COP číslo 4 však hovorí že prevádzkové náklady sú 4x nižšie ako pri klasickom ohreve. Ešte musíme upozorniť, že tento spôsob prípravy vyžaduje riešenie odvodu kondenzátu z TČ, čo je 1 – 2 l/deň! 

O systémoch prípravy teplej vody

Fotovoltika – patent zo Slovenska

Technológia využitia fotovoltických panelov na prípravu teplej vody pochádza z Púchova. Autorom je Slovák Ing. Daniel Lako, ktorý vyriešil, ako použiť jednosmerný prúd fotovoltických panelov na ohrev vody. Výrobca zatiaľ vyrába hybridné ohrievače vody v objemoch 80 – 200 – 300 l. Celý nový systém ohrevu teplej vody je postavený na princípoch jednoduchosti a bezúdržbovej prevádzky. Fotovoltické panely sa prepoja s ohrievačom vody. Tým, že hybridné ohrievače vody majú dve špirály – jedna je na prúd z fotovoltických panelov a druhá na prúd zo siete – je možné mať aj pri nedostatku slnečného svitu dostatok teplej vody.

O systémoch prípravy teplej vody

Rekuperácia vzduchu

Inou možnosťou je príprava teplej vody kompaktnou rekuperačnou jednotkou, ktorá je v systéme úpravy vzduchu v RD. Táto  je inštalovaná na telese zásobníka a odoberá (rekuperuje) teplo z vymieňaného vzduchu ventilácie domu. Časť vymieňaného tepla sa použije v tepelnom čerpadle zásobníka teplj vody na ohrev vody a zvyškom sa predohrieva čerstvý vzduch distribuovaný do obytného priestoru. Ide o dosť komplikovanú inštaláciu, aby jednotka zvládla obe funkcie: ohrievať vykurovací vzduch a aj ohrev vody. Taktiež musí mať elektrický doohrev vody. Elektronicky riadiaci systém takejto jednotky musí byť veľmi „inteligentný“ a takéto riešenia sú ešte stále investične náročné.

Spomínané technológie sú najpokrokrokovejšie riešenia prípravy teplej vody, verme, že sa stanú štandardom a zlacnia cenu jej prípravy.

Redakcia
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Vhodné kúpeľňové doplnky
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre