Aj fasády a strechy musia do „umyvárky“

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaTechnológie

Aj fasády a strechy musia do „umyvárky“

Umytie fasady

Fasáda podlieha klimatickým zmenám (teplo, vlhko, mráz…), usadzuje sa na nej prach, pavučiny, ale aj výkaly od vtákov, atď. Farebné riešenie fasád stráca jas a čo je ešte viac nebezpečnejšie, začínajú sa na nej objavovať kolónie mikroorganizmov. Chrániť fasádu pred znečistením je prakticky nemožné – a je jedno, či ide o rodinný dom alebo bytový dom.

Umytie fasady

Kontrole a čisteniu fasády by sme sa teda mali venovať v pravidelnom cykle. Ak nájdete na fasáde špinavé čierne bodky alebo škvrny, ktoré sa nedajú odstrániť jednoduchým opláchnutím vodou, s najväčšou pravdepodobnosťou bude napadnutá riasami alebo hubami. Zvyknú sa objaviť tam, kde je fasáda vystavená dažďovej vode – najmä v okolí odkvapových rúr, strechy, na stenách v blízkosti stromov a s orientáciou na sever či na tú stranu, kde je fasáda minimálne oslnená.

Umytie fasady

Presný časový rámec vzniku tohto javu závisí od okolitých podmienok, počasia, vlhkosti vzduchu a aj kvality použitého náteru na povrchu – teda fasádnej farbe. Z pohľadu estetického je takýto stav „špinavej fasády“ veľmi nepríjemný

ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ ŠPINAVÝCH FASÁD

Umytie fasady

Horšie a nebezpečnejšie sú však zdravotné riziká, pretože tie malé čierne bodky sú riasy či plesne. Plesne sú prirodzený prvok, ktorý má v prírode nezastupiteľné miesto. Pôsobia ako „rozkladač“ biologických prvkov, na našich obydliach by však nemali mať miesto. Produkujú totiž mykotoxíny, ktoré spôsobujú alergické reakcie, zápaly očných rohoviek, poškodzujú pľúca a priedušky, vnútorné ucho, ale aj srdcové blany. Niektoré typy sú aj karcinogénne. Tieto mykotoxíny sa dostávajú do tela vdýchnutím!

Pozrite si: Rýchla detekcia porúch vody – systém Waterguard

Plesne sú vláknité mikroskopické huby a šíria sa pomocou spórov. Ľahko sa prenášajú vzduchom a, keď sa usadia v prostredí, kde je čo i len troška vlhkosti, začínajú sa rozmnožovať. Ak sa včas neodstráni začínajúce množenie, tak sa v krátkom časovom horizonte (2 – 3 rokov) vytvoria kolónie tmavých fľakov.

Zdegradovaná fasáda od rias a machov
Zdegradovaná fasáda od rias a machov

Tieto fľaky sú nebezpečné aj preto, lebo vo svojej podstate sú to z 10 % atmosférické nečistoty (jemný prach usadený v malinkých priehlbinkách štruktúry fasády) a z 90 % sú to biologické povlaky. Tieto sú svojimi korienkami „uchytené“ v štruktúre povrchu farebného riešenia fasád a pri dlhodobom pôsobení vytvárajú mikrotrhlinky. V nich je voda a v zime sa táto mení na ľad.

POSTUP ČISTENIA FASÁDY ČI STRIECH

Silu ľadu poznáte – trhá aj kamene a betón a tento jav spôsobí, že štruktúra fasády sa pomaličky rozpadá a degraduje. Ak by sme tento jav ponechali dlhodobo, tak dôjde k totálnej deštrukcii celej hrúbky fasádnej úpravy (fasáda sa odlúpne). Zanedbaná fasáda či strecha (aj tam sa vytvárajú kolónie machu, plesní.. pozrite si obrázky) je nielen nevzhľadná, ale aj nebezpečná pre životnosť materiálov, z ktorých je fasáda či strecha. Nenechajte teda takéto poškodenie (nejde len o zašpinenie) bez odbornej opravy. Čistenie fasád (aj striech) švédskym systémom TRION je vysoko účinné a má dlhodobý účinok.

Umytie fasady

Technologický postup spočíva v nasledovných krokoch. Najprv sa plocha, ktorá sa bude čistiť, navlhčí, aby sa „koreňový“ systém (machy, riasy a lišajníky) zmäkčil (cca 1 hod). Nasleduje nanesenie biologicky neškodného čistiaceho roztoku, ktorý sa nechá pôsobiť cca 30 minút až 1 hodinu. Po opísanom odbornom umytí nasleduje oplach tlakovou vodou (odspodu – nahor) pod tlakom max. 130 barov. Tento tlak a vzdialenosť nepoškodia štruktúru skladby fasády. Ak je znečistenie veľmi vysoké, tak tento proces nanášania čistiaceho roztoku a umývania sa dá zopakovať. Čistiaci roztok je zo švedska a je plne biologicky odbúrateľný a neškodí okolitým trávnatým porastom. Po vyschnutí povrchu sa aplikuje fungicídny ochranný a konverzačný roztok, ktorý vytvorí bariéru proti ďalšiemu rastu machu či plesní (na fasáde je neviditeľný).

Umytie fasady

Po takejto aplikácii čistenia je fasáda či strecha chránená na dobu cca 5 až 10 rokov. Švédske prípravky TRION sú veľmi účinné a zároveň šetrné k životnému prostrediu. Sú naozaj vysoko účinné a je preukázané, že po dôkladnom umytí odstránia 100 % všetkých biopovlakov na povrchu fasády či strechy. Po takejto aplikácii čistenia je fasáda či strecha chránená na dobu cca 5 až 10 rokov. Švédske prípravky TRION sú veľmi účinné a zároveň šetrné k životnému prostrediu. Sú naozaj vysoko účinné a je preukázané, že po dôkladnom umytí odstránia 100 % všetkých biopovlakov na povrchu fasády či strechy.

Andrej Wiedermann
www.awclean.sk

Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu čistotu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

 

Komentáre