„Zelený“ polystyrén? Čochvíľa bude recyklácia polystyrénu – technológia PolyStyreneLoop!

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaTechnológieZateplenie a fasády

„Zelený“ polystyrén? Čochvíľa bude recyklácia polystyrénu – technológia PolyStyreneLoop!

Recyklácia polystyrénu – technológia PolyStyreneLoop

Slovenský výrobcovia polystyrénu už riešia „zelenú recykláciu“ odpadov z polystyrénov. Krok správnym smerom! Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu Slovenska sa stalo členom medzinárodného družstva pre výstavbu závodu na fyzikálno-chemickú recykláciu EPS odpadov zo stavebníctva a podporilo iniciatívu s názvom PolyStyreneLoop.

EUMEPS (Asociácia európskych výrobcov expandovaného polystyrénu), ktorého členom je aj Slovenské združenieR, si je dlhodobo vedomá rastúceho tlaku zo strany EÚ na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie, preto sa voči EÚ dobrovoľne zaviazala zabezpečiť úplnú obehovosť EPS do roku 2030.

Recyklácia polystyrénu – technológia PolyStyreneLoop

Združenie EPS SR je odhodlané slovenskej verejnosti preukázať, že EPS priemysel môže byť ekonomicky, sociálne a environmentálne prínosný a udržateľný. Pre dosiahnutie tohto odvážneho recyklačného cieľa podniká aj konkrétne kroky. „Súčasťou plnenia nášho ambiciózneho cieľa je aj podpora medzinárodných iniciatív a stratégií, ktoré vedú k znižovaniu množstva plastových odpadov,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Expandovaný polystyrén EPS patrí medzi najľahšie recyklovateľné plasty. Recyklovaný polystyrén sa pridáva ako drvina do betónu, tehál, keramiky alebo ho výrobcovia pridávajú do tvaroviek a dosiek. Možno ho tiež mechanicky recyklovať extrúziou na štandardný polystyrén. Združenie preto vďaka týmto vlastnostiam EPS predpokladá, že v roku 2025 by mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %, a to v oblasti obalového expandovaného polystyrénu a tiež aj stavebného.

Recyklácia polystyrénu – technológia PolyStyreneLoop

Riešenie pre zabudovaný polystyrén

Technológia PolyStyreneLoop, ktorú podporilo aj Združenie EPS SR, rieši recykláciu stavebného EPS z demolácií budov. Odhaduje sa, že v budovách Európskej únie sú zabudované 2 milióny ton EPS dosiek s retardérom horenia hexabrómocyklododekán (HBCDD). Tento retardér horenia dlhé roky zaručoval bezpečnosť v prípade požiaru a splnenie národných protipožiarnych predpisov.

Zaujímavé: Ako sa pripraviť na realizáciu zateplenia, spotreba paliva

V roku 2016 bol HBCDD celosvetovo zaradený na listinu perzistentných organických látok s tým, že pre stavebné aplikácie mu bola udelená výnimka do roku 2019. Avšak už od roku 2015 sa EPS s HBCDD v EÚ nevyrába. Výrobcom EPS v Európe sa podarilo realizovať náhradu tohto prvku novým ekologickým retardérom horenia na polymérovej báze.

Životnosť EPS dosiek s HBCDD je minimálne 50 rokov. V Slovenskej republike preto možno očakávať vyšší výskyt týchto odpadov po roku 2040. Využitie týchto EPS odpadov z predtým zateplených budov bude možné energeticky alebo fyzikálno-chemickou recykláciou v rámci iniciatívy PolyStyreneLoop. Tieto odpady z demolácií totiž nebude možné recyklovať ani skládkovať.

Recyklácia polystyrénu – technológia PolyStyreneLoop

PolyStyreneLoop

Technológia PolyStyreneLoop bola zahrnutá do Bazilejského dohovoru Riadiacej rady Spojených národov pre program životného prostredia ako najlepšia dostupná recyklačná technológia pre nakladanie s odpadom obsahujúcim HBCDD. Demonštračný závod so schopnosťou spracovávať 3 milióny kilogramov EPS za rok by mal spustiť výrobu ešte v roku 2019.

Slávnostné prijatie Združenia EPS SR do družstva pre výstavbu závodu PolyStyreneLoop
Slávnostné prijatie Združenia EPS SR do družstva pre výstavbu závodu PolyStyreneLoop.

Projekt je financovaný mnohými spoločnosťami z celého reťazca výroby EPS a XPS a je podporený európskym grantom LIFE. Úlohou projektu je preukázať technickú, ekonomickú a environmentálnu životaschopnosť recyklačného procesu EPS a prispieť k realizácii tohto procesu v ďalších závodoch v krajinách EÚ.

Podpis Marty Strapkovej, predsedníčky Združenia EPS SR, na listinu čestných členov – technológia PolyStyreneLoop3
Podpis Ing. Marty Strapkovej, predsedníčky Združenia EPS SR, na listinu čestných členov.

Výstavbu PolyStyreneLoop financuje medzinárodné družstvo s desiatkami členov z celej Európy. Od novembra je členom družstva aj Združenie EPS SR. Medzi členmi sú majitelia know-how, inžinieri, výrobcovia brómovaných retardérov horenia, výrobcovia perličiek EPS a XPS dosiek, spracovatelia EPS perličiek na izolačné dosky, priemyselné asociácie a realizátori EPS v stavebníctve ako aj organizácie zaoberajúce sa zberom EPS odpadov a dodávatelia príslušných zariadení.

Redakcia
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre