Rebrík nestačí, musíte mať schody?

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


SchodištiaStavbaZvislé konštrukcie

Rebrík nestačí, musíte mať schody?

Schody JAP

Schody už tisícročia pomáhajú prekonávať výškové rozdiely vo všetkých stavbách, ktoré si človek postavil. O tom, aké dôležité boli schody a stále sú, svedčia majestátne realizácie schodísk v historických budovách, ktoré majú neuveriteľne krásne zábradlia a filmári ich milujú. Súčasná doba však schodom vtláča pečať ľahkosti a čoraz viac vzdušnosti, pretože „architektúra slnka a skla“, ktorá si v súčasnosti získava naše srdcia je taká. Svetlá, priehľadná a štíhla.

Schody JAP

Stále delíme na vonkajšie schodiská a vnútorné. Vonkajšie schody slúžia na vstup do domu. Niekedy sú to len 2 – 3 stupne, inokedy celý komplex ramien. Najkrajšími ukážkami, ako sú dôležité vonkajšie schodiská, sú schody do hradov a zámkov. Sú široké a často komponované v malej výške cca 10 cm so širokými stupňami, aby po nich mohol vystúpať aj jazdec na koni. Dnes už síce do domov nechodíme na koňoch, ale dôležitosti vonkajších schodov to nič neuberá na „povinnosti“ komfortu pohybu.

Schody JAP

Schody v interiéroch

Vnútorné schodisko je neoddeliteľnou súčasťou každého poschodového domu. Nemusí to byť však len nevyhnutný „ komunikačný prostriedok“ slúžiaci na prepojenie poschodí domu. Schody v interiéri môžu „fungovať“ aj ako vhodná, dominantná dekorácia celkovej koncepcie interiéru.

O tom, akú z vyššie menovaných funkcií budú schody plniť, rozhoduje dispozícia budúceho domu. Ak schodisku venujeme samostatný priestor, tak uprednostňujeme funkciu. Ak sa schodisko otvorí do interiéru, musíme spojiť funkčnú aj estetickú úlohu.

Pozrite si: Stľpikový systém drevostavieb, prišiel k nám spoza veľkej vody

Dispozícia určuje aj konštrukčnú skladbu schodiska. Pri výbere konštrukcie a sklonu ramien je dôležité prihliadnuť na samotné využívanie schodiska.

Podľa tvaru výstupnej čiary poznáme schodiskové ramená priamočiare, krivočiare (kruhové, točité, elipsovité) alebo zmiešanočiare.

Stavba schodísk je buď súčasťou hrubej stavby konštrukcií domu, ktorá sa realizuje počas výstavby, alebo si môžete postaviť schody v už postavenom rodinnom dome v priestore, ktorý ste tomuto prvku určili v dispozičnom riešení. V tomto prípade sa využíva najčastejšie drevo, ktoré človeka sprevádza pri stavbe bývania už tisíce rokov.

Schody JAP

Funkcia a dizajn

Pri výbere tvaru a konštrukcie a teda aj sklonu schodísk je dôležité prihliadnuť na samotné využívanie schodiska. Ak majú schody viesť priamo do priestorov určených na relax a spánok a nik z návštev priestor schodiska nemusí vidieť, stačí jednoduchšia konštrukcia. Pokiaľ však plánujete schodisko, ktoré má prepojiť spoločenské priestory domu s galériou či podkrovnou terasou – zvoľte veľkolepejšie riešenie či v tvare alebo aj vo voľbe použitých materiálov. Základom pre perfektný návrh schodiska je však premyslenie si dispozície priestoru, kde schodisko postavíte, už vo fáze úvodného projektu stavby RD. Musíte mať aj jasnú predstavu celkovej koncepcie dizajnového riešenia interiéru, aby konštruktér vedel voliť materiály, ktoré nebudú v konečnom výsledku kontraproduktívne s dizajnom zariaďovacích predmetov (nábytku). Dáte tak základ pre výtvarné riešenie tohto dôležitého prvku vašej stavby. Funcia je však veľmi dôležitá aby schody boli pohodlné. Vysvetlím aj pojmy.

Schody JAP

Schodnica

Je to konštrukcia, na ktorej ležia schodiskové stupne, čiže schody, na ktoré kladieme chodilo. Schodnica je teda najdôležitejší statický prvok schodiska. Materiálovo sa od stupňov môže odlišovať. Napríklad na schodnici z ocele môžu byť drevené stupne alebo schodnice môžu byť dve (na vonkajších stranách stupňov); stupne sú do schodnice zapustené alebo ich schodnica „nesie“.

Schody JAP

Podesta

Je to rovinné miesto, ku ktorému sa pripájajú schody, presnejšie povedané schodiskové ramená. Ak je stupňov na ramene príliš veľa (môže byť max. 15 schodov), môže sa medzi podesty zaradiť tzv. medzipodesta. Rozmer podesty (jej dĺžka) je odvodený od šírky schodiska (šírka podesty sa nesmie zúžiť). K šírke ramena sa pripočíta minimálne 100 mm.

Schodisko

Maximálny počet stupňov
Na jednom ramene môže byť najviac 16 stupňov. Ak je na „dlhom“ ramene schodiska vytvorená podesta alebo medzipodesta, možno navrhnúť viac stupňov.

Minimálna šírka schodiska
V rodinnom dome musí mať schodisko šírku najmenej 900 mm. Aby sme túto šírku dodržali, schodiskové stupne musíme rozšíriť o hrúbku zábradlia.

Schodisko

Komfort pohybu po schodoch

Na postavenie pohodlných schodov treba dodržať určité parametre. Uvádzam tie najdôležitejšie.

1. Aby sa vám po schodoch chodilo maximálne pohodlne, musíte docieliť správny pomer medzi výškou a šírkou schodu. Všetky schody musia byť rovnako vysoké a rovnako široké. Tento pomer vychádza zo zistenia, že dĺžka priemerného pohodlného kroku je 630 mm. Táto dĺžka je pohodlná aj pri „kráčaní“ do výšky a platí tu vzorec 2h + b = 630, kedy h znamená výšku schodu a b šírku jedného schodu. Vzorec bude pre vás ľahšie pochopiteľný nasledovným vysvetlením: výšku (h) jedného schodu vynásobíme dvakrát a pripočítame šírku (b). Výsledok musí byť 630 mm. Takto získame pohodlné a prirodzené stúpanie po schodišti.

2. Tisícročné skúsenosti s výstavbou schodísk ukázali, že všetky schody musia byť rovnako vysoké. Schodisko je pohodlné, ak je schod vysoký max. 160 mm a má hĺbku schodnice, na ktorú stúpame, 310 mm. Pri chôdzi „po schodoch“ spoznáte rozdiel výšky už pri troch milimetroch. Zdá sa vám toto náročná podmienka? Verte, v starobe to zistí každý človek.

3. Sklon schodiskového ramena (ramien) musí byť na všetkých miestach rovnaký. Len tak sa docieli komfort výstupu.

4. Každé schodisko musí mať posúdenú a navrhnutú bezpečnosť pohybu. Jeden z prvkov tejto bezpečnosti je zábradlie a madlá, ktorých sa držíme pri pohybe či už hore alebo dole. Pohyb dole je z pohľadu zabezpečenia komfortu a bezpečnosti náročnejší.

5. Ešte existuje jedna podmienka pohodlného, komfortného a bezpečného používania schodísk, a tou je povrch schodov musí byť protišmykový.

Schodisko

Zábradlie je u každého schodiska nevyhnutné

Každé schodisko musí mať bezpečnostné zábradlie a na vrchnej časti zábradlia musí byť – držadlo ako pomoc pri výstupe či zostupe. Schodiskové zábradlie je teda prvok schodiska, ktorý plní dve funkcie – bezpečnostnú (proti pádu) a podpornú (držanie sa pri výstupe po schodisku). Tieto funkcie zábradlia uľahčujú pohyb po schodisku.

Výška zábradlia sa prepočítava vzhľadom na možnosť výšky prepadu cez zábradlie. Odporúčajú sa tieto výšky zábradlia:

pre dospelé osoby 900 mm
pre deti do 6 rokov 400 až 500 mm
pre deti do 12 rokov 600 až 700 mm

Ak sú v dome ešte len malé deti, tak sa pri realizácii odporúča montovať štandardné zábradlie, do ktorého sa v polovičke výšky cca 400 – 600 mm pridajú prvky (držadlá – madlá) pre deti. Veľkú pozornosť treba venovať ukončeniu zábradlia v miestach, kde schodište začína a končí, teda uchyteniu do podlahy stropov! Toto upevnenie musí byť veľmi robustné, nakoľko v ňom sa koncentruje všetka „ťahová“ sila nášho pridŕžania sa pri výstupe. Tieto stĺpiky však bývajú aj „obľúbeným“ miestom hier detí!

Schody JAP

Osvetlenie

Schodiská sa využívajú celodenne. Bezpečnosť pohybu je preto pri návrhu osvetlenia prvoradou podmienkou. Ideálne je, aby počas dňa bolo celé schodisko osvetlené prirodzeným svetlom. Večerná a nočná prevádzka je ešte náročnejšia na svetlo, lebo ide vždy o bezpečný pohyb. Obvykle sa rieši inštaláciou svetla (svetiel) na bočné steny. Toto riešenie má nevýhodu v tom, že ak intenzita svetla je menšia, človek svojou postavou vytvára tiene a zakrýva si výhľad na stupne. Riešením sú bočné osvetlenia stupňov malými svetlami tesne nad stupnicou alebo v podstupnici. Na toto riešenie sa však musí myslieť už počas stavby, aby sa počas stavby položili priviedli káble pre el. energiu do svetielok pri každom stupni.

Schodisko

Estetická hodnota

Dizajnové stvárnenie posúva tento interiérový segment do dimenzií, kde radíme umelecké doplnky. Dokonalé riešenia sú v tvorbe stupníc a podstupníc, ale hlavne v celkovej koncepcii zábradlí. Najčastejším materiálom a aj najviac využívaným materiálom, ktorý si udržuje svoju veľkú popularitu pri riešení schodísk, je stále drevo. Pod vplyvom súčasných interiérových trendov nachádzame drevo čoraz častejšie kombinované so sklom, ale aj s kovom – najmä v nosnej konštrukcii. Zaujímavé sú riešenia priznaných, dohladka opracovaných šedých betónových stien či stupňov v kombinácii so sklenenými „zábradliami“ po celej výške steny. A to nielen ako konštrukčný materiál, ale aj z estetického a dizajnového hľadiska. Z používaných drevín sú to najmä dub, buk, jaseň či javor a v poslednom období sú obľúbené a aj vyhľadávané exotické dreviny, najmä pre svoju zaujímavú štruktúru a farebnosť.

Foto: J.A.P.
MiRaBo

Zdroj: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre váš interiér
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

 

Komentáre