Sadze a decht v komíne – čistenie a kontrola komína

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


KomínyStavbaVideo

Sadze a decht v komíne – čistenie a kontrola komína

Sadze a decht v komíne

V minulom článku sme sa venovali výberu správneho palivového dreva, ktoré drevo je najvhodnejšie na kúrenie. Taktiež sme si popísali ako ho treba správne uskladniť a aká je doba schnutia dreva kým skončí v peci. V tomto článku sa budeme venovať tomu čo sa stane ak drevo správne neuskladníme alebo zanedbáme dĺžku sušenia. Nám sa to tak stalo v našej domácnosti a rozhodli sme sa o skúsenosť podeliť (sadze a decht v komíne) aby ste sa stránili chýb, čo sme urobili my.

 

 

Pred začiatkom leta sa nám podarilo zohnať guľatinu suchého smrekového dreva. Boli sme radi keď nám ho doviezli. Guľatina sa nakálala a narezala na 40 cm kláty a poukladala do pivnice aby sa jej zmestilo čo najviac. Zvyšok zostal naukladaný v metrovici na dvore. V pivnici sa stále vetralo. No keď začala sezóna vykurovania ostali sme nemilo prekvapení čo sa nám stalo.

Po minutí prvého radu keď sa odokryl druhý rad, sme zahliadli pleseň na dreve. Chcem podotknúť, že drevo vyzeralo byť naozaj suché ale len na vrchu kde dochádzalo k dobrému vetraniu. Poprekrývané zvyšné rady už také neboli.

Prístroj na meranie vlhkosti dreva vlhkomer
Prístroj na meranie vlhkosti dreva.

Zakúpili sme si prístroj na meranie vlhkosti dreva a ostali nemilo prekvapení. Vlhkosť dreva nebola ideálna, no museli sme časť spáliť aby sa vytvoril priestor v pivnici na jeho poprehadzovanie. Po krátkom čase sme mali pocit, že je znížený ťah v peci a rozhodli sa komín radšej vyčistiť. Zistili sme, že sa nám nepekne zadechtoval komín.

Prečo vlastne čistiť komín?

Ak sa v komíne nahromadia nečistoty, ako sú sadze a decht čo sa nám stalo, tak môžu spôsobiť požiar alebo otravu spalinami. Čistý komín zlepšuje ťah komína, čím sa zlepšuje spaľovanie paliva a zníži sa produkcia škodlivých plynov.

Ako často čistiť a kontrolovať stav komína?

zadechtované dvierka

Frekvencia čistenia komína závisí od typu paliva, ktoré používate a od stavu komína. V našom prípade stav komína po otvorení dvierok bol nič moc, o čom svedčil aj pohľad na zadechtované komínové dvierka pod strechou.

Podľa vyhlášky Ministerstva vnútra č. 401/2007 sa komín musí čistiť a kontrolovať v týchto lehotách:

Čistenie komína s pripojenými spotrebičmi do 50 kW

  • Raz za 4 mesiace – ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
  • Raz za 6 mesiacov – ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
  • Raz za 12 mesiacov – ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

Čistenie komína s pripojenými spotrebičmi nad 50 kW

  • Raz za 2 mesiace – ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
  • Raz za 6 mesiacov – ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

Vyčistiť komín svojpomocne alebo zavolať kominára?

Čistenie komína si môžete vykonať svojpomocne alebo zavolať kominára, ktorý vám tiež vystaví revíznu správu alebo potvrdenie o údržbe komína. V prípade požiaru v domácnosti je viac než isté, že ju od vás bude požadovať poisťovňa pri vyplácaní škodovej udalosti.

Ako teda vyčistiť komín svojpomocne ak sa tak rozhodnete?

Na čistenie komína môžete použiť klasické kefy alebo rotačné kefy. My sme náš murovaný komín začali čistiť najkôr klasickou kefou z vrchných komínových dvierok. Celá procedúra kefovania trvala asi hodinu a keď sme zistili, že nám opadli kefou len sadze a decht zostal v komíne boli sme na seba nahnevaní, na čo sme to drevo pálili. Narobili sme sa pri kefovaní a výsledný efekt nebol vôbec aký sme očakávali. Pri kúrení sme do ohniska pridali aj odstranovač dechtu z komínov, ktorý pomohol peci a očistil ju.

Vyčistiť komín svojpomocne alebo zavolať kominára

Zakúpili sme si rotačný turbo set s reťazou, ktorý nás stál cca 130 €.

Čo je rotačná kefa na komín?

Rotačná kefa je špeciálne zariadenie, ktoré sa pripojí na ručnú vŕtačku a rotuje vo veľkej rýchlosti, čím sa dosiahne dôkladné čistenie komína. Rotačné kefy sú vhodné pre rôzne typy a tvary komínov, ako aj pre rôzne materiály, z ktorých sú komíny vyrobené. My sme najkôr použili hlavicu s reťazou aby sme z vnútornej strany komína rozbili decht. Retiazky sme prispôsobili priemeru komína a začali komín čistiť postupne od vrchu dolu. Po vyfrézovaní retiazkami sme osadili druhú hlavicu s nylónovými vláknami a komín prečistili ešte raz.

Po otvorení spodných dvierok na komíne sme neverili vlastným očiam koľko opadnutej sadze s dechtom vypadlo dvierkami. Nestíhali sme vymienať kýble, čo sa z komínu sypalo nečistôt. Jeden 40 L kýbel a druhý bol zaplnený do polovice. Takže 60 L nánosu z 11 m vysokého komína bol výsledok našej práce. Boli sme radi, že sme peniaze investovali do takejto užitočnej veci, ktorá nám ušetrila kopu síl pri čistení.

Komín, dymovod a pec je nevyhnutné čistiť pravidelne a to či už za pomoci kominára alebo si ho vyčistíte svojpomocne je na rozhodnutí každého z nás. Treba však pamätať, oheň je dobrý sluha ale zlý pán.

Galéria

Foto: Schutterstock a autor
Text: Redakcia

>> Inšpirujte sa našimi doplnkami
do kuchyne TU alebo aj nižšie <<

 

Komentáre (2)

  1. Jeej super, zase sa dozviem niečo nové.

  2. Dobrý deň ,
    a to fakt stačí keď si komín vyčistím vlastnoručne? Nemôže to by nebezpečné?

Komentáre