Smart home – IQ dom – Inteligentný dom… Čo to vlastne je?

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


ElektroinštalácieStavbaTZB

Smart home – IQ dom – Inteligentný dom… Čo to vlastne je?

Smart home, IQ dom, Inteligentný dom

Denno denne počujete anglický výraz – smart home a rôzne pomenovania technológií pre bývanie, ktoré vás nahovárajú, aby ste si svoje bývanie “urobili” čo najinteligentnejšie a dom si budete kontrolovať svojím mobilom či počítačom…

S pojmami ako je inteligencia a rozumný si spájame živé bytosti, ktoré svoju činnosť riadia mozgovou činnosťou. Otázka teda znie: “Môže byť neživá hmota stavby pre bývanie, inteligentná?” Žijeme v treťom tisícročí a s rozvojom technológií sa mení aj pohľad na výstavbu bývania. Spoločnosti vyrábajúce technológie pre domácnosti sa im venujú a vyrábajú inteligentné zariadenia s funkciami, ktoré sú niekedy až na hranici sci-fi. Samotný základ IQ systémov je v inštalácii správne vyriešenej a  kvalitnej elektroinštalácii. Umožňuje to dostupnosť wi-fi internetu alebo aj množstvo aplikácií a systémov pre počítače či mobilné telefóny.

Definícia IQ domu

Prvé reálne zariadenia “inteligentnej” domácnosti boli prvky zabezpečenia domov pred zlodejmi, ktoré kontrolovali priestory domu  z vnútra aj z exteriéru. Akonáhle došlo k narušeniu priestoru elektronický signál vás (alebo políciu) upozornil na porušenie bezpečia. Tieto systémy sa stali dostupnejšie aj pre obyvateľstvo cca pred 20 rokmi. Vývoj systémov pokračoval a musím zdôrazniť, že dnes sa už nerieši len bezpečnosť, ale sa automatizujú prvky pre všetky technológie používané v domoch.

Smart home, IQ systém čí inteligentná domácnosť je vlastne  automatizácia činnosti jednotlivých zariadení, ktoré zabezpečujú komfort prevádzky domácnosti. Ide vlastne o vysokosofistikovanú elektroinštaláciu. Systémy elektroističov, senzorov, čidiel… inštalovaných do  domácnosti sa teda stávajú “inteligentné” a ponúkajú viacero funkcií automatizácie činností, ktoré riadia  TZB zariadenia v dome či byte.

Smart home, IQ dom, Inteligentný dom

Čo všetko potrebujete na vytvorenie IQ domu

Základom takéhoto riešenia elektroinštalácií a tohto typu domov je riadiaca jednotka, ktorá je pripojená na el.rozvod a internet. Do nej sú káblovou sieťou (aj bezkáblovo) zapájané jednotlivé senzory, zásuvky, vypínače, čidlá… Riadiaca jednotka je teda “mozog” spracovávajúci podnety od inštalovaných senzorov a po vyhodnotení odosiela informáciu k vám. Ktoré funkcie budete sledovať? To si určíte  v koncepcii “inteligencie” celého systému elektroinštalácie. Táto koncepecia sa premietne do výkresovej dokumentácie, aby sa vytvorili káblové rozvody k jednotlivým prvkom, ktoré budú v systéme “pracovať”.

Neprehliadnite:
Požiare elektrických inštalácií majú katastrofálne následky, väčšina príčin vzniku požiarov je elektrický prúd

Môže to byť okruh zabezpečovací, okruh riadenia vykurovania, okruh tienenia okien a regulácie osvetlenia, okruh ovládania vstupných dverí a garáže. Okruh ochrany pred “vytopením”, okruh riadenia vetrania a rekuperácie, ale aj okruh vyhodnocovania (merania) spotreby energií. Určite sa oplatí vytvoriť si aj okruh pre automatickú závlahu či ovládanie filtrov bazéna ap… Aby bolo kde umiestniť jednotlivé systémy, tak hlavný domový rozvádzať bude musieť byť vyriešený individuálne  a  určite nebude stačiť komerčne predávaný,  aj keď “veľký”.

Je potrebné sa poradiť, pretože systémy sa dajú dokupovať postupne, a preto odporúčam vytvoriť si  v rozvádzači miesto pre postupné dopľňanie istenia. Pravda je taká, že systémov IQ domu, je veľa: GIRA, Magenta Smarthome, Z – Wavw, Fibaro, Homey, ABBS HAIDY Home, KNX…, ktoré využívajú až 50 000 rôznych čidiel, ističov, senzorov…, ktoré sú dnes riešené tak, že sú aj kompatibilné. Návrh je teda na pleciach projektantov, ktorí už majú dosť skúseností lebo aj na Slovensku je už veľa realizácií “Inteligentných domov”.

Smart home, IQ dom, Inteligentný dom

Čo ponúka vyššia investícia do IQ domu

Inteligentný dom je práve preto “inteligentný”, že sa dokáže naučiť vaše užívateľské návyky, takže nemusíte stále meniť nastavenia, či aktualizovať termostaty, časy zapínania funkcií, tak ako sa mení letný a zimný čas. Pri správnom návrhu dom vie, kedy má zažať alebo zhasnúť svetlá. Vie, že keď sú otvorené okná, nemá dom zapnúť kúrenie. Vie, že keď nie ste doma, má vytiahnuť rolety, aby dom ohrievalo slnko alebo ich zatiahnuť, aby nebolo vo vnútri horúco.

Takisto vie, že kúriť na komfortnú teplotu má až pol hodinu pred vaším príchodom a nie celý deň. Vie si skontrolovať spotreby jednotlivých spotrebičov, kúrenia a chladenia. Systém sám dokáže vyhodnotiť ekonomické a efektívne parametre tak, aby bolo bývanie spojené s čo najmenšími prevádzkovými nákladmi. 

Inteligencia IQ je aj v tom, že namiesto viacerých nezávislých systémov a mnohých ovládačov, ktoré musíte manuálne ovládť každý, sú všeky zariadenia ovládané a kontrolované cez riadiacu jednotku. Inteligencia IQ domu teda spočíva v tom, že “naučíte” dom vašim zvykom a určíte, ako sa má správať v každodenných činnostiach a situáciách. Vám ostane úloha len si “ho skontrolovať” v telefóne či PC. 

Foto: Shutterstock
Ing. Pavel Kleskeň

Komentáre