Požiare elektrických inštalácií majú katastrofálne následky, väčšina príčin vzniku požiarov je elektrický prúd

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


ElektroinštalácieStavbaTZBZdravé bývanie

Požiare elektrických inštalácií majú katastrofálne následky, väčšina príčin vzniku požiarov je elektrický prúd

Príčina vzniku požiarov je elektrický prúd, oblukova ochrana, Schneider electric, Elektrikar, elektricky obluk

Jednou z najčastejších príčin vzniku požiarov je elektrický prúd. Potvrdzujú to aj nedávne (žiaľ aj tragické) udalosti. Dá sa v RD takejto pohrome predísť? 

V elektrickej inštalácii, ktorú máte v RD, môže požiar spôsobiť elektrická iskra, skrat, nárast prechodového odporu, chyba na spotrebiči a tzv. prepätie. Možno im predchádzať vďaka ističom, poistkám, zariadeniam na ochranu proti zemnému zvodu (tkz. uzemnenie) či prepäťovej ochrane. Existuje však viacero elektrických javov, pred ktorými vás neochránia ani tieto nadprúdové bezpečnostné prvky inštalované v hlavnej rozvodnej skrini – domovom rozvádzači.

povytiahnuté zásuvky

Nebezpečie z používania

Základnú sieť elektroinštalácií používate každodene a pri tejto činnosti sa môžu stať aj „poruchy” z používania. Ide  najmä o povytiahnuté zásuvky, káble pritlačené nábytkom a uvoľnené rozvodnice, ktoré môžu vyvolať poruchové elektrické oblúky s iskrením a následne požiar. Poruchové elektrické oblúky sú výsledkom lokálneho poškodenia kábla alebo nedostatočne funkčných kontaktov v elektrickom obvode. Napríklad, nedotiahnutý kontakt káblov v zásuvke spôsobuje prehrievanie a následnú karbonizáciu zásuvky a káblovej izolácie.

Zaujímavé:
Nebezpečný plyn, ktorý ročne usmrtí 150 obyvateľov a my ho podceňujeme

Izolačný materiál (na kábloch a v zásuvke) sa premení na uhlík a stane sa z neho vodič, ktorým prechádza časť prúdu. Postupne vzniká viac a viac uhlíka, ktorým prechádza viac a viac prúdu, až nakoniec začne káblová izolácia a zásuvka horieť a príčina požiarov je jasná. Požiar sa potom v miestnosti môže ľahko šíriť cez závesy, ktoré obvykle „zakrývajú“ zásuvky. Odtiaľ sa potom požiar môže šíriť ďalej, a ineriér je plný kobercov, poťahov atď…ktoré sú vysoko horľavé!

Poziar zasuvky

Sila el. prúdu, ktorej rozumie len profesionál

Na zapálenie ľahko horľavých materiálov stačí prúd už od 270 miliampérov. Prúd s takouto nízkou hodnotou však žiaden nadprúdový ochranný prvok (istič + prúdový chránič) neodpojí, pretože sa nelíši od bežného prúdu idúceho do spotrebičov. Preto sa do elektrických rozvodov s vyšším požiarnym rizikom inštalujú prúdové chrániče, ktoré sú schopné detegovať aj tieto „malé prúdy”! Tieto chániče však majú jedno zásadné obmedzenie – nedokážu odhaliť a vypnúť prúdy (teda el. energiu), ktoré tečú medzi pracovnými vodičmi. Práve pre tieto prípady bol vyvinutý detektor oblúka, ktorý je napríklad v USA už viac než desať rokov povinnou súčasťou elektrických rozvodov v rezidenčných budovách.

Príčina vzniku požiarov je elektrický prúd, oblukova ochrana, Schneider electric

Ako vzniká nebezpečný „oblúk”

Poruchový oblúk môže vzniknúť v dôsledku opotrebovania a nedostatočnej údržby predovšetkým v zastaralých alebo nesprávne nainštalovaných elektrických zariadeniach a rozvodoch. Resp. v nedostatočne funkčných kontaktoch v rozvodniciach a spojoch. Častou príčinou býva aj nesprávne používanie elektrických zariadení, najmä preťažovanie konektorov v zásuvkách viacerými rozdvojkami. Pritlačené káble nohami nábytku, samovoľné vytiahnutie zásuviek a káblov či rôzne provizórne predlžovačky ktoré „zostanú” trvalým riešením!!! Preto by sa mali systémy rozvodov el.energie ochrániť už v procese základnej inštalácie.

Ako fungujú detektory „oblúka”

Princíp činnosti detektora oblúka je založený na tom, že poruchový oblúk generuje elektrický šum, ktorý skresľuje normálny sínusový priebeh el. prúdu. Úlohou detektora je odlíšiť, čo je ešte normálne prevádzkové skreslenie spôsobené spotrebičom a čo už je porucha. Detektory teda sledujú v reálnom čase, rôzne elektrické parametre, ktoré naznačujú, že došlo k poruchovému elektrickému oblúku. Dokážu rozlíšiť, či ide o kritický jav alebo nie, keďže v spínačoch, relé, stýkačoch a motoroch zapojených do obvodu často vznikajú aj neškodné elektrické oblúky. Napájanie  zásuvky či prístroja odpoja len v nebezpečných situáciách a izolujú chybnú vetvu obvodu od zvyšku el. rozvodnej siete. Detektory teda odpájajú prívod ešte pred tým, ako sa káble alebo zásuvky zapália.

Príčina vzniku požiarov je elektrický prúd, oblukova ochrana, Schneider electric

Ochráňte si život, aj majetok a byty

Prístroje na detekciu poruchového elektrického oblúka zásadne prispievajú k zníženiu požiarov spôsobených elektrickým prúdom. U nás vzhľadom k relatívne vysokej cene chrániča, ktorá sa pohybuje okolo 100 eur, nie je ich použitie povinné, ale len odporúčané?!?!

Na druhej strane tieto prístroje poskytujú úplnú ochranu pred elektrickým požiarom. Chránia nielen pred poruchovými oblúkmi, ale aj pred skratovým prúdom a preťažením.

Kde teda inštalovať oblúkové chániče pre byty a RD

V obydliach (byty a RD) by sa detektory oblúka mali používať v priestoroch určených na spanie, čiže hlavne v spálňach a detských izbách, obývačkách. Na okruhoch kde je veľa elektroniky (videá, HiFi veže, televízory.) zapojené do 1 zásuvky cez množstvo predlžovačiek. V pracovniach na el. okruhoch  (počítače, scenery, tlačiarne) a aj na okruhu el. energie v kuchyni (veľa spotrebičov, robotov, kávovarov, mikrovlniek…na 1 zásuvke cez predlžovačky!

Inštalácie by bolo najvhodnejšie realizovať vo fáze výstavby. Vytvoriť pre už spomínané „rizikové” zásuvkové rozvody, samostatné zásuvkové okruhy el. prúdu a v hlavnom domovom rozvádzači ich vystrojiť nielen ističom + prúdovým cháničom, ale aj oblúkovým chráničom.

Hoci za el. inštaláciu zaplatíte o 500 € viac (5 ks chráničov), zabezpečíte si svoju viac ako 100 000 e investíciu, pred nepredvídaným požiarom. Zvážte hodnotu vstupnej investície v porovnaní s možnými následkami požiarov!!!

Redakcia z podkladov Schneider Elektric
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre