Solárne kolektory efektívne riešenie pre prípravu teplej vody

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


FinancieSolárne a fotovoltaické systémyStavbaTZB

Solárne kolektory efektívne riešenie pre prípravu teplej vody

Solárne kolektory efektívne riešenie pre prípravu teplej vody

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EC o energetickej hospodárnosti budov budú musieť mať všetky nové budovy v EÚ po 31. decembri 2020 takmer nulovú spotrebu energie. Budova s takmer nulovou potrebou energie je vlastne budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Na prevádzku takejto budovy je potrebné iba takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie. Jedným zo „spotrebičov“ tepelnej energie je aj príprava teplej vody, kde štatistiky udávajú, že jej príprava predstavuje až 25% podiel na prevádzkových nákladoch domácností.

Solárne kolektory efektívne riešenie pre prípravu teplej vody

Z tohto je zrejmé, že príprave teplej vody je potrebné venovať zvýšenú pozornosť a dnes už nestačí “štandardný” prístup, ako navrhovať technické zariadenia teplej úžitkovej vody. Rutinne používaný spôsob zvýšenia výkonnosti zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo…) o 25 % je teda absolútne nevyhovujúci a nezodpovedá dnešným technologickým možnostiam. Koncepcie využívania obnoviteľných zdrojov (OZE) pri príprave teplej vody priniesli niektoré prevratné riešenia. Zoznámime vás s nimi. Ide o používanie termických solárnych kolektorov alebo fotovoltiky v kombinácii s elektrickou energiou z rozvodnej siete či iným záložným zdrojom. Ale aj používanie malých TČ na zásobníkoch teplej vody či prípravu teplej vody rekuperáciou vzduchu.

Solárne kolektory efektívne riešenie pre prípravu teplej vody

Solárne panely = teplá voda zadarmo

Predstavíme vám riešenia využívajúce solárnu energiu za pomoci solárnych termických kolektorov.

Neprehliadnite:
Nezmeškajte prvé kolo žiadostí o poukážky na slnečné kolektory

Môžeme povedať, že komplexné zostavy 2 – 3 solárnych termických panelov, 200 – 300 l zásobníka teplej vody. A regulačnej jednotky sa už pri stavbách RD súčasnosti stali modernejším a pritom efektívnym spôsobom prípravy teplej vody. Aj v tejto zostave však musí byť záložným zdrojom elektrická energia z verejnej siete alebo pripojenie kotla UK, na obdobia, keď je málo slnečného svitu či nočný doohrev vody zásobníku teplej vody. Skúsenosti však ukazujú, že solárne panely dokážu pokryť až 67% ročnej spotreby! čo je značná úspora prevádzkových nákladov.

Solárne kolektory efektívne riešenie pre prípravu teplej vody

Riešenie z ponuky THERMO|SOLARU

Pre základnú orientáciu je dobre vedieť, že na ohrev teplej vody v rodinnom dome sú vhodné 2 slnečné kolektory pre 2-3 osoby a 3 kolektory pre 4-5 osôb. Zásobník (bojler) o objeme cca 300l a doplnkový zdroj tepla (doterajší alebo nový modernejší kotol, alebo doohrev elektrickou špirálou). Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, firmy THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. hovorí. Jedno z najčastejšie zvolených zariadení z ponuky THERMO|SOLARU s 3 kolektormi typu TS 300 a 300-litrovým zásobníkom na teplú vodu si môže domácnosť zaobstarať na kľúč už za cca 3 500 eur. Štát pritom  formou dotácií – poukážok preplatí 1 500 – 1 700 eur. Táto suma  tvorí 30 až 50 % z celkovej ceny kompletu s montážou. Zákazník už potrebuje investovať iba rovnakú alebo o niečo vyššiu sumu.

Solárne kolektory efektívne riešenie

Takáto dotácia skráti čas návratnosti systému až na polovicu, čo je v ideálnych prípadoch 6÷8 rokov. Bežná domácnosť so 4 osobami tak môže ušetriť na ohreve vody až 250 eur ročne. Po namontovaní solárneho systému už žiadne ďalšie väčšie výdavky občan nemá. Nasledujúcich 30 a viac rokov má podstatnú časť teplej vody zadarmo. V podstate jediná údržba, ktorá je za 30- 40 rokov životnosti potrebná, je výmena nemrznúcej zmesi v primárnom systéme raz za cca 8 rokov. Na výber má THERMO|SOLAR spolu 11 registrovaných slnečných kolektorov. Svoje zámery si viete odkonzultovať dotazom na našej stránke alebo fóre, nechať si vysvetliť výhody jednotlivých riešení a dať si urobiť ponuku na mieru“.  

Redakcia
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre