Zelené technológie pre RD, či green šialenstvo – druhá časť

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


EnergieStavba

Zelené technológie pre RD, či green šialenstvo – druhá časť

Zelene technologie pre RD ci green sialenstvo druha cast

V predchádzajúcom článku som začal vysvetľovať aktuálne trendy o „zelených technológiách – green šialenstvo“ pri obnove starších RD a o tom, ako uvažovať pri plánovaní takýchto rekonštrukcií, aby RD po stavebnom zásahu mali riešenia, ktoré budú prevádzkovo úsporné aj po 10 – 15 rokoch.

Energetickú úspornosť, ktorá bude zadefinovaná o pár rokov, nevieme dnes v presných hodnotách zadefinovať nik. Aké teda budú v budúcnosti „merateľné“ kritériá energetickej efektívnosti? Môžeme len tušiť, že sa bude hovoriť o trvalo udržateľných technológiách s malou spotrebou energie. To znamená, že aj moje hodnotenia v tomto článku budú v tomto duchu. Budem sa na schémy energeticky úsporných inštalácií TZB zariadení v starších RD pozerať dnes platnými kritériami.  

Historický „dlh“ obnovy RD

Staršie rodinné domy boli stavané svojpomocne, teda postupne, podľa množstva peňazí, ktoré za bývalého ekonomického systému boli v rodinách k dispozícii. Po dokončení sa domy začali prevádzkovať a domácnosti sa vôbec nezaoberali úvahami na budúcu obnovu v horizonte 15 – 20 rokov, ked stavba „morálne“ zostárne. Dnes majú tieto technológie aj viac ako 40 rokov. Doba bola taká, a preto nie je potrebná kritika majiteľov. Je treba riešiť tento fakt a teda hľadať správnu(e) technológiu(e) na obnovu či už stavby alebo TZB. Skôr než popíšem niektoré systémy „ako na TO“ pripomeniem vám aj niekoľko foriem úsporného prevádzkovania či skôr užívania vašich obydlí. Existujú totiž aj menej náročné spôsoby úspor, nielen tie modernizácie vyžadujúce si vysoké investičné vstupy.

Hovorí sa im prevádzkové šetrenie podľa „starých materí“

Tieto úspory sú v zmene návykov ako teraz užívame stavbu RD. Musia sa však odstrániť rokmi používané stereotypy v prevádzkovaní domu. Vymenujme si ich: Patrí sem vetranie, vykurovanie, príprava teplej vody, osvetlenie ale aj optimalizácia teploty vnútorných priestorov a jej regulácia v automatickom režime.

Optimalizácia teploty obytného priestoru

V obytnom priestore, kde trávime až 60 % a viac času v neakej činnosti, by sme mali mať teplotu priestoru optimalizovanú. Odborníci – lekári hovoria, že v spálni by to mali byť teploty nižšie cca 17 – 18 °C, Obývačky a detské izby cca 21 °C, Miestnosti kde vykonávame nejakú manuálnu prácu by teplota mala byť cca 18 °C, ap… Toto sa dá docieliť nastavením intenzity kúrenia a správnym vetraním. Aj tu však platia individuálne požiadavky každého človeka (hlavne staršie osoby potrebujú teplejšie), a preto vyššie teploty nie sú prehreškom. Len si ich musíme zaplatiť vo forme väčšej platby za palivo.

 

Vetranie – štrbinou vyklopeného okna počas celého dňa. Chyba, straty sú obrovské a nemerateľné, lebo teplo od radiátora uteká von oknom a nevykuruje obytný priestor. Zmeniť ho treba na tzv. nárazové, 5 x cez deň na 5 – 10 minút celou plochou okna – steny nevychladnú a vzduch sa osvieži v celom objeme. Zároveň sa vyčistí.

Záclony – zásadne ovplyvňujú vykurovanie. Záclony treba skrátiť nad radiátor min. o 30 – 50 cm, aby ohriaty vzduch mohol cirkulovať a nie sa „dusiť“ nad radiátorom za závesom. Taktiež ťažké dekoračné závesy by sa nemali zaťahovať na noc lebo zas prestane prúdenie teplého vzduchu v miestnosti a aby sme nemali pocit chladu tak „pridáme“ na kúrení.

Termostatické hlavice – nie je to vysoká čiastka, za ktorú ich kúpime a dokážeme efektívne regulovať intenzitu kúrenia.

Hliníkové fólie nalepené za radiátor – toto riešenie je efektívne lebo teplo sa od tejto fólie odráža do interiéru a neohrieva len stenu za radiátorom.

Klasický textilný had pod okno alebo ku dverám – toto robili aj naše staré mamky a studený vzduch, ktorý „tiekol“ z netesných okien sa zachytil. Jasné je, že aj takzvané jesenné a jarné nastavenie kovania okien by sa malo dať realizovať odborníkom – stoji to 30 eur. Za mesiac sú peniaze späť v úspore tepla lebo sme zlepili tesnosť medzi rámom okna a krídlom.

Teplá voda. Staré boilere – niekedy až 40 a viacročné majú malú hrúbku tepelnej izolácie. Voda rýchlo vychladne, a tak termostat vyhrievania spína aj 10 x za deň. Nový systém prípravy teplej vody sa dá riešiť modernými kotlami s prednostným ohrevom teplej vody. Taktiež maličké TČ na zásobníku teplej vody ušetrí veľa el. energie. Aj solárne kolektory ap….

Novodobé technické riešenia

Tu som už začal popisovať novodobé riešenia TZB. Technických zariadení je veľa a všetky funkčné schémy nebudem vymenovávať, pretože každý dom je špecifický a neexistuje univerzálne riešenie nových TZB technológií.

Zásadná je však postupnosť modernizačných riešení. Platí, najprv vyriešme stavebnú časť a jej kvalite prispôsobme riešenie TZB technológií, ktoré do domu zabudujete.

Obálka domu, ktorú tvoria steny, stropy, strecha a podlahy plní tepelnoizolačnú aj statickú funkciu, a z tohto dôvodu sa jej skladba musí posudzovať staticky aj tepelnoizolačne. Správne navrhnuté vyššie spomínané konštrukcie tak vytvoria zimný aj letný tepelný komfort a z pohľadu energetického zabezpečia aj energetickú úspornosť pri využívaní stavby.

Z tohto faktu je teda jasné, že pri starších RD sa musia posúdiť tieto konštrukcie tepeľnotechnicky a ich hodnoty porovnať s dnes platnými tepelnotechnickými odporúčaniami.

Z tohto porovnania nám jednoznačne vyplynie potrebná hrúbka zateplenia stien, stropov a aj potrebná výmena okien. Toto sú najrýchlejšie zníženia tepelných strát, tie sú až do výšky 40 – 50 %. Na takto zníženú spotrebu energií – vykurovania, prípravy teplej vody či teploty vzduchu sa musia navrhnúť TZB zariadenia.

Technológie v dome

Vedecké štúdie na túto tému sú rozsiahle a zhodnotiť ich krátkym odstavcom ani nejde. Je však jednoznačné východisko – ak máte dom dobre tepelnotechnicky jednoliaty – teda homogénny, tak moderné TZB na princípoch OZE (obnoviteľné zdroje energií) budú efektívne pripravovať komfort v interiéroch. Pri takýchto stavbách sa nemusíte báť ani vykurovaní el. energiou alebo len rekuperáciou vzduchu. Budú prevádzkovo veľmi efektívne a dnes sa už vie, že sú tieto technológie aj dlhodobo bezporuchové.

O energetických triedach RD

Energetická trieda charakterizuje dom podľa globálneho ukazovateľa – primárnej energie. Domy a triedia sa označujú energetickým štítkom. Dnes sú povolené domy triedy A0. Pri hodnotení záleží nie len na tom, aké množstvo tejto primárnej energie bolo dodané do domu aby v ňom bol komfort, ale aj z akého zdroja pochádza. Zatriedenie stavby podľa spotreby energie v budove (napr. osvetlenie, vykurovanie atď). sa v energetickom štítku rozlišuje číselným rozpätím A až G, pričom trieda A je energeticky najúspornejšia a trieda G je najmenej úsporná. Dnes by obnovované RD nemali dosiahnuť ani triedu B! Podľa súčasnej legislatívy (zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, novelizovaný zákonom č. 300/2012 Z. z. a vyhláškou č. 364/2012 Z. z.) musia všetky rodinné domy postavené po 31.12.2020 spadať do energetickej triedy A0 – domy s takmer nulovou spotrebou energie. Toto kritérium musia spĺňať nielen nové budovy, ale aj existujúce budovy po uskutočnení ich významnej obnovy.

Ing. Pavel Kleskeň
Foto: Shutterstock

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre