Uhlíkovo neutrálne stavby alebo ako obnoviť starší RD (green šialenstvo) – štvrtá časť

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


EnergieStavba

Uhlíkovo neutrálne stavby alebo ako obnoviť starší RD (green šialenstvo) – štvrtá časť

Uhlíkovo neutrálne stavby alebo ako obnoviť starší RD

Už štvrté pokračovanie o „greeen“ šialenstve, ktoré vďaka masovokomunikačným prostriedkom ide po celom svete, sa zameria na popis technológií, ktoré občanom pomôžu pri rozhodovaní sa ako na „to“ a ako obnoviť starší RD.

Možnosti zníženia spotreby všetkých druhov energií (tepelných či spotreby el. energie a pod…) u starších 30 – 70 ročných rodinných domov, treba hľadať vo všetkých systémoch z ktorých je rodinný dom zrealizovaný. Už sme popisovali obnovu stavebných častí. Teraz popíšeme TZB – tak sú označované technické zariadenia, ktoré sú inštalované do stavieb RD.

Aké technológie sú k dispozícii

STN dnes už predpisuje aj pre TZB zariadenia ako „štandard”, použitie zelených technológií, hoci ich tak nepomenováva. STN používa pojem technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energií a tieto technológie majú byť inštalované na dome alebo v jeho blízkom okolí. STN tiež „hovorí“ o ekonomicky prijateľných investičných vstupoch a na toto sa akosi neprihliada, lebo sa vo všetkých príspevkoch o tejto problematike veľmi zdôrazňuje pohľad cez ekologizáciu životného prostredia.

Uhlíkovo neutrálne stavby alebo ako obnoviť starší RD

Tu si dovolím moju kritiku vládnych proklamácií od ministerstiev Životného prostredia a aj min. Hospodárstva. Na Slovensku chýba národná stratégia získavania uhlíkovej neutrality pri obnovách RD a na ňu nadväzujúce riešenia finančných zdrojov! Je faktom, že existujú podporné dotačné programy ale, ak jednotlivé výzvy sú pre 800 RD a sú 4 x ročne asi je to málo. Domov, ktoré potrebujú obnovu je 850 000 a bytov v činžiakoch, ktoré by tiež potrebovali obnovu TZB, je také isté množstvo. Koľko rokov by sme teda potrebovali k obnove a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality v stavbách pre bývanie? Pritom EÚ žiada „urobiť“ Európu uhlíkovo neutrálnu do roku 2030.

 

Východisková situácia

Najprv si predstavíme východiskovú situáciu, ktorá je u väčšiny starých RD. Klasické systémy TZB v starších domoch boli mnoho rokov riešené ako vodné, radiátorové tzv. samotiažne, kde bolo vykurovacie médium – voda, ohrievaná niektorým z kotlov na pevné palivo (uhlie) alebo plyn – najrozšírenejší typ paliva v SR. O troška „mladšie“ systémy majú už trubky tenšie a je v systéme aj obehové čerpadlo. Tento historický fakt je dosť limitujúci, pretože Slovensko má najväščiu sieť uličných plynofikácii obcí z krajín V4, ktoré sa realizovalo v minulom spoločenskom zriadení formou tzv. Akcií Z (svojpomocne uložené potrubia v uliciach).

Instalacia vykurovacieho systemu

Tento vykurovací systém bol ešte doplnený o boiler na prípravu teplej vody. Systémy UK (ústredného kúrenia) pracujú s veľkým objemom vody a v teplotnom režime 90/60, čo samo poukazuje na vysokú spotrebu paliva, lebo voda sa musí zohrievať skoro až do bodu varu, aby samotiaž (teda cirkulácia) fungovala. Ak je v systéme aj obehové čerpadlo tak sú systémy málinko úspornejšie.

Instalacia kondenzacnej jednotky

Je teda jasné, že ak chceme znížiť spotrebu paliva musíme systémy obnoviť.

Čím?

Aby sa vedel majiteľ obnovovanej stavby RD dobre rozhodnúť, musí si s projektantom ujasniť fakt rozsahu obnovy TZB a teda, či budú meniť systém odovzdávania tepla – radiátory za podlahové vykurovania, stenové vykurovania či vykurovanie rekuperáciou vzduchu atď… Po tejto voľbe sa musí zvoliť „zdroj“ tepla. Čo teda je k dispozícii v odbore prípravy tepla. K dispozícii sú tieto základné riešenia.

Drevené peletky

1. Moderné riešenia kotlov na plyn s modulovanými horákami či kondenzačné kotly na plyn
2. Vykurovanie drevom formou drevosplyňovania či peletkami
3. Tepelné čerpadlá
4. Solárna a fotovoltická technika
5. Rekuperačná technika
6. Hybridné vykurovanie

Najjednoduchšie riešenia sú formou výmeny vykurovacieho kotla – tu sa dajú docieliť úspory cca 20 – 30%, podla hrúbky zateplenia domu, hoci by ste očakávali aj predpokladaných 50% ako výpočty skvalitnenia zateplenia stien, stropov a okien naznačujú. Prečo? Musí sa riešiť aj príprava teplej vody a tá tiež spotrebuje čosi naviac ako vám preukáže Projektové energetické hodnotenie rekonštrukcie. Čiže aj príprava teplej vody kotlom UK zvyšuje spotrebu vykurovacieho paliva. U „zelených riešení“ by sa táto metodika mala zmeniť – lebo existujú modernejšie riešenia (oddeliť systémy) s väčšou možnosťou kontroly spotreby energií.

Výber kotla by mal urobiť špecialista aby sme do systému namontovali vhodný typ kotla (modulované horáky, kondenzačný kotol, prednostná príprava teplej vody, ap…). Ušetrí sa, ale finančné úspory na prevádzke nie sú také vysoké ako by sme si predstavovali, pretože inflácia cien paliva „zoženie“ % z úspory tepelných strát. Veľmi dobré výsledky sa dosahujú kondenzačným kotlom ale tu je potrebné meniť aj odovzdávanie tepla a inštalovať aj modernú regulačnú techniku. Limitom obvykle bývajú finančné možnosti a tu by mal pomôcť masívny dotačný program štátu! Dočkáme sa ho?

Pokračovanie v daľšom príspevku kde už „pôjdem“ po najnovších inteligentných systémoch TZB.

Foto: Shutterstock
Ing. Pavel Kleskeň

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre