Ako izoluje sklo, technológia výroby – Penové sklo

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaZakladanie stavieb

Ako izoluje sklo, technológia výroby – Penové sklo

Penové sklo

Penové sklo je moderný stavebný prvok vyrobený zo separovaného odpadného skla. Keďže sklo už ako stavebný materiál je počas svojej životnosti neprchavej konzistencie, (nedochádza u neho k žiadnym plynným výparom ani objemovému úbytku) je zdraviu neškodný. Materiál teda ostáva odolný voči starnutiu počas celej svojej životnosti!

Penové sklo

N apriek tomu, že u nás je to pomerne nový materiál, penové sklo bolo vynájdené už v 30-tych rokoch minulého storočia na Mendelejevovej chemicko-technickej univerzite v Moskve. Penové sklo sa prvý krát v stavebníctve použilo v roku 1946 ako izolačná vrstva pod betónovú dosku, počas stavby jedného objektu vojenských zariadení. Preukázali sa jeho dobré tepelnoizolačné vlastnosti a tak sa penové sklo začalo masívnejšie používať. Penové sklo sa dodáva buď vo forme granulátu rôznej hrúbky pre vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy v zemine či na povrhu. Vyrába sa aj v tvare dosiek na zateplenia a z  penového skla sa vyrábajú taktiež izolácie pre potrubia a tepelné rozvody.

Technológia výroby

Technológia výroby je zaujímavá. V prvej fáze sa vytvorí drvený granulát z odpadového skla, ktorý sa ďalej melie na jemný prach a primiešava sa doň minerálny aktivátor a v prípade dosiek z penového skla sa používa  uhoľný prach. Táto zmes sa dávkuje do foriem zo žiaruvzdornej ocele, ktoré putujú po dopravníkovom páse do elektricky vykurovanej tunelovej pece. Tu dochádza pri teplote 1000 °C k zmäkčovaniu a spekaniu skleného prachu do tekutej taveniny. Plyny unikajúce počas horenia aktivátora alebo uhoľného prachu spôsobujú, že dochádza k deformácii tekutej štruktúry skla a následnému speňovaniu materiálu.

Odpadove Sklo

Vďaka tomuto procesu sklo 15 krát zväčší svoj objem a po vychladnutí tvorí látku zloženú z hermeticky uzavretých mikročastíc. Súdržnosť a súmernú hustotu zabezpečuje pomalé chladnutie – žíhanie materiálu, pri ktorom celá masa chladne rovnomerne a nedochádza tak žiadnemu vnútornému pnutiu a tvorbe trhlín v hmote granulátu či dosiek. Schopnosť odolávať mechanickému zaťaženiu, a extrémna životnosť je spôsobná tým, že steny penového skla sú tvorené materiálom, ktorý je identický z obyčajným sklom, ktoré je tvrdé a odolné.

granulát z odpadového skla

Penovou štruktúrou sa však stráca krehkosť materálu a bunečná štruktúra peny zabezpečuje izolačné vlastnosti materiálu. Vzniká tak materiál, ktorý nereaguje s prostredím, má minimálnu tepelnú rozťažnosť a vodivosť, je vodoodpudivý, pevný a tlakuodolný. Svojou nízkou hmotnosťou a vonkajšiemu drsnému povrchu pripomína pemzu Je rovnako dobre vhodný na odlahčenie podláh a sanáciu spodných stavieb ako aj na odvetranie stropných konštrukcií. Ako ľahký stavebný prvok efektívne pôsobí aj pri odvodnení ihrísk a iných tréningových a športových plochách

Použitie penového granulátu

Najväčšie výhody tohoto stavebného materiálu sú však v jeho tepelno-izolačných vlastnostiach. V prípade použitia sklopenového granulátu v základovej doske nie je potrebné dodatočné zaizolovávanie budovy od základov. Pretože dostatočne eliminuje všetky tepelné mosty smerom von zo stavby. Okrem tepelných vlastností je aj absolutne odolný voči vlhkosti. Jeho uzavretá porózna štruktúra nedovoľuje vode preniknúť do prostredia pod stavbou nakoľko spolu s drenážnym systémom okolo stavby dokonale odvádza pôdnu vlhkosť, spodné vody ale aj prípadnú dažďovú vodu (roztopený sneh a pod.).

Penove Sklo

Ďaľšími prednosťami sklopenového granulátu je jeho nízka objemová hmotnosť a s tým spojené minimálne zaťaženie na pôdnu štruktúru. Navyše zapracovanim sklopenového franulátu do základovej dosky sa podstatne zjednoduhší pracnosť s tepelnou izoláciou, čím sa dosiahne skrátenie času prípravy základovej dosky a tým sa znížia vstupné materiálové náklady i ľudská práca.

Zaujímavé: Stavebný systém z dreva – STEKO, kvalita zo Švajčiarska

Spracovateľnosť sklopenového granulátu je pri realizácii základovej dosky veľmi jednoduchá. Táto sa tvorí ako celoplošný prvok na ktorý sa „odleje“ železobetónová platňa tvoriaca základ na ktorý budujeme zvislé stena a následne celý dom. Základová doska bude dokonale tepelne utesnená a kedže do tejto násypovej plochy sa voda (zemná vlhkosť) neviaže. Je tento spôsob zakladania veľmi efektívny. Nízkou hĺbkou výkupu pre založenie stavby sa navyše ušetrí nielen množstvo výkopovej zeminy ale predovšetkým sa eliminuje dodatočné odvážanie tejto zeminy mimo realizovaný objekt. Izolácia sklopenovým granulátom – pod základovou doskou teda znamená aj izoláciu tepla voči vrstve pôdy.

Penov sklo podlozna-doska

Z dôvodu „skleneného“ zloženia štruktúry je tento materiál absolútne odolný voči baktériám, plesniam, roztočom, chrobákom ale aj hlodavcom. Svoje opodstatnenie nachádza sklopenový granulát všade tam, kde sa vysoký tepelný odpor má dosiahnuť s materiálom, ktorý má vysokú statickú únosnosť (zhutnený až 50 t/m2. Má anorganický pôvod, uzavreté dutiny, je mrazuvzdorný a nehorľavý. Statická zaťažiteľnosť penového skla znižuje stavebné náklady pre inak potrebné nosné konštrukcie ako sú základové pásy… Mrazuvzdornosť dovoľuje plytké výkopy a nízka hmotnosť zabezpečuje podstatné odľahčenie podložia

Platne z penového skla

Platne z penového skla sa vyrábajú pomocou žiaruvzdorných foriem požadovanej veľkosti. Po vyňatí z formy je tabuľa strojovo orezaná na požadovaný rozmer. Okrem univerzálnych izolačných vlastností sú dosky z penového skla v súčasnosti mechanicky najpevnejšou, cenovo dostupnou formou tepelnej izolácie v KZS. Tabule(platne) z penového skla je možné pomocou kotvenia a lepenia upevňovať na steny aj na strechu, alebo na priečne steny. Ich izolačné vlastnosti tak možno využiť pri tepelnej izolácii celej stavebnej konštrukcie. Zatepliť sa dajú aj podlahy.

Penové sklo

S materiálom sa ľahko manipuluje a prevedenie prác si nevyžaduje žiadnu náročnú technológiu.Ďalšou podstatnou výhodou dosiek z penového skla je, že zloženie materiálu je chemicky zhodné s bežne používaným sklom a teda jeho chemické, ani fyzikálne vlastnosti sa časom nemenia. Podľa laboratórneho výskumu a meraní prevedených v objektoch, ktoré boli tepelne izolované penovým sklom pred viac než 50 rokmi neprebehla v štruktúre izolačného materiálu žiadna zmena. To znamená, že zateplenie stavby je veľmi stále a nie je potrebné robiť žiadne následné údržbárske práce. Dosky z penového skla sú štandardne dodávané v rozmeroch 800×600 mm s rôznou hrúbkou.

Penové sklo

Dosky z penového skla sú teda pozoruhodne trvanlivým, odolným, ekologicky nezávadným, dobre spracovateľným a cenovo dostupným materiálom pre akúkoľvek formu zateplenia. Získame tak dlhodobé a kvalitné a pohodlné riešenie problémov s izoláciou.

www.penove-sklo.com

Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

 

Komentáre