Ako stvárniť novostavbu tak, aby harmonicky „zapadla“ do existujúcej tradičnej zástavby.

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DrevostavbyStavba

Ako stvárniť novostavbu tak, aby harmonicky „zapadla“ do existujúcej tradičnej zástavby.

Ako stvárniť novostavbu, drevodom

Dilemou, ktorá stojí nezriedka pred stavebníkom a jeho architektom pri plánovaní stavby vo vidieckom prostredí, je otázka: ako stvárniť novostavbu tak, aby harmonicky „zapadla“ do existujúcej tradičnej zástavby a zároveň „nerezignovala“ na vlastnú súdobú identitu?!

Ako stvárniť novostavbu, drevodom

Pri návrhu rodinného domu na mierne svažitom pozemku s výhľadom na Nízke Tatry v obci Veterná Poruba, sa architektom podarilo citlivé začlenenie modernej drevostavby medzi okolité staršie tradičné „chalupy“ veľmi dobre. Na prvý pohľad je zrejmé, že ide o súčasnú architektúru, čerpajúcu z archetypálneho tvaroslovia a sedlovou strechou reagujúcu na historicky overenú formu stavieb, ktorá najlepšie chráni dom pred drsnejším podhorským počasím.

Ako stvárniť novostavbu, drevodom

„Dom vo Veternej Porube sme navrhli a postavili pre miestneho lekára a jeho rodinu,“ vysvetľuje architekt Václav Zahradníček. „Dispozične sme dom navrhli podľa individuálnych potrieb klienta. Tvarom sme chceli reagovať na bezprostredné okolie, no takisto dať stavbe individuálny architektonický výraz čo sa nám použitím veľkého množstva presklených plôch na fasáde domu, aj podarilo“.

Ako stvárniť novostavbu, drevodom

Dispozičné riešenie

Dispozícia domu s  úžitkovou plochou 130 m2 je skoncipovaná racionálne a dômyselne. Moderná drevostavba má dve nadzemné podlažia so sedlovou strechou so sklonom 45° a s vikierom so sklonom 6°. Základný pôdorysný tvar stavby je obdĺžnik.

Ako stvárniť novostavbu, drevodom

Ako stvárniť novostavbu, drevodom

Denná pobytová časť sa nachádza na úrovni parteru a nočná pokojná časť je umiestnená na poschodí. Definitívne vyriešenie vonkajšej „obálky“ domu v parteri, kde si stavebník prial veľkorysú pobytovú terasu, našepkala napokon sama príroda. Pridanou hodnotou prízemia je  teda rozsiahla terasa.  Skúsenosti pri pobývaní na terase ukázali, že je nevyhnutné jej priestor uzavrieť presklením, ak má slúžiť obyvateľom domu aj v dňoch s vetristým počasím – a tie sú v lokalite, ako napovedá jej samotný názov, počas roka väčšmi pravidlom než výnimkou.

Pozrite si: Moderná drevená architektúra, drevostavby

Takto koncipovaná terasa navodzuje atmosféru príjemného rekreačného miesta a umožňuje obyvateľom domu jedinečne úzke spojenie s okolitým prostredím aj v čase nepriaznivého počasia. Preslnenie a výnimočné svetelné scény vnášajú do interiéru domu strešné okná, umiestnené nad galériou na poschodí.

Ako stvárniť drevodom

Ako stvárniť drevodom

Konštrukčný systém drevostavby

Dom je postavený modernou technológiou z masívnych drevených panelov CLT, stropné trámy tvoria pohľadové KVH hranoly. Pohľadová kvalita CLT  na hladko vybrúsených panelov (Novatop), určuje zásadným spôsobom vizuálny a vnemový charakter interiéru. Vnútro domu napĺňa vľúdna a zároveň osobitá atmosféra s prevahou drevených plôch. Ležérny a útulný charakter miestností sa podarilo dosiahnuť doplnením drevených stien a stropov o svetlé a prírodné odtiene zariadenia – biela, béžová, sivá. Žlté akcenty vnášajú do priestoru jas a prívetivý tón. Fasáda domu je obložená smrekovcom, ktorý je ponechaný v neupravenej podobe – vďaka tomu stavba korešponduje s okolitou scenériou.

Ako stvárniť drevodom

Drevostavba vo Veternej Porube je vyhotovená v ultranízkoenergetickom štandarde. Vykurovanie objektu je vyriešené podlahovým elektrickým vykurovaním s niekoľkými žiaričmi a konvektormi. Ako doplnkový zdroj tepla sa využívajú krbové kachle. Vetranie domu je zabezpečené rekuperáciou. Takáto súdobá architektúra naväzujúca na tradičné riešenia bývania v našich obciach, je obohatením pre všetkých.

Ako stvárniť drevodom

Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD.
Snímky: Milan Hutera

Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre