Originálne svetlovody SOLATUBE – zdravé denné svetlo v každom počasí

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaStrešné okná a svetlovodyVideo

Originálne svetlovody SOLATUBE – zdravé denné svetlo v každom počasí

Originálne svetlovody SOLATUBE

Kvalitné svetlovody SOLATUBE dnes predstavujú technický vyspelí optický výrobok zameraný na dosiahnutie maximálneho svetelného výkonu v slnečnom, ale aj v zamračenom počasí. Priviesť užívateľovi svetlovodu pekné denné svetlo aj v pochmúrných novembrových dňoch bola výzva pre našich technikov, ktorú v plnej miere zvládli. Takto si zákazním môže ovplyvniť dizajn svojho interiéru v každom dni v roku a tešiť sa z denného zdravého svetla.

Originálne svetlovody SOLATUBE

Veľký vplyv na kvalitu svetla má odrazový materiál svetlovodu, ktorý dokáže preniesť až cez 90 percent denného svetla a to až na dĺžky niekoľkých metrov. Materiál Spectralight Infinity využívaný v svetlovodoch SOLATUBE garantuje denné nezafarbené svetlo bez UV žiarenia.

Originálne svetlovody SOLATUBE

Zber denného svetla zabezpečuje kopulový systém s technológiou pre zber denného svetla Reybender 3000. Ide o optický systém s lámaním slnečných lúčov do svetlovodnej trubice s vysokým svetelným prestupom.

  • Garancia vysokého svetelného výkonu
  • Garancia výborných tepelno-izolačných vlastností
  • Garancia svetlovodu bez kondenzu

Požiadavky stavebníctva v oblasti tepelno-izolačných parametrov neustále narastajú. Stavby sa posúvajú do nízkoenergetických prípadne až pasívnych bilancií v oblasti energetickej náročnosti. Svetlovody SOLATUBE už dlhé roky zabezpečujú výborné parametre v tejto oblasti u všetkých typov svojich výrobkov. V roku 2017 pre potvrdenie týchto parametrov boli na naše výrobky spracované aj posúdenia a vydany CE certifikát ako garancia na spôsobilosť pre stavby v rodinnom, ale aj v komerčnom užívaní.

Neprehliadnite:
Kam slnko nemôže, pustí ho svetlovod

Otázky zákazníkov ktoré sú smerované na dodávateľov svetlovodov sú o kvalite svetlovodov, o životnosti, taktiež sú zamerané na svetelný výkon, ale veľa otázok je zameraných na možnú kondenzáciu svetlovodu. Na trhu je veľa značiek svetlovodov a aj veľa montážných spoločností, preto odpovedať na túto otázku môžeme poskytnúť iba z pohľadu Certifikovaných výrobkov SOLATUBE a Certifikovaných montážných spoločností pre značku SOLATUBE.

Originálne svetlovody SOLATUBE

V prvom rade je nutné z odborného pohľadu preštudovať projekt, alebo si spracovať jednoduchý technologický postup pre montáž svetlovodov. Tento postup je nedeliteľnou súčasťou montáže svetlovodu našou spoločnosťou.

Ďalej je dôležité presne špecifikovať typ výrobku s jeho doplnkami a následne spracovať montážny postup pre osadenie svetlovodu. Teda hurá ideme montovať svetlovod alebo dáme si svetlovod namontovať od dodávateľa sádrokartónu. To dnes už nieje možné, pokiaľ má byť výsledok dokonalý.

Originálne svetlovody SOLATUBE

Svetlovod musí montovať špecializovaný montážnik a pre montážou je nutné spracovanie technologického a montážneho postupu.

Solatube logo

www.solatube.sk

Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre