Analýza PlanRadaru ukazuje priepasť medzi vnímaním a realitou digitálnych nástrojov v ESG

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DigitalizáciaNovinkyStavba

Analýza PlanRadaru ukazuje priepasť medzi vnímaním a realitou digitálnych nástrojov v ESG

Analýza PlanRadaru ukazuje priepasť medzi vnímaním a realitou digitálnych nástrojov v ESG

Stavební profesionáli napriek tomu podceňujú význam digitálnych riešení pre preukazovanie súladu s princípmi ESG. Analýza spoločnosti PlanRadar ukazuje, že iba tretina z nich si uvedomuje výhody týchto nástrojov pre získanie certifikácie ESG.

 

 

Spoločnosť PlanRadar, líder v oblasti digitálnej dokumentácie, komunikácie a reportingu pre stavebníctvo, facility management a reality, prichádza s analýzou medzi odborníkmi v stavebníctve týkajúcou sa vplyvu a využívania digitálnych platforiem na vyhodnocovanie súladu s princípmi ESG. Hlavným záverom analýzy je, že iba tretina stavebných profesionálov považuje digitálne nástroje v tomto ohľade za užitočné. Oproti tomu zákazníci PlanRadaru pri používaní digitálnych nástrojov hlásia významné prínosy, čo poukazuje na veľkú príležitosť, ktorú celé odvetvie môže využiť, domáci trh nevynímajúc.

Nevyužitý potenciál digitálnych nástrojov

Aby spoločnosti dosiahli na environmentálnu certifikáciu, je nevyhnutné, aby prijali energeticky úsporné opatrenia, znížili emisie, efektívne hospodárili s prírodnými zdrojmi, obmedzili produkciu odpadu a chránili prírodné prostredie. Prieskumy spoločnosti PlanRadar pritom odhalili zaujímavý poznatok – v tom, ako je vnímané využitie digitálnych nástrojov na dosiahnutie súladu s environmentálnymi požiadavkami, existujú značné rozdiely:

  • Analýza ukazuje, že iba 60 % odborníkov v odbore si uvedomuje zníženie spotreby papiera pomocou digitálnych nástrojov. U zákazníkov PlanRadaru však tento percentuálny podiel výrazne stúpa na 90 %.
  • Iba 34 % expertov z odvetvia sa domnieva, že IT riešenia prispievajú obmedzeniu plytvania materiálom. Oproti tomu optimistickejších 60 % zákazníkov PlanRadaru hlásia zásadné prínosy v minimalizácii prerábok a úspore zdrojov vďaka využívaniu digitálnych platforiem.

Výsledky analýzy potvrdzujú aj lokálne dáta: Hoci nadpriemerný počet slovenských profesionálov pozitívne hodnotí napríklad prínos digitálnych nástrojov k znižovaniu množstva odpadu, stále ide len o 37,35 % opýtaných. „Celkovo možno povedať, že sú tuzemské firmy ohľadom prijatia digitalizácie opatrnejšie, čo len zväčšuje možný potenciál pre ďalší rozvoj na Slovensku. Tento trend už teraz vidíme u našich klientov, ktorí si k inováciám získavajú dôveru a zisťujú, ako veľmi im môžu byť nové technológie nápomocné,“ vysvetľuje Adam Heres Vostárek, regionálny manažér pre Slovensko v spoločnosti PlanRadar.

Čo nám prináša digitalizácia?

Podľa nedávnych dát spoločnosti PwC vzrastú investície do ESG do roku 2026 na 33,9 bil. dolárov. Traja z piatich inštitucionálnych investorov pritom hlásia skvelú výkonnosť investícií zodpovedajúcich princípom ESG oproti tým, ktoré merítka ESG nenapĺňajú. Pre stavebné spoločnosti to znamená rastúci trh s projektmi vyhovujúcimi ESG štandardom, čo otvára značný priestor pre udržateľný rast.

PlanRadar ESG

Digitálne platformy ako PlanRadar pomáhajú napĺňať ciele ESG vďaka dokumentácii, komunikácii a reportingu, ktorý bezproblémovo integruje udržateľné postupy do prevádzky a riadenia stavebných projektov, správy nehnuteľností a facility manažmentu. Medzi kľúčové funkcie patria:

  • Zber ESG dát: podrobné zaznamenávanie každej fázy výstavby s fotografiami opatrenými geolokačnými údajmi pre overenie súladu s ESG kritériami a technickými požiadavkami.
  • Automatizované reportovanie: prevod dát do ucelených správ pre audity, riadenie dodávateľov, komunikáciu s klientmi a dokumentáciu.
  • Zníženie plytvania a prerábok: efektívna dokumentácia a monitorovanie pre minimalizáciu prerábok, úsporu času a zdrojov.
  • Zníženie rizík: rýchle vyhodnotenie rizík a nákladov, uľahčujúce informované rozhodovanie pre udržateľné a energeticky úsporné postupy.
  • Kontrola bezpečnosti a kvality: zavedenie kontrol, QR kódov a NFC štítkov pre zvýšenie bezpečnosti a kvality na stavenisku, čo je atraktívne pre investorov.

Vízia pre budúcnosť stavebníctva

„Napriek zaužívaným predstavám v našom odvetví prinášajú digitálne platformy pri implementácii udržateľných riešení zásadné výhody, čo potvrdzuje aj táto analýza. Cesta k tomu pritom nemusí byť nijako zložitá. Naša užívateľsky prívetivá platforma umožňuje tímom ľahko dokumentovať každú fázu výstavby a dokladať tak súlad s ESG aj technickými požiadavkami. Vzhľadom na vysoký dopyt a značnú návratnosť investícií je príležitosť pre stavebné spoločnosti úplne zrejmá: zlaďte svoje postupy a projekty s ESG kritériami a získajte tak konkurenčnú výhodu,“ uzatvára Adam Heres Vostárek.

Analýza spoločnosti PlanRadar poskytuje cenné poznatky o preverovaní a hodnotení faktorov ESG ako jednom z krokov na dosiahnutie súladu s predpismi. Viac sa môžete dočítať tu.

Foto: Planradar
Text: crestcom.cz

>> Zariaďte si firmu podľa
svojich predstáv TU <<

 

Komentáre