Konferencia o nutnosti znížiť náklady a modernizovať logistické procesy…

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


Logistika

Konferencia o nutnosti znížiť náklady a modernizovať logistické procesy…

Konferencia o nutnosti znížiť náklady a modernizovať logistické procesy

… s cieľom zvýšiť efektivitu a zároveň znížiť uhlíkovú stopu. Minuloročná inflácia zvýšila náklady vo všetkých sférach hospodárstva. Ceny narástli aj v oblasti logistiky, čo sa odrazilo vo vyšších cenách tovarov a služieb. Kedy skončí tento bludný kruh a do akej miery inflácia zabrzdila spoločnosti v ich plánoch nastoliť udržateľné výrobné aj logistické procesy? Aj na tieto otázky skúsia nájsť odpovede účastníci konferencie Priemysel a logistika, ktorá sa koná 26. septembra 2023 v bratislavskom hoteli Sheraton v réžii týždenníka TREND pod záštitou Ministerstva dopravy SR.

 

 

Odborné podujatie za účasti profesionálov z oblasti logistiky, developmentu, stavebníctva či digitalizácie sa detailnejšie pozrie na problematiku využívania rôznych typov nákladnej dopravy a na možnosti využívania alternatívnych pohonov, z ktorých mnohé aktuálne sú drahšie ako klasické fosílne palivá. Táto téma je o to dôležitejšia, že firmy stále zápasia s vyššími nákladmi, ktoré spôsobila aj inflácia.

Rast nákladov síce nútia firmy šetriť, ale práve investície do automatizácie, robotizácie a digitalizácie v intralogistike prinášajú optimalizáciou logistických procesov znižovanie celkových nákladov. Kto si však môže v dnešnej dobe dovoliť inovácie, ktoré prinášajú nielen šetrenie, ale aj nižšiu uhlíkovú stopu? A ako vlastne boli reálne pribrzdené infláciou? Odpovede prinesie utorková logistická konferencia.

Vozovy Park

Je možný dnes, kedy je cena pohonných hmôt ako na hojdačke, reálny bezbolestný prechod na zelenú ekonomiku a zelenú logistiku? Ako je tom zelená doprava? Experti na cestnú a železničnú nákladnú dopravu budú diskutovať i o tom, do akej miery sú alternatívne pohonné látky vrátane LNG, CNG či bionafty rentabilné, ako aj o budúcnosti využívania vodíka a prepravy tovaru po slovenských koľajniciach.

Dunajská Streda logisticky park

Konferencia posvieti aj na nezameniteľnú úlohu developerov, ktorí prostredníctvom budovania moderných a udržateľných priemyselných a logistických parkov vytvárajú zázemie pre efektívnu logistiku a výrobu. Zároveň vytvorí priestor na diskusiu o situácii developerských firiem na Slovensku a na nové možnosti v budovaní energeticky samostatných parkov, ktoré im prinesie nová stavebná legislatíva.

Diskutujúci sa dotknú aj problematiky využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane fotovoltiky tak v nákladnej doprave, ako aj v priemyselných a logistických parkoch. Okrem toho sa budú venovať aj prínosom automatizácie a robotizácie v skladovacích procesoch. Ako znejú odporúčanie odborníkov v otázke správne výberu manipulačnej techniky, si môžu hostia bratislavskej konferencie už 26. septembra.

Balikobox

Konferenciu uzavrie panelová diskusia o mestskej logistike, konkrétne o snahe firiem dosiahnuť udržateľnosť a znížiť emisie elektrifikáciou dopravy a balíkoboxami. Experti priblížia prínos elektrododávok a situáciu s nabíjacími stanicami. Hostia vypočujú argumenty, prečo práve balíkoboxy dokážu znížiť dopravnú intenzitu. Dôležitou témou bude aj budúcnosť doručovania tovarov v mestách.

Zdroj foto: archív redakcie
Text: archív redakcie

>> Vhodné doplnky a pracovné
oblečenie do firmy TU <<

 

Komentáre