Už milión metrov štvorcových skladovej plochy v strednej Európe pre zákazníkov FM Logistic

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


LogistikaSkladyVideo

Už milión metrov štvorcových skladovej plochy v strednej Európe pre zákazníkov FM Logistic

Už milión metrov štvorcových skladovej plochy v strednej Európe pre zákazníkov FM Logistic

Jeden milión metrov štvorcových – to je plocha, ktorú má spoločnosť FM Logistic v súčasnosti k dispozícii v strednej Európe. Intenzívny rozvoj skladových aj prepravných aktivít spoločnosti za posledných 12 mesiacov viedol k otvoreniu nových lokalít: logistických platforiem a prekládkových skladov. Rast obchodnej činnosti zabezpečovali predovšetkým e-commerce operácie pre nových a existujúcich zákazníkov prevádzkovateľa a rozvoj siete zberných miest. Súčasťou tejto bilancie je aj platforma v Seredi, ktorá ponúka skladové priestory o rozlohe 55 000 m2.

 

 

Dosiahnutie tohto významného míľnika v strednej Európe bolo možné vďaka novým investíciám prevádzkovateľa do vlastných zariadení a spolupráci s developermi, ako aj vďaka operáciám zabezpečovaným vlastnou logistikou, t. j. v skladoch zákazníkov, a intenzívnemu rozvoju siete generálneho nákladu.  Skladové priestory spravované spoločnosťou FM Logistic sa tak za posledných 12 mesiacov zväčšili o 250 000 m2.

„Prelom rokov 2022/23 sa v spoločnosti FM Logistic jednoznačne niesol v znamení zakladania a otvárania nových skladov Je to výsledok rozširovania služieb pre našich existujúcich zákazníkov, ako aj získavania nových zákaziek.  Veľkú úlohu v tom zohráva rozvoj e-commerce, keďže počet objednávok, ktoré v tomto kanáli vybavujeme, sa medziročne zvýšil približne o 40 %.

Nadviazali sme tiež nové partnerstvá s dvoma poprednými farmaceutickými spoločnosťami, čím sme posilnili našu vedúcu pozíciu na trhu v oblasti manipulácie s liekmi,” hovorí Tomasz Oczkowski, obchodný riaditeľ FM Logistic pre strednú Európu a dodáva: „Veľký dôraz sme kládli aj na zbernú službu. S cieľom optimalizovať našu sieť spojov sme otvorili niekoľko nových cross-dockov a investovali sme do modernizácie nášho vozového parku, pričom sme nakúpili 100 moderných návesov.”

Najvýznamnejšou a najväčšou investíciou v tomto zozname je najnovšia logistická platforma spoločnosti FM Logistic vo Wiskitkách pri diaľnici A2 medzi Varšavou a Lodžou. Prvá prevádzka tam začala fungovať začiatkom roka 2022, ale zariadenie sa neustále rozširuje. Ide o druhú lokalitu prevádzkovateľa pre farmaceutický sektor a spoločnosť tu spustila aj veľký projekt automatizácie skladových procesov pre elektronický obchod pomocou robotov od spoločnosti Locus Robotics.

V posledných 12 mesiacoch boli otvorené aj nové prevádzky v Głogowe a Niepołomiciach. V oboch prípadoch ide o nové regióny pôsobenia prevádzkovateľa, ako aj o nových zákazníkov spoločnosti v oblasti krmív pre domáce zvieratá.

Na druhej strane, sieť FM Logistic na prepravu všeobecného nákladu získala 5 nových prekladísk v strednej Európe. Tie sa nachádzajú v Štetíne, Bialystoku, Krakove, Vroclave a Olomouci v Českej republike. Budú poskytovať ešte kvalitnejšie služby tým, že umožnia uskutočniť viac spojení, a tým skrátiť dodacie lehoty.  Celá sieť prekladísk prevádzkovateľa v stredoeurópskom regióne dnes zahŕňa viac ako 65 000 m2 plochy, približne 2 200 cross-dockových spojení mesačne, viac ako 22 000 miest dodania v celej Európe, takmer 800 000 paliet a 155 000 zásielok mesačne. Nezanedbateľnou súčasťou „miliónovej bilancie” je aj medzinárodná logistická platforma v Seredi, ktorá sa rozprestiera na rozlohe 55 000 m2 a ponúka skladové priestory s kapacitou približne 80 000 paliet.

Julien Lalande

„Najsilnejšou stránkou našej slovenskej platformy sú baliace a výrobné služby, tzv. co-packing a co-manufacturing služby, ktoré tvoria až 65 % z celého biznisu na Slovensku. Náš sklad je  vybavený univerzálnymi robotmi, ale aj plne automatickými strojmi, ktoré napríklad triedia produkty a balia ich do blistrov alebo tašiek. Momentálne máme ešte stále nejaké voľné kapacity, tak radi privítame nových klientov,” hovorí Julien Lalande, riaditeľ platformy FM Logistic na Slovensku.

V rámci tejto služby poskytuje prevádzkovateľ aj komplexné služby riadenia paliet, manipulácie s vratkami, skladovania a vytvárania dočasných zásob, ako aj služby co-packingu, označovania a riadenia vratných obalov.  Spoločnosť tiež vyvíja inovatívny projekt mestskej logistiky, ktorý ponúka udržateľné riešenia na poslednej míli.

Zdroj foto: FM Logistic
Text: FM Logistic

>> Vhodné doplnky pre vašu
firmu TU alebo aj nižšie <<

 

Komentáre