Nebezpečný plyn, ktorý ročne usmrtí 150 obyvateľov a my ho podceňujeme

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


Čistý vzduchZdravé bývanie

Nebezpečný plyn, ktorý ročne usmrtí 150 obyvateľov a my ho podceňujeme

Poplachovy pristroj, Honeywell, plyn

Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Honeywell si prevažná väčšina Slovákov neuvedomuje, že im doma hrozí otrava plynom – oxidom uhoľnatým (CO) aj zo spotrebičov, ktoré spaľujú zemný plyn. Preto nerobia žiadne kroky, aby toto riziko znížili…

Plyn CO – oxid uhoľnatý, je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu a vzniká pri nedokonalom spaľovaní. Jeho vdychovanie môže byť pre ľudí extrémne nebezpečné. Jedovatý účinok CO závisí od jeho koncentrácie (vyjadruje sa v časticiach na milión, ppm) a dĺžky vdychovania. Typickými príznakmi otravy CO sú bolesť hlavy, závraty, nevoľnosť, zmätenosť, poruchy videnia, strata vedomia a potenciálne aj smrť. Štatistiky hovoria, že na Slovensku zomrie každoročne približne 150 ľudí na otravu CO. Najčastejšími miestami týchto tragédií sú kúpeľne, kde sa teplá voda pripravuje z plynu a pivničné kotolne.

Poplachovy pristroj, Honeywell, plyn

Ako znížiť nebezpečenstvo otravy CO

Spoločnosť Honeywell sa rozhodla zvýšiť povedomie o nebezpečenstve úniku tohto plynu. Cieľom celoeurópskej kampane Carbon Monoxide Houses je dosiahnuť, aby ľudia nepodceňovali riziko otravy oxidom uhoľnatým vo svojich domovoch. Kampaň je zameraná na ľudí žijúcich v domoch alebo bytoch, ktoré na vykurovanie používajú zariadenia spaľujúce zemný plyn, plyn propánbután, uhlie, drevené uhlie, drevo alebo vykurovací olej.

Zaujímavé: Počuli ste o radónovom nebezpečenstve, plyn RADÓN?

Ako súčasť európskej kampane Carbon Monoxide Houses vydala nasledujúce odporúčania, aby sa vlastníci domov a bytov mohli lepšie chrániť proti otrave CO:

– Vždy dodržiavajte pravidelné kontroly zariadení spaľujúce drevo alebo fosílne palivá v súlade s časovými pokynmi výrobcu.
– Skontrolujte, či sú vaše zariadenia nainštalované správne a podľa návodu výrobcu.
Vždy sa uistite, že zariadenie je čisté, neza­prášené a funguje správne – predovšetkým u vykurovacích zariadení, ktoré boli dlho mimo prevádzku, napríklad počas letných mesiacov.
Ak cítite nevoľnosť, malátnosť, máte závraty, bolesti hlavy, rozmazané videnie a máte podozrenie na únik CO, vypnite spotrebič, čo najrýchlejšie vyvetrajte priestor otvorením okien, evakuujte všetkých vo vašom dome von na čerstvý vzduch a okamžite privolajte záchrannú službu a hasičov.
Najlepší spôsob prevencie pred únikom CO je kúpa poplachového prístroja na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého. Na rozdiel od požiarneho alarmu sú tieto poplachové prístroje určené výhradne na to, aby dokázali upozorniť na prítomnosť CO ešte pred tým, než jeho hladina dosiahne život ohrozujúcu úroveň.

Poplachovy pristroj, Honeywell, plyn

Ako správne vybrať CO alarm do domácnosti

Prieskum spoločnosti Honeywell ukázal, že pre väčšinu Slovákov (57 %) je v prípade rozhodovania sa o kúpe nového poplachového prístroja (alarmu) na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého najdôležitejším argumentom jeho certifikácia. Spoločnosť Honeywell ponúka tri nové modely – XC70, XC100 a XC100D. Všetky sa vyrábajú v Európe a spĺňajú prísne normy EÚ – EN50291-1:2010, EN50291 – 2:2010 a EN5029 2:2013. Sú tiež v súlade so Smernicou pre nízke napätie (LVD) a Smernicou o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS). Poplachové prístroje Honeywell je preto možné používať nielen v domoch a bytoch, ale aj v karavanoch, na lodiach, chatách. Tak isto môžu byť nainštalované ako súčasť väčšieho systému, napríklad s požiarnymi detektormi.

Všetky tri modely sú nenáročné na obsluhu a s viditeľným vizuálnym indikátorom alarmu a hlasitým zvukovým poplachovým signálom. Poplachové prístroje sa dajú jednoducho a nenápadne upevniť na stenu, strop alebo postaviť voľne do priestoru – nevyžadujú žiadne pripájacie káble a vďaka tesniacemu krytu je možné ich inštalovať aj do kúpeľne, kde je inštalovaný plynový ohrievač vody!

Majitelia si na týchto poplachových prístrojoch môžu taktiež manuálne nastaviť tzv. režim predbežného poplachového signálu. Ten sa spustí po dosiahnutí 25%nej úrovne spustenia úplného poplachového signálu. Ďalšou výhodou všetkých troch poplachových prístrojov je celoživotné zaznamenávanie histórie udalostí počas celej doby životnosti prístroja. Odborní pracovníci tak môžu analyzovať informácie o zaznamenaných poplachových udalostiach alebo koncentrácii CO. Za posledných 7 dní detektor CO zaznamenáva informácie dokonca každú hodinu počas dňa aj noci ako aj maximálnu nameranú dennú hodnotu koncentrácie oxidu uhoľnatého.

Model XC70 má 7-ročnú a modely XC100 a XC100D 10-ročnú záruku.

Veronika Voskárová
Snímky: Honeywell
Zdroj foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Vhodné doplnky pre zdravý životný štýl
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre (1)

  1. Požiare elektrických inštalácií majú katastrofálne následky, príčiny požiarov

    […] Zaujímavé: Nebezpečný plyn, ktorý ročne usmrtí 150 obyvateľov a my ho podceňujeme […]

Komentáre