Nedajte šancu zlodejom-nainštalujte si „poriadne“ bezpečné dvere

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DvereInteriér

Nedajte šancu zlodejom-nainštalujte si „poriadne“ bezpečné dvere

bezpečné dvere

Chceme ich pekné a zároveň bezpečné. Aké kritériá rozhodujú pri výber vchodových dverí? Táto otázka je náročná aj na odpoveď. Aby dvere boli ozaj funkčné a aj pekné, ich konštrukcia musí spľňať niekoľko dôležitých kritérií.

Štatistiky potvrdzujú, že až 70 % vlámaní nie je uskutočnených cez vchodové dvere (zlodeji vedia, že vchodové dvere sú masívnejšej konštrukcie). Ľahšie prekonateľným problémom pre zlodejov sú ale dvere balkónové či terasové, prípadne cez pivnicu. Preto je nevyhnutné, aby ste bezpečnosti všetkých dverných „výplní“ venovali pozornosť.

bezpečné dvere

1. Bezpečnosť a bezpečné dvere

Posudzovaním bezpečnosti jednotlivých prvkov otvorových výplní sa venuje hneď niekoľko noriem. Jedna z nich (STN EN 1627) stanovuje triedy bezpečnosti podľa odolnosti proti vlámaniu. Šikovný zlodej dokáže obyčajné dvere vypáčiť za niekoľko sekúnd. Toto je krutý fakt. Pri dverách sa rozlišuje šesť bezpečnostných tried, pričom platí, že čím vyššie číslo, tým vyšší stupeň ochrany. Pre každú bezpečnostnú triedu je stanovené, akému náporu, s akým vybavením páchateľa a za aký dlhý čas musí daný výrobok odolať Podľa noriem Európskej únie sú v prvej bezpečnostnej triedy dvere „zdolateľné” za tri minúty jednoduchým náradím.

V tej najvyššej mu to musí trvať až 20 minút s elektrickým náradím! Ak sú však prekážkou kvalitné bezpečnostné dvere, neuspeje. Alebo sa aspoň, v závislosti od triedy kvality bezpečnostných dverí, riadne zdrží a je čas na zásah bezpečnostných zložiek. Zásadné pritom je opýtať sa dodávateľa, či deklarovanú triedu bezpečnosti spĺňa celý výrobok (výplň dverí, okienko na nich, ale hlavne zárubeň a pánty spolu so zámkom).

bezpečné dvere

2. Dizajn

Vstupné dvere určujú celkový dojem domu. Dizajn u vchodových dverí je daný predovšetkým zvolenou výplňou – môže ňou byť sklo, sklolaminát, plast v kombinácii s bezpečnostnou platňou, hliník a ich kombinácie. Dodávatelia dverí sa vždy snažia mať čo najširší výber výplní a ponuka býva dosť podobná. Vhodnú kombináciu výplní by mal odporučiť predajca podľa požiadaviek zákazníka na vzhľad a tepelnoizolačné vlastnosti dverí a jeho požiadavku na triedu bezpečnosti.

Pri vchodových dverách si možno zvoliť z veľkého množstva farieb, dekorov či fólií. Vstupné dvere s PVC profilmi sú napríklad bežne dostupné v klasickom variante, t.j. s rovným krídlom. Existuje však i dizajnovo pokročilejší variant dverí s tzv. prekrývajúcou výplňou. Tá zodpovedá súčasnému trendu pohľadovo hladkých plôch bez odskokov.

bezpečné dvere

3. Tepelná alebo zvuková izolácia

Minimálna hodnota súčiniteľa tepelnej priestupnosti Ud by pri vchodových dverách mala byť 1,7 W/m2K. Odporúčaná hodnota pre bezpečné dvere oddeľujúce vykurovaný priestor (vykurované zádverie) od vonkajšieho je 1,2 W/m2K a dvere pasívnych domov sa musia vojsť do hodnoty 0,9 W/m2K. Pokiaľ plánujeme stavbu v pasívnom štandarde, musíme uprednostniť vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Tieto sa dajú kombinovať s prostriedkami vyššej mechanickej bezpečnosti. Výrobcovia výplní majú dostatok variant, je potrebné sa na tieto fakt pýtať.

Zľava na poistení domácnosti

Inštaláciou „bezpečnostných dverí“, t.j. dverí so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu, minimálne v bezpečnostnej triede RC2, a zabezpečených okien, minimálne v rovnakej triede, nielenže znížite riziko vlámania, ale tiež zvýšite šance získať lacnejšie poistenie domácnosti. Treba však počítať s tým, že za takéto dvere si musíte priplatiť, často aj niekoľkonásobok ceny výrobkov, ktoré žiadnu vyššiu bezpečnostnú triedu nespĺňajú. Čo presne znamená trieda bezpečnosti RC2?

Dvere triedy RC2 by mali odolať zlodejovi, ktorý bude vybavený dlhým skrutkovačom, malým hasákom, plastovými alebo drevenými klinmi, pílkou či polmetrovou oceľovou rúrkou (pákou) pre použitie na mreže. Takýmito dverami by sa nemal dostať dovnútra ani po 3 minútach usilovného snaženia. Dá sa pritom predpokladať, že zlodej nechce urobiť hluk a pokiaľ sa do domu či bytu rýchlo nedostane, radšej svoj pokus ukončí.

Redakcia
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Vhodný interiérový nábytok
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre (1)

  1. Zvedavé oči susedov majú stop, zatienenia okien, zvislé fasádne clony

    […] Zaujímavé: Nedajte šancu zlodejom […]

Komentáre