Termovízna kamera odhalí skoro „všetko“, diagnostika, termosnímky

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


MurovanéStavbaTechnológieZvislé konštrukcie

Termovízna kamera odhalí skoro „všetko“, diagnostika, termosnímky

Termovízna kamera, termosnimky

Termovízia je diagnostická metóda, ktorá zmeraním povrchových teplôt na stavebnom objekte termokamerov (preto ten názov termovízia), diagnostikuje nedostatky tepelnoizolačných vlastností použitých stavebných konštrukcií. Výsledným výstupom tejto diagnostiky sú termogramy – termosnímky, ktoré farebne zobrazujú defekty detailov stavebných konštrukcií. Na ich základe vieme riešiť potrebný stavebný zásah, teda opravu konkrétnej stavebnej konštrukcie.

Pri vyhotovovaní snímky stavebnej konštrukcie pomocou termokamery sa rôzne povrchové teploty zobrazujú v rôznych farbách a po prenesení tejto snímky do počítača alebo, jednoduchým vytlačením na farebnej tlačiarni, získate obrázok ako „prechádzajú“ teploty cez stavebnú konštrukciu. Rozdielne farebné plôšky nám signalizujú nehomogénnosť stavebnej konštrukcie.

Termovízna kamera, termosnimky

Termovízna kamera, termosnimky

Prečo sú poruchy nehomogénnosti nebezpečné

Zle stavebne realizované práce, ale aj konštrukčné chyby na plášťoch stavebných objektov, majú obvykle za následok vlhnutie kritických miest objektu s následným vytvorením plesní. Ako môže dochádzať k vlhnutiu niektorých častí stavebných konštrukcií? Musíte si byť vedomí, že v zime je každá stavebná konštrukcia ochladzovaná vonkajšími teplotami. Ak táto konštrukcia či jej časť je nedostatočne tepelne odolná, jej hmota sa ochladí a na povrchu v interiéri má nižšiu teplotu ako ostatná konštrukcia. Ak táto povrchová teplota poklesne pod 12,6 °C, tak sa vlhkosť, ktorá je vo vzduchu v interiéri a dotýka sa tohto povrchu, vyzráža na vodu!

Zaujímavé: Vrchol tehliarskeho „kumštu“ – Heluz

My ľudia to našimi zmyslami nevidíme, vlhkosť sa ale „usadí“– vpije do maľovky a v tom horšom prípade až do omietok. Takýto jav je živnou pôdou pre vznik plesni a tie sa prejavujú ako malé čierne bodky. Pri dlhodobom pôsobení vlhkosti v stavebnej konštrukcii a jej neodstránení, môže dôjsť k deštrukcii povrchovej vrstvy stavebnej konštrukcie. V tom najhoršom stave sa omietky odlúpnu a tento jav nám signalizuje, že je mokré aj vnútro stavebnej konštrukcie.

Termovízna kamera, termosnimky

Ktoré konštrukcie sa dajú diagnostikovať?

Vyhodnotením snímky so zobrazením teplôt na povrchu konštrukcie sa dajú diagnostikovať základy, pivnice, murivá stien, okná, dvere aj strešný plášť či strešné okno… Termovíziou je možné skontrolovať stav izolácií na potrubných rozvodoch UK. Ale aj stav izolácií na rozvodoch el. káblov, pretože tu sa každý skrat prejavuje zvýšenou teplotou.

Termovízna kamera

Diagnostika stavby sa oplatí

Zmysel termovíznej kontroly stavebného objektu (aj jeho vybavenia) je v tom, že nedeštrukčnou metódou (nemusíte nič búrať) spoznáme stav jednotlivých konštrukcií a ich tepelnoizolačných vlastností. V tejto súvislosti musím upozorniť čitateľov, že aj zvýšená vnútorná vlhkosť murív či základov stavby sa na termosnímkach zobrazuje ako zhoršenie tepelnoizolačných vlastností. A tak sa dajú výborne zdiagnostikovať aj problémy vlhkosti v stavbe. Vieme tak zhodnotiť každý stavebný detail a vieme tak svoju pozornosť zamerať na riešenie, ktoré odstráni nedostatok tej ktorej konštrukcie.

Termovízna kamera

Termovízne snímky pred rekonštrukciou? ÁNO!

Pokiaľ plánujete obnovu vášho objektu, odporúčam pred nakreslením zmien, výpočtom hrúbky tepelných izolácii, atď… Dajte si termovíziou zhodnotiť stav stien, okien, strešného plášťa. Stav stavebných objektov v 99 % prípadov, nezodpovedá tomu, čo bolo navrhované v projektoch (konštrukcie sú stavebne zrealizované ináč!), hlavne preto, že sa nedodržali technologické postupy prác. Ak takýto projekt poskytnete projektantovi, tak jeho nové riešenia a návrhy budú určite chybné! Prečo? Pretože rieši opravu stavu konštrukcie, ktorá je zrealizovaná na stavbe úplne ináč, ako je zakreslená v stavebnom výkrese. Obvykle stavebne jednoduchšie, a teda má slabé tepelnoizolačné vlastnosti.

Ak projekt neexistuje, nie je lepšia pomôcka na diagnózu stavu stavebných konštrukcií. Iná nedeštruktívna metóda neexistuje. Na základe termogramov – snímok vieme, aký stav je potrebné rekonštrukciou odstrániť. Na ilustračných termogramoch, ktoré sú použité pri ilustrovaní tohto príspevku, vám názorne ukazujeme, čo všetko „odhalí“ termosnímka.

Ing. Peter Beták, PhD.
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre