Postavený a zdravý dom, splnený sen nejednej rodiny – 1. časť

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaZvislé konštrukcie

Postavený a zdravý dom, splnený sen nejednej rodiny – 1. časť

Postavený a zdravý dom, splnený sen nejednej rodiny

Porekadlo: Postav dom, zasaď strom a… poznáme všetci. V určitej fáze života každej rodiny sa začne slovné spojenie „postav zdravý dom“ riešiť intenzívnejšie. Stane sa snom a postupom času aj sa začne realizovať. Nie je teda na škodu veci pripomenúť niekoľko zásad o splnení sna o stavbe zdravého domu.

Začnem preto otázkou: V akom obytnom priestore sa cítime príjemne? Príjemne sa cítime tam, kde je príjemne teplo, dostatok slnečného svetla, kde je útulne zariadený interiér, máme v ňom zdravý a čistý vzduch, ale aj ticho. Aká je „cesta“ k splneniu tejto predstavy?

Vaše sny splní komplexný prístup k riešeniam či už architektonickým alebo aj konštrukčným a zabudovaným technológiám dotvárajúcim pocit komfortu, ktoré „pracujú“ v prakticky bezúdržbovom režime. Dodajú nám teplo, zdroj energie pre svietenie, varenie… ale aj relax (napr. sauny ap.) Pridá sa aj ďalšia požiadavka – energetická hospodárnosť. Táto hovorí o platbách za výrobu tepla do vášho domu. Platí aj zásada, že energie pre pokrytie celej prevádzky sa musia nakúpiť a nemali by sa stratiť bez úžitku. Tieto požiadavky musí dom splniť správne navrhnutou a aj realizovanou konštrukčnou skladbou.

Tieto požiadavky sú všeobecne dobre známe, takže pri „práci“ na základnej koncepcii bývania by ste ich mali mať stále „pred očami“.

Platí, že pri plánovaní nového bývania by ste sa mali zaujímať o celkovú masívnosť konštrukcie stavby (rieši sa statika a aj sa eliminuje hluk), o zateplenie (vytvoríte predpoklad k optimálnej teplote a energetickú efektívnosť stavby), ale aj voľbu zdravých stavebných materiálov, ktoré budú v stavbe použité. Následne sa riešia technológie – systém vykurovania, teplá voda, rozvod el. energie, ale aj „čistý“ vzduch v potrebnom množstve. STN normy, ktorými sa projektanti riadia, sú zostavené ako komplex kritérií, ktoré správne prenesené do konštrukčnej skladby materiálov, vytvoria zdravý a bezpečný dom!

Dva postupy riešenia základných „úvah“

Dom pre svoju rodinu riešite ako individuálny projekt alebo je to kúpa developerského projektu v lokalite, ktorá sa vám pozdáva.

Otázkou je, čo je vhodnejšie riešenie.

Obe cesty môžu byť vhodné – veľmi rozhodujúce budú vaše priority a príprava na túto etapu „života“ vás ako investora.

Individuálny projekt si vyžaduje určitú dávku technického vzdelania a aj dobrú prípravu pre zadefinovanie podrobných požiadaviek. Developerský projekt je „komfortnejší“, avšak tu sa môžete stretnúť s určitými „limitmi“ v cene stavby, čo vám ponúka developer a množstvom vašich individuálnych predstáv a požiadaviek.

Postavený a zdravý dom, splnený sen nejednej rodiny

Rozoberme si podrobnejšie dom – individuálny projektovaný

Proces projektovania energeticky úsporného (už je samozrejmosťou) a zdravého domu, si môžeme rozdeliť do niekoľkých etáp. Prvé riešime základné požiadavky dispozičné a architektonické, ktoré ponúka stavebný pozemok. Tu by sme si mali ako prvé zdravotné kritérium overiť geologické riziká (zmerať radón). Následne „volíme“ stavebný systém (masívna stavba, dervostavba ekologické stavanie  napr. hlina…). Potom riešime konštrukčnú skladbu stavebných detailov. Technické riešenia konštrukcií volíme tak, aby výsledné dielo bolo pri stratách tepla energeticky nenáročné a splnilo „normové“ požiadavky. Tieto riešenia zas majú zásadný dopad na systém vykurovania a budúce prevádzkové náklady. Každé jedno riešenie naväzuje na predchádzajúce riešenia a až komplexné projektové riešenie vám povie či sa vám napĺňajú vaše sny o zdravom dome.

Neprehliadnite:
Porovnanie domu triedy A0 a domu v triede Pasívny dom

Voľba konštrukčného systému

Konštrukčných systémov, z ktorých sa môžu domy stavať je veľa. Rozhodnutie, ktorý stavebný systém sa použije je založené na psychologickom vneme investora(ky). K dispozícii je betón, murovanie z tehál či pórobetónu, neštandardné systémy ako sú oceľ či panely, alebo slama, hlina, drevo… Certifikácia stavebných materiálov sa realizuje v autorizovaných skúšobniach aj z pohľadu zdravotnej nezávadnosti! Ak by tento certifikát nemali nesmú používať značku CE a hlavne nesmú sa zabudovať do stavieb!

Jedno platí pre všetky systémy, čím je lepšia tepelná izolácia na alebo v konštrukciách tvoriacich „obal“ stavby, tým je viac pohodlia a komfortu v interiéri. Dobrá tepelná izolácia udržiava stálu teplotu stien, podláh a aj stropov. Zabráni sa tak jemnému pohybu vzduchu – označuje sa ako tepelný spad, ktorý môže vzniknúť z veľkého rozdielu medzi teplotou v miestnosti a teplotou steny. Po začatí vykurovania sa teplo vždy najprv akumuluje do hmoty steny, podlahy, stropu až sa teplota vzduchu a obalu stavby vyrovná. Tento proces musí mať veľmi krátky čas, aby ste mali komfortný pocit. Ak teplo z tohto „obalu“ neuteká do exteriéru, príjemný pocit z bývania je zaručený.

Masívne konštrukcie sú preto vhodnejšie

Domy sa hodnotia podľa spotreby tepelnej energie. Toto energetické kritérium hovorí o tom aké sú tepelné straty a tie by mali byť najmenšie. STN „hovorí“ o tom, že dom musí byť triedy A0. Stavebná časť musí byť v harmónii s technickými riešeniam, len tak sa dá trieda energetického štítku A0 dosiahnuť.

Pre komfortné úžitkové vlastnosti je však rozhodujúca akumulácia tepla v dome.

Postavený a zdravý dom, splnený sen nejednej rodiny

Objasníme si tento fenomén akumulácie tepla

Troška stavebnej fyziky. Po začatí vykurovania sa teplo najprv akumuluje do hmoty steny, podlahy, stropu. Toto teplo potom vyhrieva vzduch v interiéroch. Potvrdili to merania. Pri optimálnej teplote a vlhkosti vnútorného vzduchu boli domy postavené z tehál a betónu s tepelnou izoláciou hodnotené najlepšie. Prečo? Masívne steny fungujú ako zásobník tepla. Čím hrubšia stena, tým lepšie sa teplo uloží do hmoty a aj dlhšie sa z nej vysála. Čím väčšia hmota, tým viac akumulovanej tepelnej energie. Masívne steny, zvonku chránené dobrou tepelnou izoláciou, môžu v zime akumulovať v dome teplo a v lete udržiavať dlhšie chladnejšie interiéry. Čím väčšia je objemová hmotnosť materiálu, tým lepšie pôsobí tento akumulátor, a tým stabilnejšia, príjemnejšia a zdravšia ostáva klíma vnútorných priestorov. Čo majú spoločné masívne steny, potery a omietky? Sú stavebnými prvkami s vysokou akumulačnou schopnosťou, a tak sú v stave dobre ukladať tepelnú energiu a opäť ju odovzdávať, keď teplota klesne, napríklad v noci alebo pri vetraní. V lete sa zas masívne steny rýchlo neprehrejú a v interiéroch je príjemnejšie.

Ako riešiť útlm hluku?

Hluk nás obťažuje nielen cez noc (napr. hluk z nákladného auta, ktoré ide popred váš dom). Hluk je jeden z faktorov, ktoré vnímame nepriamo, ale negatívne ovplyvňuje našu domácu pohodu, resp. zdravie. Pri plánovaní nového bývania by ste sa mali zaujímať o to, či je budova z masívnych konštrukcií, prípadne, či je spravená v dome kročajová izolácia (problém drevostavieb). Taktiež by vás malo zaujímať riešenie útlmu hluku cez okná.

Tu je niekoľko technických riešení a mali by sa uplatniť v kritických miestach (napr. pri okách otočených do frekventovanej ulice). Obdobne je potrebné riešiť hluk z centrálnej rekuperácie vzduchu alebo z kotolne či miestnosti kde sú ostatné technologické zariadenia domu.

Zdravý vzduch v interiéroch

Už viete, že stavby musia byť energeticky úsporné, a teda vzduchotesné, aby sa teplo nestrácalo. Stavba je teda tesná. Aj nové okná, ktoré majú mať tri tesnenia medzi rámom a krídlom okna. Prirodzená infiltrácia vzduchu je tak minimálna. Vzduch v interiéroch však znehodnocujú látky, ktoré produkuje ľudský organizmus a jeho činnosť. Človek vydychuje oxid uhličitý (aj v spánku), ktorý je potrebné pravidelne odstraňovať. Aj vlhkosť, ktorú produkujeme dýchaním alebo potením, alebo aj sušením prádla sa musí z interiérového vzduchu odstraňovať.

Výmenu vzduchu by sme teda mali realizovať pravidelne vo dne i v noci. Vetranie otváraním okien (3 – 5 x po 15 min.) sa dá realizovať cez deň, ťažšie v noci. Preto sa odporúča, aby sa domy vetrali kontrolovaným umelým vetraním. Technológií je už dostatok a najefektívnejšie sú riešenia pomocou rekuperátorov vzduchu. Ich inštalácia je realizačne jednoduchá aj v starších obnovovaných domoch. Rekuperátory sa musia navrhnúť na konkrétny priestor a je dobré, aby sa ich inštalácia uskutočnila špecialistami.

Prevádzka je vlastne automatická a zaručí nám potrebné množstvá čistého vzduchu bez vysokých strát tepelnej energie. Ceny rekuperátorov sa už radikálne znížili a netvoria podstatnú položku v zaobstarávaní technológií pre rodinné domy. Nie je potrebná obava z ich zabudovania. Takže, o týchto otázkach by ste sa mali poradiť so svojím projektantom.

(Úskalia formy výstavby rodinného domu, formou kúpenia develeporského projektu, si vysvetlíme v ďaľšom príspevku)

Foto: Shutterstock
Ing. Pavel Kleskeň

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre