Plesne v našich obydliach, čo s nimi?

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


SanácieStavbaTechnológie

Plesne v našich obydliach, čo s nimi?

Plesne v našich obydliach

Až 90 % času trávime v interiéri a správny spôsob výstavby a výber vhodných stavebných materiálov dokáže vytvoriť optimálnu kvalitu tohto prostredia. Čo sa stane, ak sa toto pravidlo poruší? Do našich príbytkov sa “nasťahujú” plesne a poriadne nám strpčia život.

Plesne v našich obydliach

Čo sú to plesne?

Telo plesní, s ktorými sa stretávame u povrchových úprav stavebných konštrukcií, tvorí sieť vlákien (tzv. hýf) odborne pomenovaných ako mycélium. Mycélium sa delí na časť vzdušnú, ktorá plní úlohu reprodukčnú a na časť vegetatívnu, ktorá je priľnutá a vnorená do výživového substrátu, teda do omietky, odkiaľ si pleseň zabezpečuje prijímanie živín. Vzdušné časti plesní (pri rozmnožovaní) uvoľňujú veľké množstvo spór, ktoré sú pohybom vzduchu transportované a po zachytení sa vo vhodnom prostredí ďalej klíčia, sú základom nového organizmu.

Plesne v našich obydliach

Prejavy plesní

Z hľadiska človeka je základným prejavom prítomností spór plesní (v interiéri) charakteristický zápach, pocit vysokej vzdušnej vlhkosti a celková nepriaznivá pohoda prostredia, tzv. zatuchnutie. Vizuálny prejav je vnímaný neskôr, väčšinou ako drobné čierne bodky a škvrny na povrchovej úprave. Škodlivosť  plesní v interiéroch je v prvom rade estetická,  zdravotná a nasleduje aj daľšia, ktorá spočíva v tom, že hýfy – “korene” – plesní deštrukčne pôsobia na podklad svojim metabolizmom, a tak mycélium prerastá do podkladu a narúša ho v jeho štruktúre. Z pohľadu zdravotného je škodlivosť plesní v tom, že všetky druhy, rody mykromycét identifikovaných v interiéroch budov produkujú nebezpečné toxické látky – mykotoxíny, ktoré sú považované za prudké jedy. Prítomnosť plesní v interiéri stavieb je teda nežiaduca. Dôsledkom je porušenie základných hygienických kritérií stavby.

Plesne v našich obydliach

Technológie odstraňovania plesní. Ako ochránime byty?

Po zachytení mikroskopických spór na povrchoch stavebných materiáloch rastú najskôr, tzv. prvotné, menej náročné, druhy na životné podmienky. Tieto vytvárajú živnú pôdu a dostatok vlhkosti aj pre náročnejšie a trvalejšie a nebezpečnejšie druhy. Symbióza medzi jednotlivými druhmi je výskumníkmi preukázaná, preto sa obvykle na jednej odobratej vzorke identifikujú viaceré druhy plesní. Tento stav preto komplikuje cielený výber likvidačných prípravkov.

Neprehliadnite:
Plesne a mikroorganizmy na fasádach znehodnocujú ich krásu

Technológiu trvalej sanácie konštrukcií, kontaminovaných plesňami, musíme preto chápať ako komplexný systém opatrení. Pozostáva z odstránenia príčin, riešenia následkov, zabezpečenia prevencie vzniku nových plesní a zabezpečenia pravidelnej kontroly účinnosti sanačných zásahov v ďaľšom užívaní stavby. V nasledujúcich riadkoch si stručne objasníme technické úkony k trvalému odstráneniu plesní z interiérov stavby.

Plesne v našich obydliach

Diagnostika typu plesní

Jedným z prvých krokov pri riešení problémov s kontamináciou stavebných materiálov plesňami je odber biologického materiálu, laboratórna analýza a následne ich presná identifikácia. Táto poskytuje základný obraz o vážnosti celkovej situácie a je východiskom pre návrh riešenia a stratégie ďalšieho postupu. Najčastejším spôsobom odberu je ster sterilnými vatovými tampónmi. Vhodné je odobrať vzorky z miest s viditeľnou kontamináciou alebo zoškrabaním ostrou sterilnou čepeľou. Vzorky musia byť odobraté do sterilných nádob. Následne sa zanesú do labolatória. Tu je problém, do ktorého a aj cena rozboru. Preto sa z 99% výber prípravku na dezinfekciu vykoná “náhodne”.

Odstránenie príčin vlhkosti

V tejto fáze sa musí hľadať príčina vlhkosti (hovorí sa, že do stavby môže voda vnikať až 13 spôsobmi) a hľadať aj spôsob stavebnej opravy. V tomto momente sanácie by sa mal prizvať aj špecialista tepelnotechnik, aby posúdil, či  je stavba riešená tak, aby nedochádzalo k jej ochladzovaniu, a teda kondenzácii vzdušnej vlhkosti na ploche.

O plesniach

Oprava následkov ložísk plesní

Ložiská plesní sú najčastejšie v blízkosti zvýšenej vlhkosti konkrétnej  stavebnej konštrukcie. Technológií využiteľných pri znížení alebo odstránení zdrojov vlhkosti v rôznych konštrukciách stavby je, od momentu identifikácie príčiny, veľa. Počnúc realizáciou dodatočných hydroizolačných systémov spodnej stavby (ak sú plesne v pivniciach), hydroizolačných systémov zastrešenia (ak sú plesne v podkroviach), riešením tepelných mostov v stenách (plesne sú pri oknách, rohoch či stropoch) až po riešenie opráv zdravotechnických inštalácií (plesne sú v kúpelniach či blízko WC).

Stavebné zásahy trvalej ochrany konštrukcií

Skutočne účinný spôsob likvidácie plesní na stavebnej konštrukcii pozostáva zo systému kombinácií a variácií celého radu stavebných technológií, doplnkových chemických riešení, ktorý je vždy individuálnym návrhom, pretože neexistuje rovnaká príčina a neexistuje rovnaká stavebná konštrukcia. Veľmi sa osvedčujú zateplenia všetkých rizikových miest (špalety a pripojovacie špáry u okien a nadokené preklady) ale aj zmena a úprava návykov užívateľského správania.

O plesniach

Ako kontrolovať opravenú stavbu

Pri tejto činnosti platí pravidelná optická kontrola ložísk! Mesačne, aj častejšie. Životnosť väčšiny chemických prípravkov, ktorými vykonáme dekontaminačný zasah je odhadovaná na dobu 2 – 5 rokov (v závislosti od prostredia, v ktorom sa použijú). Vhodné je teda účinok chemickej likvidácie zopakovať v období, kedy predpokladáme možné ukončenie životnosti prípravku, o čom sa dozvieme z návodu na použitie, respektíve automaticky vykonať opakovanie dekontaminácie prípravkami, ktorými sme vydezinfikovali ložiská v tom časovom horizonte, kedy opticky kontrolujeme ložiská.

Plesne a ich zárodky – spóry – sú našimi “spoločníkmi”, a preto ich musíme vnímať a naše bývanie tomuto faktu aj pripraviť. Existuje veľa stavebných materiálov, v ktorých sú už zakomponované prípravky na “boj” proti plesniam. Vyhľadajte si ich a investujte do ich aplikácie. Vytvoríte si pomocou nich zdravé bývanie!

Redakcia
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre