Podrezávanie murív, zaručí 100% účinnosť proti vzlínajúcej vode, voda je najväčší „nepriateľ“ stavieb

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


SanácieStavbaTechnológie

Podrezávanie murív, zaručí 100% účinnosť proti vzlínajúcej vode, voda je najväčší „nepriateľ“ stavieb

Voda je nepriatel stavieb, izolacia nerez plech, podrezavanie muriv

Všeobecne sa vie, že voda je najväčší „nepriateľ“ stavieb a je príčinou ich porúch. Voda, v akejkoľvek forme, sa nesmie dostať do stavebných konštrukcií a ak sa tak stane, musíte hľadať odborníkov, ktorí príčinu zdiagnostikujú a ovládajú stavebné technológie, ako opraviť porušenú hydroizolačnú schopnosť konštrukcie. Vždy je potrebné zvážiť možnosti a určiť spôsob sanácie s využitím metód a technológií, ktoré pre stavbu budú najvhodnejšie z pohľadu realizácie a aj ekonomiky.

Voda je nepriatel stavieb, izolacia nerez plech, podrezavanie muriv

Základná koncepcia sanačných prác

Na zastavenie vlhkosti, ktorá preniká zo základov domu do muriva, je niekoľko spôsobov a taktiež existuje niekoľko rôznych izolácií. Niektoré sú viac alebo menej účinné a preto sa musí vždy vybrať najvhodnejšia metóda. Môžu to byť aj kombinácie rôznych metód, to však záleží na zložení muriva, prístupu k objektu, ďalej na okolitom teréne, geologickom umiestnení objektu (svahy, vysoké podzemné vody, zloženie vrstiev zeme, atď.). Z doterajších skúseností sanácií sa ukazuje, že iba mechanický spôsob vytvorenia novej hydroizolačnej vrstvy dokáže poskytnúť 100%nú ochranu proti vzlínajúcej vlhkosti. Ide o podrezávanie muriva reťazovou pílou alebo diamantovým lanom, prípadne podsekaním muriva. Pri tejto práci ide o to, že murivo je predelené skrz celú svoju šírku a je vsunutá nová izolácia. Jej úlohou je odrezanie vlhkosti od zdroja prísunu vzlínajúcej vody.Pri profesionálnom podrezaní nemá tento zásah žiadny vplyv na statiku budovy. 

Voda je nepriatel stavieb, izolacia nerez plech, podrezavanie muriv

Aké murivá sú vhodné na podrezávanie

Týmto spôsobom je možné sanovať tehlové, kamenné aj zmiešané murivo, betón a železobetón. Na podrezávanie sa používa reťazová píla alebo diamantové lano, ich výber  záleží na type resp. zložení muriva. Ak ide o tehlové murivo, rez sa vedie v škáre medzi tehlami resp. medzi betónovým základom a prvou tehlou alebo medzi prvou a druhou tehlou. Ale vždy čo najnižšie k podlahe alebo základu. Pokiaľ ide o murivo zmiešané betónové alebo skalu, rez sa vedie čo najnižšie nad podlahou resp. základom. Následne sa rezná škára prečistí od zostávajúcich nečistôt a vsunie sa polyetylénová izolácia.

Neprehliadnite: Sekundárna sanácia vlhkých murív, to je použitie sanačných omietok

Postupuje sa po úsekoch dlhých od 30 do 100 cm podľa súdržnosti muriva. Do prerezanej škáry sa zatlčú špeciálne stabilizačné kliny, ktoré zabránia poklesu (sadnutiu múru) Kliny sú vyrábané z polypropylénu a konštruované na únosnosť až 500 kg/cm2, preto spoľahlivo každý z nich unesie desiatky ton. Stabilizačné kliny sú od seba vzdialené cca 20 cm – 30 cm. Po podrezaní, vložení novej hydroizolačnej fólie a zarazení statických doskových klinov sa do vzniknutej škáry pod tlakom aplikuje husté stavebné lepidlo. To nahradí pôvodnú maltu, ktorá bola vyrezaná. Takýmto spôsobom je objekt na 100 % zabezpečený proti sadaniu.

Voda je nepriatel stavieb, izolacia nerez plech, podrezavanie muriv

Podrezávanie muriva elektrickou reťazovou pílou s následným vložením LDPE

Týmto spôsobom sa reže tehlové murivo, ypor, ytong, v niektorých prípadoch aj hlina alebo škvára. Rez prebieha medzi tehlami a píla vyberá starú pôvodnú maltu. Po takto vytvorenej škáre sa môže začať s vkladaním hydroizolácie PE fólie. Podrezávanie muriva takýmto spôsobom je účinné, šetrné, lacné a s doživotne pôsobiacim účinkom na odstránenie vlhkosti. Je j menej náročné na stavebný priestor a menej sa znečistí stavenisko.

Voda je nepriatel stavieb, izolacia nerez plech, podrezavanie muriv, odizolovanie zakladov

Podrezávanie muriva s diamantovým lanom s následným vložením LDPE fólie

Pri tomto spôsobe rezania nie je žiadny materiál prekážkou, ale ide o časovo a finančne náročnejší úkon. Ďalším a hlavným rozdielom od rezania reťazovou pílou je, že diamantové lano musí byť chladené vodou. Po podrezaní muriva je postup rovnaký ako pri rezaní s reťazovou pílou – do vzniknutej škáry je vložená LDPE fólia a zatlčené stabilizačné kliny. Výhodou tohto spôsobu je rezanie v podstate v akejkoľvek výške  nakoľko  rez nie je limitovaný škárou medzi materiálom. Stavenisko však musí byť dostatočne prístupné.

vyplnanie skary hustym stavebnym lepidlom

Podsekávanie muriva chróm niklovými plechmi

Osobitným prípadom je murivo z nepálenej tehly (hlina). V ojedinelých prípadoch je možné ho podpíliť reťazovou pílou, ale vo väčšine prípadov je nutné ho podsekať. Na podsekanie muriva z nepálenej tehly sa používajú chróm niklové plechy. Na mieste realizácie sú plechy narezané na presnú dĺžku podľa hrúbky muriva a následne sú natĺkané pneumatickým strojom pod murivo. Plechy sú navzájom spojené vodotesným spojom, a tak je vytvorená v murive tesniaca membrána.

vyplnena skara

Výmena  muriva s následným vložením LDPE fólie

Týmto spôsobom sa väčšinou sanuje (opravuje) murivo, ktoré je zmiešané, teda kameň, tehla, skala, bloky… Časť muriva (cca 1 m) sa vyberie pomocou zbíjačiek, vloží sa LDPE fólia a vybraté murivo sa domuruje späť. Prípadne sa namiesto pôvodného muriva použije pálená tehla alebo iný stavebný materiál. Takýmto spôsobom sa dajú urobiť takmer akékoľvek steny. Práca však postupuje pomaly, pretože sa musí sa brať do úvahy technologická doba tvrdnutia nových murív.

Redakcia
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre