Sekundárna sanácia vlhkých murív, to je použitie sanačných omietok

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


SanácieStavbaTechnológie

Sekundárna sanácia vlhkých murív, to je použitie sanačných omietok

Sanácia vlhkých murív, pomocou sanačných omietok

Sprievodným javom kapilárne stúpajúcej vody v murivách, kde už nefungujú hydroizolácie, je zasolenie prejavujúce sa sa tak na povrchu omietok, ale aj vo vnútri stavebnej konštrukcie muriva. Opticky ich vnímame ako biele fľaky – výkvety. Kryštalické soli sú na povrchu, ale aj vo vnútornej štruktúre mokrých omietok. Táto soľ vďaka svojej hydroskopicite (prirodzené vlhnutie a zväčšovanie objemu) spôsobuje deštrukciu omietky.

Diagnostika zasolenia

O tom, že omietky stavebných konštrukcií sú zasolené, svedčí biely „prášok“ na povrchu omietky, ak po nej prejdeme rukou. Takéto omietky už neplnia svoju funkciu. Nedokážu prepúšťať vnútornú vlhkosť z muriva a tak vlhkosť v murive stúpa stále vyššie a vyššie. Musíme ich nahradiť a obnoviť funkciu vysušovania muriva. Najprv sa teda musí murivo ochrániť proti „prítoku“ vody niektorou z primárnych sanačných metód a poškodené zasolené omietky sa musia odstrániť.

Sanácia vlhkých murív, pomocou sanačných omietok, meranie vlhkosti

K odparovaniu vody z vnútra konštrukcie (s obsahom rozpustených solí) dochádza aj po obnove hydroizolácií. Soli sa vyzrážajú na povrchu a musia sa odstraňovať oškrabaním, kefovaním a odsatím priemyselnými vysávačmi. „Sušíme” tak dlho, až kým sa nedosiahne ustálená vlhkosť muriva. Na povrchovú úpravu sa nedajú využiť klasické omietkové systémy pretože by sa murivo nedosušilo na optimálnych 5% a omietky by sa zas naplnili krištálikmi solí. „Vysušené“ murivo sa preto musí „ošetriť“ sanačnou omietkou.

Čo sú to, sanačné omietky

Sanačné omietky sú omietky špeciálneho zloženia, aby sa dokázali spojiť so zasoleným podkladom a zároveň boli prievzdušné (nízky difúzny odpor), aby voda, ktorá je v murive, sa mohla odpariť. Zároveň musia mať vysokú pórovitosť, aby sa soli, ktoré nesie odparujúca sa voda, mali kde „uložiť” a omietka sa neničila. Sanačný omietkový systém pomáha odparovaniu vody a vďaka špeciálnej vnútornej štruktúre zabraňuje soliam prenikať na povrch. Zasolenie sa „ukladá“ do spodnej vrstvy omietky, čím sa predlžuje životnosť povrchovej úpravy steny a povrch je estetický a dá sa upravovať maľbami. Sanačný omietkový systém sa skladá z niekoľkých vrstiev omietok.

Sanova_jemna_omietka

Pozrite si: Poruchy a prienik vody do domu, hľadanie postupu, ako tomu zabrániť

Kvalitná sanačná omietka musí mať také zloženie, že omietka spĺňa kritériá smernice WTA 2-2-91 na vlastnosti sanačných omietkových systémov (WTA je niečo ako norma kvality).

Smernica na tri základné druhy „zaťaženia“:

1. Zvýšená vlhkosť muriva a vysoký obsah solí
2. Mierna vlhkosť a mierny obsah solí v konštrukcii
3. Nízka vlhkosť a nízke zasolenie

Toto rozdelenie typov sanačných omietok naznačuje, čo je potrebné vykonať po primárnom zásahu sanovania vlhkého objektu (obnova hydroizolácií). Vždy sa odporúča urobiť chemický rozbor stavu muriva. Na základe tohto rozboru vieme, s akými soľami máme do činenia a v akej vlhkostnej „kondícii“ je murivo. Následne sa zvolí typ sanačnej omietky podľa „zaťaženia“.

bezna_omietka_seda
Bežná vápennocementová omietka
sanova_omietka_seda
Sanačný omietkový systém Baumit

Postup aplikácie sanačných omietok

Samotný proces aplikácie je rozdelený do krokov, kde v prvej fáze je očistenie muriva od starých omietok s vyčistením povrchu, aby bolo možné aplikovať nové vrstvy sanačných omietok. Po tomto by malo nasledovať časové obdobie  počas ktorého  by malo murivo preschnúť. Čas schnutia bude rôzny a jeho dľžka je závislá od miery degradácie a stavu vlhkosti. 

Ako prvá sa nanesie predná penetrácia, aby sa nové omietky pevne spojili s murivom. Nasleduje nanášanie hlavnej „štruktúry“ sanačnej omietky. Hrúbky omietky závisia od použitia (interiér, exteriér) a od zaťaženia muriva vlhkosťou a soľami.

Sanova_trasova_omietka

Odporúčané hrúbky omietok

Interiér: hrúbka omietky 10 – 20 mm pri zaťažení muriva nízkou vlhkosťou a zasolením. Exteriér/Interiér: hrúbka omietky 20 – 30 mm (dvojvrstvové spracovanie) pri zaťažení muriva nízkou vlhkosťou a nízkym až stredným zasolením. Hrúbka omietky 30 – 80 mm (viacvrstvové spracovanie)  sa použije pri zaťažení muriva zvýšenou vlhkosťou a stredným až vysokým zasolením. Proces nanášania sa odporúča systémom mokré do mokrého, teda žiadna vrstva sa nenecháva dokonale vyschnúť!

Záverečné doporučenie, ktoré je potrebné rešpektovať

Sanačné omietky majú svoju „kapacitu“ prijímania solí a z toho sa odvíja ich “životnosť“. Dá sa však povedať, že omietky sú účinné tak dlho, ako dlho sú schopné vo svojej štruktúre viazať soli vychádzajúce z muriva. Ak je murivo stále vlhké, sanačné omietky sa nasýtia za 3 – 5 rokov a musia sa odstrániť a naniesť nové. Nasýtenie sa prejaví „klasicky“ vytvorením vlhkostnej línie, kde sa soli odparujú. Neustále prevlhčovania konštrukcií vodou – kapilárnou alebo inou, je teda potrebné riešiť veľmi, veľmi precízne aby sa voda nedostávala do murív. Platí,že tento typ omietok nerieši problém vnikania vlhkosti do konštrukcie.  Sanovanie vlhkých murív je vždy o dokonalosti hydroizolačného systému.

Ing. Pavel Kleskeň
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre