Porovnanie rýchlostí rôznych metód spájania a inštalácie oceľového potrubia

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaTechnológie

Porovnanie rýchlostí rôznych metód spájania a inštalácie oceľového potrubia

Porovnanie rýchlostí rôznych metód spájania a inštalácie oceľového potrubia, Viega

Technológia lisovania je vďaka neustálemu pokroku a inováciám stále žiadanejším spôsobom spájania potrubných spojov (potrubia) vo všetkých inštaláciách, od špičkových obytných priestorov, cez hotely a zdravotnícke zariadenia až po svetovo preslávené historické budovy.

Od uvedenia systému Megapress na trh v roku 2014 poskytuje spoločnosť Viega svojim zákazníkom vôbec ako prvá aj u hrubostenných oceľových rúr možnosť spoje za studena lisovať. Inštalácia je vďaka tomu rýchla, bezpečná a jednoduchá. Na vývoji technológie Viega neustále pracuje, aktuálne je možné ju používať ako spoľahlivú alternatívu ku zvarovým, závitovým a drážkovým spojom u oceľových rúr s priemerom až do štyroch palcov.

Neprehliadnite:
Viega predstavuje bezkontaktné ovládanie pre verejné pisoáre

Technika lisovania za studena víťazí predovšetkým v porovnaní so zváraním. Zváranie je osvedčená metóda, avšak časovo a fyzicky veľmi náročná, spojená s neustálym nebezpečenstvom požiaru. Z týchto dôvodov sa zváranie stáva nielen ekonomicky neatraktívne. Prenášanie ťažkých plynových fliaš a zváracích prístrojov a manipulácia s nimi v neprístupných miestach alebo v niekoľkometrovej výške je totiž neskutočne náročná. S lisovacou technológiou Megapress stihne inštalačná firma zrealizovať oveľa viac zákaziek oproti firmám, ktoré stále spájkujú alebo zvárajú.

Úsporu času a rýchlosť inštalácie rôznych montážnych techník sa podarilo kvantifikovať organizácii BSRIA (Building Services Research and Information Association) v nezávislom teste, pri ktorom sa v laboratórnych podmienkach porovnávali celkom štyri metódy spájania oceľového potrubia – spoje závitové, drážkové, zvarové a lisované, a to u inštalácie hrubostenných oceľových rúr v priemeroch od ½” do 4”.

Charakteristika jednotlivých spojov:

1) Závitový spoj – rotačné vyrezanie závitu do rúry a jej následné naskrutkovanie do armatúry.
2) Drážkový spoj – drážkovanie rotačnou technikou na oboch koncoch rúry a následné spojenie spojkou s tesniacim krúžkom.
3) Zvarový spoj – spojenie rúry zváraním metódou MIG (taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére).
4) Lisovaný spoj – lisovanie spojov pomocou nástroja Viega Pressgun 5 a nástavca.

Porovnanie rýchlostí rôznych metód spájania a inštalácie oceľového potrubia, Viega
Vyspelé lisovacie spojovacie systémy Viega patria medzi najrýchlejšie metódy spájania oceľového potrubia vôbec, a to až do DN 100.

Metodika skúšania

V laboratórnych podmienkach sa s každou zo štyroch inštalačných metód vykonal vopred navrhnutý a identický spoj rôzneho typu na rúrach niekoľkých rozmerov. U procesu sa meral čas od začiatku do konca inštalácie, a to vrátane prípravy všetkého vybavenia, rezania rúr, ich napojenia a konečnej montáže. Po dokončení sa porovnávali časy všetkých metód a veľkostí rúr. Nasledujúca tabuľka ukazuje celkové časy montáže.

Metóda

 

Počet rezov rúry Doba rezania rúr (v minútach) Doba rezania závitov/drážok (v minútach) Doba prípravy strojov (v minútach) Doba montáže celkom (v minútach) Celkom (minút)
Závitové spoje 116‎‎‏ 78‎‎‏ 166‎‎‏ 15‎‎‏ 738‎‎‏ 997‎‎‏
Drážkové spoje (*)100 73‎‎‏ 20‎‎‏ 13‎‎‏ (**)504 610‎‎‏
Zvarové spoje 116‎‎‏ 78‎‎‏ 1721‎‎‏ 1799‎‎‏
Lisované spoje systémom Megapress 116‎‎‏ 78‎‎‏ 8‎‎‏ 312‎‎‏ 398‎‎‏
Pozn .: * polpalcové armatúry neboli k dispozícii, preto nie sú započítané, ** do celkovej doby sa započítava 44 minút a 9 sekúnd, čo je predpokladaná doba montáže chýbajúcich armatúr.

Konečné a veľmi rozdielne časy inštalácie sú prekvapivé:

– lisované spoje (Megapress) – 6 hodín, 38 minút,
– drážkované spoje – 10 hodín, 10 minút,
– závitové spoje – 16 hodín, 37 minút,
– zvarové spoje – 29 hodín, 59 minút.

Z týchto výsledkov je zrejmé, že lisovacia technológia v praxi poskytuje výhodu v podobe:

– 78 % ušetreného času v porovnaní so zvarovými spojmi,
– 60 % ušetreného času v porovnaní so závitovými spojmi,
– 35 % ušetreného času v porovnaní s drážkovanými spojmi.

Čiastočne je to spôsobené jednoduchosťou a rýchlosťou montáže lisovacou metódou. Remeselníkom stačí rúry skrátiť na príslušný rozmer, zbaviť odrezanú plochu ostrapkov, nasadiť nástrčnú spojku na rúru a zlisovať. Táto metóda tiež nevyžaduje časovo náročné procesy, ako je rezanie závitov alebo drážkovanie každej sekcie rúr. U metódy závitových spojov tvorí čas potrebný na prípravu rotačného závitorezu takmer pätinu celkového času (18 %). Metóda zvarových spojov síce žiadne predbežné úpravy rúr nevyžaduje, ale samotný proces zvárania je časovo oveľa náročnejší. Napríklad aj u testovanej inštalácie, ktorá bola relatívne malého rozsahu, trvalo zváranie oproti metóde Megapress o 23 hodín dlhšie.

Viega Infografika Casy instalace SK
Celkové porovnanie rýchlostí rôznych metód spájania a inštalácie oceľového potrubia.

Výhody lisovaných spojov

Okrem rýchlosti a jednoduchosti má lisovanie pre inštalatéra ďalšie výhody. Je bezpečnejšie, najmä v porovnaní so zváraním, pretože proces nevyžaduje zdroj tepla ani remeselníka nevystavuje splodinám či chemikáliám. Znižuje sa tým nebezpečenstvo úrazu a škôd, ako aj nutnosť zdravotných a bezpečnostných opatrení. To platí o to viac teraz, keď sa podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) splodiny zo zvárania považujú za rakovinotvorné.

Lisované spoje predstavujú aj čistejšiu alternatívu, pretože na rozdiel od rezania závitov nie je treba rúru mazať. To znamená, že pri a po inštalácii nie je nutné rúru ani jej okolie čistiť. Tým sa zároveň znižuje miera preplachovania potrebná na odstránenie nečistôt pred odovzdaním budovy na užívanie.

Ďalšia z kľúčových výhod lisovaných spojov je, že medzi spojmi nie sú kvalitatívne rozdiely – spoj sa buď zlisuje, čím vytvorí pevné a bezpečné spojenie, alebo nie je napr. omylom zrealizovaný vôbec (zlisovaný). Kvalitné lisovacie spojky totiž disponujú funkciou, ktorá umožňuje spoľahlivé odhalenie nezlisovaných spojov priamo na mieste inštalácie. Tým sa zabraňuje nákladným opravám po ukončení projektu. Napríklad osvedčená technológia Viega SC-Contur, používaná aj v armatúrach Megapress, preukázateľne upozorní na omylom nezlisované spoje pri tlakovej skúške.

Najmenej viditeľnou výhodou sú nízke náklady na servis a prevádzku lisovacieho náradia. Servis u Viega Pressgun 5 je vyžadovaný až po 40 000 vykonaných zalisovaniach alebo po 4 rokoch (čo nastane skôr), u Pressgun Picco po 30 000 zalisovaniach alebo po 4 rokoch, u Viega Pressgun 6 B raz za 2 roky. Nástroje majú sieťový kábel, Pressgun Picco má praktický a ľahký lítium-iónový akumulátor. Pri práci remeselník ocení benefity ako je hmotnosť len okolo 3 kg, otočnú hlavu o 180° alebo LED osvetlenie.

Ďalšie informácie o komplexnom portfóliu lisovacích systémov Viega Megapress nájdete na viega.sk. Informácie o spoločnosti BSRIA a jej globálne uznávaných skúškach a výskumoch nájdete na www.bsria.com.
Foto: Viega

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre