Zelené technológie pre RD, či green šialenstvo – prvá časť

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


EnergieStavba

Zelené technológie pre RD, či green šialenstvo – prvá časť

Zelene technologie pre RD, ci green sialenstvo, stavba usporia energie

V celom svete sa „témou dňa“ stáva ochrana proti klimatickým zmenám – otepľovaniu zemegule. Veľké vyhlásenia politických špičiek o ekologizácii životného prostredia však nie vždy prijímajú ľudia s pochopením, a to hlavne vtedy, keď sa začne rozprávať, že tieto zelené aktivity a zelené technológie budú stáť obyvateľov peniaze lebo základná potreba človeka – bývanie produkuje veľkú mieru znečistenia.

Európska komisia už nahlas hovorí, že bude potrebné zaviesť novú „ekologickú daň z bývania“. EK sa veľmi ponáhľa a ciele sú ambiciózne – energetická neutralita do roku 2030, hoci Európa produkuje len 8 % znečistenia. Amerika „má“ čas, Čína či Rusko detto a o Južnej Amerike s odlesňovaním a vypaľovaním pralesov radšej nepíšem. Ani nedávno skončený „samit“ v Škótsku nenačrtol riešenia – záverečný protokol má vlastne len formu „vyhlásenia“. Neobsahuje ani jedno konkrétne riešenie „ako na to“. Povedala to politikom aj Gréta a na „plnú hubu“!

Ochranárske aktivity neobišli ani Slovensko

Žiaľ Slovensko je zas „pápežskejšie od pápeža“. Útlm ťažby uhlia je krutou realitou a dotkne sa veľa RD ale aj bytových domov. Čo je zlé a nik to nerieši je problém, čím nahradiť uhlie lebo plyn, ktorý produkuje menej znečistenia nie je zavedený v dolinách stredného a severného Slovenska ba aj vo veľa dedinách na východe Slovenska. U RD sa táto situácia bude dotýkať najchudobnejších skupín obyvateľstva! Oni nebudú mať fin. zdroje na výmenu kotlov či piecok na elektrické či iné palivo. O príspevkoch na energetickú chudobu sa v tejto situácii na „sulíkovom ministerstve“ už nehovorí.

Otázkou je aké palivo sa má používať?

Musím konštatovať že aj plyn sa tiež stáva nestabilným typom paliva! Čím budú staré RD s veľko objemovými systémami UK alebo len pieckami „peterkami“ kúriť, keď nebude uhlie zo Slovenska. Obdobne to bude u malých kotolní v 4 – 8 bytovkách po obciach, ktoré boli postavené ešte z čias JRD. Uhlie budeme voziť z Poľska, Ukrajiny a za akú cenu? Prestavba kotolničiek na drevnú štiepku, peletky… to sú veľké investície. Tie malé činžiaky či staré RD na to finančné zdroje nemajú. Aj cena peliet či štiepky je podstatne vyššia ako cena uhlia! A aj ochrana lesov a znížená ťažba dreva, ktorá by mohla produkovať drevnú štiepku z konárov bude čochvíľa pod kontrolou štátnej moci!

Prechod na „zelené“ vykurovanie a prípravu teplej vody je u starších RD či bytovkách z môjho pohľadu veľmi rýchle a rizikové, pretože nie je dokonale zladené s finančnými zdrojmi domácností. O samostatných dotačných schémach na tieto „zelené“ technologické aktivity nie je počuť ani slovo.

Zelene technologie pre RD, ci green sialenstvo, stavba usporia energie

Čo je k dispozícii

Energetická cenová kríza znervózňuje ľudí a núti k rozmýšľaniu. Občania, ktorí vlastnia RD a na Slovensku je to cca 950 000 RD, nemajú veľa možností ako sa v tejto situácii brániť. Otázka od nich na „tému dňa“ je takáto: Existujú riešenia, aby platby za energie – palivá ako je plyn a elektrika a ostatné palivá neboli také vysoké a doslova likvidujúce naše rodinné rozpočty?

Odpovede budú a sú aj veľmi náročné, pretože každý deň počúvame o „úsporách s použitím greeen zariadení“. Tieto moderné technológie (s rôznou úspornosťou) sú už v obchodnej sieti. Sú to novinky a teda ich vývoj sa musí zaplatiť. Ceny technických zariadení sú teda vyššie. Tu „naráža“ dobré predsavzatie obnovy starých systémov TZB na dôležitý problém. Faktom – skôr limitom je naša ekonomická situácia v domácnostiach. Tá nie je dobrá, aby sme hravo zvládli zásadné obnovy TZB zariadení v našich obydliach. A čo s cca 800 000 bytmi s vekom u niektorých až 70 a viac rokov? Ako v nich riešiť ich zastaralé technológie kúrenia, prípravy teplej vody, rozvodmi el. energie…

 

Úprimne – takéto zariadenia pre bytovky existujú, ale výmena starých za nové si vyžaduje odhodlanie spoločenstiev či vlastníkov, potom treba čas a hlavne vysoké finančné zdroje na projekt aj realizáciu.

Toto sú východiská u oboch typov bývania o ktorých budeme spolu „debatovať“.

TZB zariadenia pre už existujúce staršie RD?

Systémy nových technológií TZB to nie sú také jednoduché zariadenia ako napr. práčka so spotrebou v triede G. Tú treba doslova vyhodiť a do zásuvky el. energie zapojiť novú so spotrebou A+, jej cena je 300 možno 500 €. To isté platí aj o 20 – 30 chladničkách. U technológií „zelených“ TZB zariadení si úvahy pred inštaláciou, vyžadujú náročnú projektovú prípravu! Aj u RD, bytoviek a aj časovo náročnú rekonštrukciu systému vykurovania a aj systému zásobovania el. energiou.

Toto však stojí veľa peňazí. Zaplatiť audit (možno až 1 000 €), potom projekt (takisto niekoľko tisíc eur) a následne zaplatiť realizáciu. Tu sú čiastky v desiatkach až stovkách tisícoch eur. Občan ich nemá a spoliehať sa na európske peniaze z Plánu obnovy sa asi nemôžeme! Dotácie ako to plánuje súčasná vláda na RD budú cca 50 % a ostatné finančné krytie – neostáva nič iné len úvery z bánk. Ľudia toto nebudú radi počúvať – len nedávno sa „vymotali“ z hypotéky a už zas dlžoba! Nebude to prijímané s pochopením, hlavne preto lebo úspory prevádzkových nákladov „zožerie“ inflácia čiže stále stúpajúce ceny energií.

Aby som však nebol len skeptický. Pokúsim sa načrtnúť niekoľko systémov pre zelenú obnovu RD. Bytové domy si rozoberieme nabudúce.

Zelene technologie pre RD, ci green sialenstvo, stavba usporia energie

Staršie 30 – 70 ročné rodinné domy

Kde teda hľadať možnosti zníženia spotreby oboch druhov energií u starších domov. Musia sa riešiť systémy vykurovania, prípravy a uskladňovania teplej vody, rekonštrukcií rozvodov el. energií na automatizované prevádzkovanie s modernou zónovou reguláciou, vyriešiť sa musia systémy vetrania atď… Cesta k tomuto je nasledovná:

1. Musí sa vykonať audit technického stavu stavebných časti stavby a technického stavu TZB v budove (systémy sú možno až 30 či 50 ročné, ale sú funkčné síce nie veľmi efektívne) s použitím súčasných metód energetického auditu. Ten povie, kde sú najväčšie „straty“. Pre stavebné časti existuje jedna nedeštrukčná metóda – volá sa termovízia. Ukáže miesta porúch v stavbe a na jej základe sa výpočtami preukáže veľkosť poruchy kvality stavby. Vypočíta sa strata tepla vo W, ktorá unikne cez 1 m2 plochy stien, strechy podláh a vynásobí sa celkovou plochou stien, stropov podláh… v dome. Dostaneme celkovú stratu tepla cez stavebné konštrukcie. Prax ukazuje, že až 40 % strát majú na „svedomí“ steny, strechy až 25 či 30 %, okná 6 – 10 % a podlahy až 10 %.

2. Následne sa musí rozhodnúť o spôsobe opravy alebo aj výmeny napríklad zateplenie, nové okná a dvere, zateplenie strechy či stropu. Po tomto rozhodnutí sa na základe veľkosti strát začne hľadanie nových technológií kúrenia, prípravy teplej vody, klimatizácie, výmeny vzduchu – rekuperácia či centrálne vetranie atď. Letné prehrievanie stavby je tiež problém, budú stačiť exteriérové žalúzie či bude treba klimatizačná jednotka a hlavne je potrebné sústrediť sa na to, či sú tieto nové veci, napríklad tepelné čerpadlá alebo rekuperácia vzduchu, použiteľné v danej stavbe.

3. Ako riešiť úspory spotrieb energií po predchádzajúcom zhodnotení možností „opravy“. Tu sa musí vypočítať reálna úspora nie v peniazoch, ale fyzikálnych jednotkách. Toto povie veľa o efektivite navrhnutého riešenia obnovy, čiže sa vypočíta % úspor. Nové riešenia sú napr. doplnenie regulácií na radiátoroch či zateplenie, ktoré by sa malo urobiť ako prvé alebo aj výmena kotla za TČ, výmena okien, fotovoltaický systém či solárne kolektory na teplú vodu atď… V ďalšom článku popíšem známe technologické schémy, ktoré sú použiteľné pri obnovách starších RD.

Ing. Pavel Kleskeň
Foto: Shutterstock

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre