Pozor na nekvalitné izolácie v predajniach, môžu znehodnotiť zateplenie

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


NovinkyStavbaZateplenie a fasádyZvislé konštrukcie

Pozor na nekvalitné izolácie v predajniach, môžu znehodnotiť zateplenie

Pozor na nekvalitné izolácie v predajniach, zateplenie znehodnotia

Asociácia výrobcov minerálnych izolácií (AVMI) upozorňuje spotrebiteľov na nekvalitné tepelné minerálne izolácie na slovenskom stavebnom trhu. Aktuálne sú to najmä výrobky pôvodom z Bieloruska, Ukrajiny ako aj niektoré poľské výrobky, ktorých producenti nie sú členmi AVMI

 

Z výsledkov meraní skúšobného laboratória Slovenskej technickej univerzity vyplynulo, že výrobky pôvodom z Bieloruska, Ukrajiny a aj niektoré výrobky poľských výrobcov, ktorí nie sú členmi AVMI, nedosahujú deklarované mechanické parametre a pre konečného užívateľa znamenajú zníženie kvality až závadnosti celej fasády.

Použitie fasádnej minerálnej izolácie s výrazne nižšími mechanickými vlastnosťami, než deklaruje výrobca, môže viesť k vadám či nefunkčnosti zateplenia. Medzi typické nedostatky  patrí: vznik trhlín, čo môže viesť k zatekaniu do izolácie a jej nefunkčnosť. V krajnom prípade hrozí kolaps celej fasády, pretože tieto izolácie nie sú prikotvené tak, aby boli kompenzované jej nízke mechanické vlastnosti. V prípade zaťaženia vetrom (jeho sanie) je rozhodujúci parameter TR – pevnosť v ťahu.
Aby kotvy fungovali správne a nepretláčali sa do izolácie, sleduje sa tiež pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení.

“Mechanické parametre nie sú zjavné na pohľad a nedajú sa tak skontrolovať, ale dovážané nekvalitné materiály zvyčajne nemajú ani certifikát EUCEB, ktorým sa preukazuje zdravotná nezávadnosť minerálnych vlákien. Logo sa štandardne umiestňuje na každý jeden obal izolácie,“ upozorňuje Marcela Kubů. výkonná riaditeľka AVMI.

Spotrebiteľa by mali byť pri nákupe izolácie obozretní a prezrieť si štítok na obale a uistiť sa aj o zdravotnej nezavadnosti výrobku.

“Výrobky členov AVMI plnia prísne výrobné štandardy a kvalita produktov je dlhodobo stabilná. Projektanti aj zhotovitelia stavieb sa tak môžu spoľahnúť, že hodnoty uvedené na obale izolácie sú dodržané“, uvádza výkonná riaditeľka AVMI.

Asociácia výrobcov minerálnych izolácií dbá na kvalitu predávaných materiálov na trhu a priebežne testuje dovozové aj vlastné materiály. Pri porušení parametrov podáva podnety na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Z dôvodu veľkého množstva nekvalitných minerálnych izolácii zaviedla aj vlastný monitoring kvality. Jeho výsledkom bude zoznam nekvalitných výrobkov, ktorý bude zverejnený a priebežne aktualizovaný na webovej stránke asociácie v júli 2024. Slúžiť bude ako praktická pomôcka pre spotrebiteľov.

Tuzemskými členmi AVMI sú spoločnosti KNAUF INSULATION, ROCKWOOL a.s., Divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a URSA CZ.

Krajina pôvodu Dátum merania Hodnota TR (kPa) Hodnota CS(10) (kPa)
deklarovaná nameraná deklarovaná nameraná
Poľsko 3/2024 10 7,96 30 22,7
Bielorusko 5/2024 10 5,01 25 32,6
Ukrajina 5/2024 10 11,78 30 39,5
Ukrajina 6/2024 10 8,63 30 39,5

Tabuľka merania kvality minerálnej izolácie 2024 (červeno označené porušenie deklarovaných hodnôt).

Foto: AVMI

>> Zariaďte si vašu firmu podľa
svojich predstáv TU <<

 

Komentáre