Radíme o zásadných chybách pri montáži okien – 3. časť

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


OknáStavbaTechnológie

Radíme o zásadných chybách pri montáži okien – 3. časť

Radíme o zásadných chybách pri montáži okien

Spôsobov realizácií montážnych prác okien do domov označovaných ako ultranízkoenergetické a domy s nulovou spotrebou energií či, tzv., pasívnych je viac. Nie všetky však vytvárajú predpoklady na veľmi nízke tepelné straty cez pripojovaciu škáru. Základné pravidlo pre správnu montáž okien v prípade takýchto stavieb znie: okno je potrebné umiestniť do tepelne izolačnej roviny!

Toto pravidlo musím vysvetliť. Významnú úlohu u týchto stavieb „hrá“ splnenie tepelnotechnických požiadaviek normy STN 73 0540 (Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov.), ktoré sa realizujú extrémne hrubým zateplením, ale aj riešenie polohy kritickej izotermy (12.5 °C) v mieste spájania konštrukcií a rámu okna. Táto izoterma – čiara, spájajúca oblasti s rovnakou teplotou – nesmie byť v telese škáry. Teplota okolo 12,5 °C je teplota, kedy sa vodná para nachádzajúca v interiérovom vzduchu začína premieňať na vodu a tento jav je v konštrukciách pripojovacích škár nežiadúci, nakoľko je živnou pôdou pre plesne.

Radíme o zásadných chybách pri montáži okien

Štandardné spôsoby montáže okien do stredu stavebnej konštrukcie a „na penu“ sú pre energeticky úsporné stavby nevhodné! Preto pri plánovaní stavby pre nízkoenergetický, takmer nulový alebo pasívny štandart, kde sú silné izolácie podmienkou, je nutné vyriešiť, ako situovať okno, aby bol zachovaný jeho prirodzený vzhľad v konečnej fasáde a okno prepúšťalo dostatok svetla (problém širokých špaliet, kde vonkajšie ostenie okien môže narásť až na 30 cm), ale aj na riešenie lineárnych tepelných mostov po obvode okna.

Funkčný princíp nového riešenia

Väčšia hrúbka používaných zatepľovacích materiálov priniesla tzv. predsadenú montáž okien.

V základnom princípe ide akoby o vytvorenie konzol pred okenným otvorom vytvorenom v statickej časti stavby, na ktoré sa upevní rám okna. Po statickej fixácii okna sa časť rámu okna (min. 3 cm) následne zakryje tepelným izolantom, ktorým zatepľujeme fasádu. V stavbárskej praxi sa táto metóda označuje aj ako metóda „vykonzolovania okna pred nosné murivo“. Z pohľadu stavebnej fyziky, ktorá rieši tepelné straty, sa plocha steny, kde je okno namontované zjednotí (fasáda má zaručenú tepelnoizolačnú homogenitu) a líniové tepelné mosty z pripojovacej škáry sa vlastne „stratia“.

Neprehliadnite:
Radíme o zásadných chybách pri montáži. Montáž okien „na pásky“ – 2. časť

Systémy na predsadenú montáž sa stále viac uplatňujú aj v bežnej výstavbe a význam vykonzolovania okna do priestoru tepelného izolantu bude naďalej stúpať v súlade s trendom dosiahnutia domov s takmer nulovou spotrebou energie. Umiestnenie okna do tepelnej izolácie metódou predsadenej montáže sa dnes môže javiť ako rutina, pretože systémových riešení je už dostatok. Aj napriek tomu, dôležité je nepodceňovať technické riešenie samotného vykonzolovania. V prípade, ak sa predsadzujú veľké okenné zostavy s vysokou hmotnosťou je potrebné statické posúdenie „konzolovania“. Masovému rozširovaniu metódy nenapomáha vyššia cena oproti montáži „na pásky“.

Radíme o zásadných chybách pri montáži okien
Z nosných a zatepľovacích profilov sa vytvorí na vonkajšom líci obvodového muriva „slepý rám“, ktorý vlastne tvorí nový otvor pre okno. Hlavnou výhodou systému illbruck je, že sa nosné profily lepia na murivo a len dodatočne kotvia. Tým dochádza k prenosu celkového zaťaženia od okna na výrazne väčšiu plochu, v porovnaní s tým, ak by bol systém ukotvený výhradne mechanicky. Vďaka tomuto postupu je možné pripustiť aj zaťaženie profilu hmotnosťou až 900 kg na bežný meter dĺžky profilu (pokiaľ je podkladom betón), bez rizika jeho vyštiepenia na okraji. Lepenie sa vykonáva špeciálnym lepidlom, ktoré bolo na tento účel vyvinuté a otestované.

 

Držme sa preverených systémov

Otestované systémy na predsadenú montáž okien a dverí väčšinou garantujú únosnosť, vzduchovú nepriezvučnosť, minimálne tepelné mosty a dlhú životnosť tohto náročného stavebného detailu. Jedným z takýchto riešení je stavebnicový predsadený systém nosných a zatepľovacích profilov, ktorý umožňuje vyloženie okna od 35 do 200 mm od spoločnosti illbruck, ktorá nám poskytla ilustračné obrázky pre názornejšie pochopenie textu.

Radíme o zásadných chybách pri montáži okien

Prečo montovať okno do tepelnej izolácie?

– Nulové tepelné mosty
– Nevyhnutnosť pri nízkoenergetických, nulových a pasívnych domoch
– Zachovanie prirodzeného vzhľadu okna aj pri použití silných fasádnych izolácií.

Foto: Kunaj, Makrowin, Illbruck
Ing. Pavel Kleskeň

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre