Radíme o zásadných chybách pri montáži okien, chybná montáž okien – 1. časť

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


OknáStavbaTechnológie

Radíme o zásadných chybách pri montáži okien, chybná montáž okien – 1. časť

Radíme o zásadných chybách pri montáži okien, chybná montáž okien, stavba, technologie

Ak si pozriete práve realizované stavby, tak okolo okien je ešte stále „veniec“ PUR peny! Tento „veniec“ ukazuje chybnú montáž okna do stavebnej konštrukcie! Chybná montáž okien je dnes stále realitou.

Zdá sa vám tých chýb veľa? Realita je „krutá“. Okno, ktoré ste si objednali s vynikajúcimi tepelnoizolačnými a zvukovoizolačnými vlastnosťami vám pri tomto spôsobe montáže nezaistí očakávaný dlhoročný, kvalitatívny výsledok! Preto musí byť tých vysvetľujúcich článkov veľa, lebo aj chybnej montáže je na stavbách veľa. A ešte jeden argument, aby ste sa nad montážou okien zamysleli. Chybná a lacná montáž okna môže ovplyvniť aj výsledný energetický cerifikát budovy. Dnes je potrebný už v hodnote A0!

Na čo je potrebné sa pýtať pri rokovaniach o nových oknách a ich montáži

Základným predpokladom je dostatočná príprava na debatu o oknách ohľadom vašej novostavby či výmeny v prípade starších domov. Spôsob prípravy je odlišný, pretože aj technológia realizácie prác je odlišná ako rozsahom, tak použitým materiálom.

Detaily pre návrh riešení pripojovacej škáry a požiadaviek kladených na realizáciu vlastnej montáže sú uvedené v norme STN 73 3134: 2014 s názvom Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy, požiadavky, zhotovovanie a skúšanie – nebudem vysvetľovať normu, poukážem na jej aplikáciu v praxi.

Radíme o zásadných chybách pri montáži okien, chybná montáž okien, stavba, technologie

Výmena okien – teda okná v rekonštrukciách

Pri takýchto „menších“ rekonštrukciách ako je výmena okien v byte či rodinnom dome sa vám nechce do projektovej dokumentácie výmeny okien investovať peniaze. Ako „na to“, aby výmena okien bola správna?

V  takomto prípade odporúčame prediskutovať detaily montáže s potenciálnym dodávateľom okna – teda v obchodnej kancelárii alebo pri jeho „zameriavaní“ u vás. Ak neznámeho montážnika či obchodného zástupcu nechcete v tejto dobe ešte pustiť do domu či bytu (ide vám len o cenovú kalkuláciu) pomôžte si napr. fotografiou okien v mobile. Tu bude zachytený celkový pohľad z interiéru a exteriéru, detail ostenia s rámom z interiéru a exteriéru, bude vidieť tvar a otváranie – členenie okien, atď. Rozmery si viete vymerať aj sami.

Neprehliadnite:
O stále chybnej montáži okien a dverí, predstavíme vám správnu montáž systémovými riešeniami

Tieto podklady by mali byť dostačujúce k tomu, aby bol dodávateľ okien schopný navrhnúť aj najvhodnejší spôsob riešenia napojenia rámu okna na ostenie (miesto kotvenia a aj spôsob). V  takomto prípade odporúčame prediskutovať detaily montáže – počet kotiev, spôsob tesnenia, vyspravenie spáry a omietok atď.) a urobiť aj cenovú kalkuláciu všetkých verzií montáže a dodávky ktoré vám ponúknu. Toto platí aj keď budete o kalkuláciu žiadať prostredníctvom internetu!

Obdobne by ste mali byť pripravení aj počas osobného rokovania v obchodnej kancelárii. Tu je však vhodné, aby vám pracovník ukázal aj modelové riešenia na demonštračných vzorkách okien, ktoré sú obvykle k dispozícii. Ak nie sú, tak vám odporúčam veľkú pozornosť a vyžiadať si presný písomný popis v cenovej ponuke!

Radíme o zásadných chybách pri montáži okien, chybná montáž okien, stavba, technologie

Nový dom a jeho okná

Novostavby majú svoj projekt pre stavebné povolenie a aj realizačný projekt. Tento však obvykle u stavieb RD sa neobjednáva a stačí projekt pre stavebné povolenie.

Dokumentácia o oknách a dverách domu je príloha projektu s názvom: Výpis stolárskych výrobkov a mala by zahŕňať aj riešenie, tzv. pripojovacej škáry, čo je oblasť medzi rámom okna a stavebnou konštrukciou (ostením), a to po celom svojom obvode, teda i v parapetnej časti. Ak ju nemáte v projekte pre stavebné povolenie – tak to reklamujte u projektanta, lebo na jej základe budete okná objednávať a aj dostanete cenovú kalkuláciu. Akékoľvek ústne dohody sa dajú poprieť a potom sú tisíce „výhovoriek“ a vznikajú cenové spory o dodatky za „naviac práce“.

Radíme o zásadných chybách pri montáži okien, chybná montáž okien, stavba, technologie

Montáž „na pásky“ –  cena je vysoká!

Články, ktoré sa venujú montáži okien konštatujú, že sa má zákazník uistiť, či cenová ponuka obsahuje montáž iba s použitím montážnej peny a náterom ostenia stavebným lepidlom – „kléberom“ alebo je lepšia zmienená montáž i s parotesným interiérovým „uzáverom“ a hydroizolačným exteriérovým „uzáverom“ pripojovacej škáry, tzv. „montáž na pásky“.

Aká je realita? Dodávateľ formálne ponúkne aj „montáž na pásky“. V prevažnej miere však „vyhráva“ cena za „montáž na penu“. Peniaze sú hlavnou príčinou, prečo aj nové vysokokvalitné okná s trojsklami majú svoje „vence“.

Pokračovanie v 2. časti článku bude o „páskach“ na okná.

Ing. Pavel Kleskeň
Snímky chybných realizácií – autor

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre