Spoločnosť FM Logistic zaznamenala ďalší rok trvalého rastu

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


LogistikaSklady

Spoločnosť FM Logistic zaznamenala ďalší rok trvalého rastu

Spoločnosť FM Logistic zaznamenala ďalší rok trvalého rastu

Spoločnosť FM Logistic zaznamenala ďalší rok trvalého rastu, ktorý je výsledkom udržateľnej omnichannel stratégie a voľby štruktúry medzinárodných investícií. Spoločnosť FM Logistic zverejnila svoje finančné výsledky za obdobie 2022/23. Kompletné auditované výsledky sú k dispozícii vo výročnej správe. Počas tohto fiškálneho roka, ktorý končil 31. marca 2023, sa tržby zvýšili na 1 713 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 13 % oproti predchádzajúcemu roku. Prevádzkový zisk sa tiež zvýšil o 15 % vďaka obozretnej stratégii zadlžovania. Významné investície do realizácie politiky trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti približujú skupinu stále viac k jej cieľom do roku 2030.

 

 

  • V náročnom medzinárodnom kontexte spoločnosť FM Logistic preukazuje svoju odolnosť vďaka udržateľnej omnichannel stratégii a neustálemu hľadaniu prevádzkovej efektivity, čo umožnilo odpovedajúci nárast obratu o 13 %, ktorý predstavuje 1 713 miliónov eur v tržbách, a prevádzkového zisku o 15 %.
  • Podiel obratu generovaného mimo Francúzska teraz presahuje 65 % celkového obratu. Obchodné výsledky podporujú rast skupiny vďaka novým zákazkám v hodnote 262 miliónov eur.
  • Iniciatívy CSR sú na vzostupe aj vďaka 75 prioritným opatreniam v oblasti energetickej optimalizácie.
  • Výsledkom nových synergií, ktoré sú zárukou jednoduchosti a efektivity medzi spoločnosťami FM Logistic a Batilogistic, sú zjednodušené riadenie a úzka spolupráca s cieľom znížiť uhlíkovú stopu spojenú s výstavbou a prevádzkou stavieb. V roku 2022 spoločnosť FM Logistic znížila emisie uhlíka vo svojich skladoch o 26,6 %.

V kontexte poznamenanom vojnou na Ukrajine, rastom nákladov na energie a rekordnou úrovňou inflácie v mnohých krajinách, kde skupina pôsobí, je tento dvojciferný rast výsledkom dobrých obchodných výsledkov na všetkých územiach a zvýšenej prevádzkovej efektivity, ktorá umožnila obnovenie zmlúv. Tieto dva prvky dokazujú odolnosť spoločnosti. Na oživení skupiny sa podieľala najmä schopnosť realizácie optimalizovaná zavedením väčšej jednoduchosti v rozhodovacích orgánoch. Posilnené synergie v rámci dua FM Logistic – Batilogistic sú významnou a odlišujúcou výhodou, ktorá podporuje miestne komunity a umožňuje predstaviť si sklady budúcnosti.

„Uplynulý rok ukázal význam našej stratégie omnichannel a udržateľného rozvoja dodávateľského reťazca, ale aj schopnosť spoločnosti FM Logistic prispôsobiť sa zmenám v medzinárodnom kontexte a vyrovnať sa s nimi. Mnoho nových zákazníkov nám teraz dôveruje, že prevezmeme zodpovednosť za všetky ich distribučné kanály, ako vo Francúzsku, tak aj na medzinárodnej úrovni. Viac ako inokedy naša stratégia rezonuje s otázkami životného prostredia: udržateľnosť a triezvosť musia byť v centre logistickej činnosti, ako to požadujú naši zákazníci a naši akcionári. Našou ambíciou je naďalej niesť víziu udržateľného dodávateľského reťazca a podporovať jej realizáciu prostredníctvom digitalizácie a automatizácie našich procesov,” povedal Jean-Christophe Machet, generálny riaditeľ spoločnosti FM Logistic

Významný rast generovaný omnichannelom a zahraničím

V roku 2022 získala spoločnosť FM Logistic niekoľko omnichannel zákaziek. Vďaka týmto aktivitám spoločnosť teraz dosahuje 20 % obratu. Významný rast v tomto finančnom roku pochádza tiež z investícií, ktoré skupina uskutočnila na medzinárodných trhoch s vysokým potenciálom, ako sú Vietnam a India (na týchto dvoch trhoch bol v roku 2022 zaznamenaný 30 % rast), ale aj v Brazílii, kde skupina od januára zaznamenala čisté zlepšenie výsledkov. Konkrétne v Indii skupina zažíva mimoriadny rozvoj a v roku 2022 tu zamestnávala 5 000 zamestnancov. Vďaka novým zmluvám v hodnote 262 miliónov eur podporujú obchodné výsledky rast skupiny v jej historických segmentoch, FMCG a maloobchode, a zároveň posilňujú priemyselný segment. Snahu skupiny podporovať svojich zákazníkov na medzinárodnej úrovni dokazuje fakt, že až 65 % obratu je teraz generovaných mimo Francúzska, čo predstavuje nárast o 19 %.

Zrýchľovanie smerom k udržateľnej logistike

Tento rok bol pre spoločnosť FM Logistic v znamení veľkého pokroku v súlade so strategickým plánom Powering 2030. Jej ambiciózny plán spoločenskej zodpovednosti firiem, ktorého cieľom je dosiahnuť do roku 2030 uhlíkovú neutralitu všetkých jej prevádzok a úplne bezpečné pracovné prostredie umožňujúce rozvoj jej tímov, bol dokonale dodržaný napriek krízovému kontextu. Čo sa týka nehnuteľností a stavebníctva, bolo prijatých niekoľko štrukturálnych rozhodnutí, vrátane zvýšenia výšky budov za účelom zníženia ich ekologickej stopy (sklad “High Height” umožňuje ušetriť 10 % CO2 na jednu paletu) alebo voľby drevených rámov. Na globálnej úrovni bolo prijatých mnoho opatrení týkajúcich sa úspor energie, výroby energie a prechodu na ekologickejšie energie, čo spoločnosti FM Logistic v roku 2022 umožnilo znížiť emisie uhlíka vo svojich skladoch o 26,6 %.

Hlavné body strategických priorít skupiny

  • Rok po tom, čo spoločnosť FM Logistic oznámila svoj cieľ dosiahnuť do roku 2030 uhlíkovú neutralitu vo všetkých svojich prevádzkach, obnovuje svoje záväzky v oblasti energetickej striedmosti: v roku 2022 sa FM Logistic stala prvou logistickou spoločnosťou, ktorá v Španielsku zriadila vodíkovú stanicu. Stanica sa nachádza v meste Illescas a vyrába 45 kg ekologického vodíka týždenne a zaisťuje ekvivalent spotreby 18 vysokozdvižných vozíkov pracujúcich 12 hodín denne.
  • V snahe rozvíjať omnichannel a v kontexte zložitejších predajných kanálov zriaďuje spoločnosť FM Logistic “kontrolné veže” pre niekoľko zákazníkov vo Francúzsku aj v zahraničí, aby mohla efektívne a udržateľne riadiť dodávateľský reťazec.
  • Zrýchlenie automatizácie: Spoločnosť FM Logistic pokračuje v automatizácii svojich skladov, napríklad nasadením 46 robotov Locus pre významnú nábytkársku spoločnosť na platforme Wiskitki v Poľsku. V tomto areáli o rozlohe 16 000 m² roboti podporujú tímy pri spracovaní objednávok zásielok.
  • FM Logistic posilňuje svoje aktivity u priemyselných zákazníkov v záujme aktívnej účasti na reindustrializácii Francúzska. Spoločnosť FM Logistic si napríklad vybral francúzsky výrobca guľôčkových ložísk NTN-SNR, aby riadil nadväzujúcu logistiku jeho priemyselných tokov zo skladov v Annecy a Saint-Vulbas.

Tieto zlepšujúce sa výsledky a posilnená finančná stabilita skupiny jej tak dávajú všetky prostriedky na to, aby pokračovala v investíciách v prospech dekarbonizácie a tiež transformácie svojich činností vďaka digitalizácii a automatizácii. V súlade s plánom Powering 2030 slúžia zavedené inovácie ako na zvýšenie prevádzkovej výkonnosti v službách zákazníkom, tak aj na zlepšenie bezpečnosti a pohody tímov v srdci spoločnosti. Tieto iniciatívy umožnia skupine do roku 2030 zdvojnásobiť svoj obrat na 3 miliardy eur, a to vďaka zameraniu na omnichannel, mestskú logistiku a udržateľný rozvoj.

Viac na www.fmlogistic.com

Zdroj foto: FM Logistic
Text: FM Logistic

>> Vhodné doplnky pre vašu
firmu TU alebo aj nižšie <<

 

Komentáre