Domáca vodáreň alebo plytváte stále drahou pitnou vodou?

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


TechnológieZdravé bývanie

Domáca vodáreň alebo plytváte stále drahou pitnou vodou?

Domáca vodáreň alebo plytváte stále drahou pitnou vodou

Domáca vodáreň je čím ďalej častejšie zaobstarávaným zariadením, a to najmä v miestach, kde nie je možné pripojenie k verejnej vodovodnej sieti. Prečo sa oplatí si takýto produkt zaobstarať?

 

 

Mať domácu vodáreň je veľmi efektívny spôsob hospodárenia s vodou. Domáce vodárne slúžia na zásobovanie objektu pitnou či úžitkovou vodou. Úlohu tu nehrá, či ide o dom, chatu či hotel, a pod. Vhodné sú najmä pre domácnosti, ktoré majú vlastný zdroj vody v podobe studne alebo vrtu a chcú tento zdroj efektívne využívať. Pri výbere domácej vodárne záleží na tom, aké budete mať nároky. To najdôležitejšie, na čo by ste sa mali pozerať, pokiaľ chcete správne vybrať domácu vodáreň, vám prinášame v nasledujúcich riadkoch.

Zaobstaraním domácej vodárne ušetríte

Domácu vodáreň napojíte napríklad na vašu studňu na záhrade alebo aj na dažďovú vodu v sude. Prvé čo vás pri kúpe vodárne musí zaujímať je sacia výška, ktorá môže byť pri studni maximálne okolo deviatich metrov. Vodárne, ktoré obsahujú spätný ventil potom vedia nasávať oveľa rýchlejšie. Sú nastavené na tlak, ktorý ich buď zopne alebo vypne. Táto metóda môže bohužiaľ v reáli prinášať poklesnutie tlaku o pomerne veľké hodnoty. Ako tento problém vyriešiť? Vyberajte domáce vodárne zo značnou tlakovou rezervou.

Lepšie tipy vodární majú v sebe zabudovaný systém kontroly. Hydrokontrola zaistí, že sa vodáreň nezničí počas chodu “nasucho”. Systém kontroly môže niekedy dokonca odhaliť netesnosť potrubia. Avšak v zimných obdobiach z domácej vodárne vypustite vodu.

Čo tvorí domácu vodáreň

Štandardne sa vodárne skladajú z čerpadla, tlakového spínača a pri niektorých typoch z tlakovej nádoby. Nadštandardne môžu byť vybavené riadiacimi jednotkami, frekvenčným meničom udržujúcim stály tlak vody pri odbere, apod.

Typy domácich vodární

S otvoreným vodojemom – v našich podmienkach sa príliš nevyskytujú. Ich nevýhodou je umiestnenie otvorenej nádrže na najvyššom poschodí budovy, jej statické zabezpečenie a zabezpečenie proti zamrznutiu vody. Samospádový rozvod tiež nemusí vždy tlakovo vyhovovať umiestneným zriaďovacím predmetom.

Domáca vodáreň MHI 1300 inox 80L

Zásadné kritériá pre výber vodárne

Ešte pred samotným výberom vodárne je potrebné dobre stanoviť zásadné podmienky, ktoré sa odvíjajú nielen od potrieb prevádzky, ale sú dané predovšetkým zdrojom vody. Najčastejším zdrojom sú studne alebo vrty, budete potrebovať poznať dopravnú výšku a vzdialenosť, teda dĺžku zvislej a vodorovnej časti potrubia. Ďalej musíte stanoviť ideálnu hodnotu priemerného prietoku. Pri bežnom rodinnom dome sa pohybuje prietok okolo 50 l/minútu. Posledným číslom je požadovaný tlak, na jednoduchom vzorčeku sa výsledný požadovaný tlak dať spočítať. Pri bežnom rodinnom dome sa tlak, pohybuje cca okolo 3 barov.

So základnými údajmi potom môžete objektívne rozhodnúť, ktorý typ vodárne a s akým výkonom bude pre vás najlepšie.

Výhody domácej vodárne

  • Zníženie nákladov – odpadá napojenie do verejnej vodovodnej siete.
  • Dostupnosť – vyhnutie sa prípadnej odstávky vodovodu.
  • Stály tlak vody – najmä v odľahlejších oblastiach dochádza k poklesom tlaku vody.

Nevýhody domácej vodárne

  • Výpadky elektriny – nemožnosť čerpania vody bez záložného zdroja elektriny.
  • Kvalita vody – nutná pravidelná kontrola vody.
  • Údržba studne a zariadenia – obzvlášť v období záplav je nebezpečenstvo znečistenia studne.

Čo dodať na záver?

Domáca vodáreň je zariadenie, ktoré využijete na čerpanie úžitkovej aj pitnej vody. Poslúži tiež pri odčerpávaní vody. Domáce vodárne fungujú na jednoduchom princípe, základom vodárne je tlaková nádoba a čerpadlo. Najobľúbenejším typom domácej vodárne je práve vodáreň s tlakovou nádobou. Najväčšou prednosťou je v jej prípade nízka obstarávacia cena. Čerpadlo je schopné vodu vyčerpať z hĺbky maximálne 8 metrov. Medzi druhé najobľúbenejšie patria automatické vodárne.

Galéria

Foto: Shutterstock, Prodoshop
Redakcia

>> Spomínané vodárne
nájdete TU <<

 

 

Komentáre