Vŕtanie studne: hlavné body, ktoré potrebujete vedieť

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


ExteriérTechnológieVideo

Vŕtanie studne: hlavné body, ktoré potrebujete vedieť

Vŕtanie studne, vrtna suprava

Vŕtanie studne – pred objednaním u profesionálov by ste sa mali oboznámiť so základnými technológiami a pochopiť, ako sa to robí. Prečo, ak má každá spoločnosť špecialistov, ktorí vám všetko podrobne vysvetlia?

Systém zásobovania vodou je vytvorený na mnoho rokov a mal by poskytovať danej lokalite neprerušovaný prísun vody a nemal by byť zdrojom problémov. Dokonca aj so základnými znalosťami budete môcť komunikovať s dodávateľom na rovnakej úrovni a pochopíte, čo sa bude robiť. Preto uvádzame hlavné nuansy vŕtania studní, ktoré je žiaduce, aby každý majiteľ domu vedel.

Vŕtanie studne vrt na zahrade

Druhy vŕtania studní

Studne sa vŕtajú rôznymi spôsobmi. Najpoužívanejšia je rotačná metóda, ale existujú aj iné: nárazová, vibračná, hydraulická. Optimálna metóda vŕtania sa vyberá s prihliadnutím na geologické vlastnosti lokality a špecifický účel. Hlavné typy vŕtania:

 • Rotačné. Považuje sa za efektívnu možnosť a používa sa pri súkromných domoch na zásobovanie vodou. Pieskové studne sa vŕtajú vrtákom (do 50 metrov), artézske studne sa vŕtajú kužeľovým vrtákom, ktorý je vhodný na prácu v tvrdých horninách.
 • Perkusné. Umožňuje vŕtať studne až do 250 metrov.
 • Vibračné. Umožňuje vŕtať plytké studne v mäkkých horninách. Vŕtanie sa vykonáva prenášaním vibrácií na pracovný nástroj. V hĺbke viac ako 35 metrov sa táto metóda stáva neúčinnou.
 • Termálne. Má dobrú účinnosť, vďaka čomu sa používa v lomoch na ťažbu nerastov.
 • Hydraulické. Má nízke náklady, preto je vhodné na vytváranie malých studní v mäkkých pôdach. Uskutočňuje sa vplyvom prúdu vody dodávaného pod tlakom.

V zložitých prípadoch sa používajú aj kombinované metódy vŕtania. Tu sa striedavo využívajú rôzne pracovné nástroje v závislosti od konkrétnych cieľov.

 

 

Technológia vŕtania studní

Vodné studne pre súkromné domy sa tiež vŕtajú rôznymi metódami. Celkovo existujú 3 spôsoby vŕtania:

 • Šokové lano. Považuje sa za zastaraný, nedokonalý a pomalý spôsob, preto sa používa na malé studne. Nevýhody sú kompenzované nízkou cenou a absenciou potreby použitia vrtnej kvapaliny. Navyše tu nie je potrebné vŕtacie zariadenie.
 • Najobľúbenejšia možnosť vytvárania pieskových studní. Vykonáva sa pomocou malej inštalácie, ktorú používajú súkromní vŕtači. Tento spôsob sa vyznačuje aj prijateľnou cenou, a preto je obľúbený u majiteľov domov.
 • Rotačný. Používa sa na vytváranie hlbokých studní na vodu (artézsku). Produktívna vrtná súprava umožňuje vŕtanie do hĺbky 200 metrov. Navyše za akýchkoľvek podmienok, keďže pre ňu nie sú prekážkou ani balvany, ani silné skaly.

Hĺbka vŕtania studne

Hĺbka budúcej studne priamo závisí od jej typu a geologických vlastností vašej oblasti. V piesočnatej oblasti má priemer 30-60 metrov. Je tu ale jedna vlastnosť, ak susedia vyvŕtali studňu s hĺbkou 40 m, neznamená to, že táto hodnota bude pre vás rovnaká. A dokonca nie je vždy zaručené, že bude možné dosiahnuť vodonosnú vrstvu (na to musia vŕtači dobre poznať geológiu oblasti).
S artézskymi studňami je to o niečo jednoduchšie, ale vrstva vápenca je hlbšia. Preto sa priemerná hĺbka artézskych studní značne líši a pohybuje sa od 100 do 200 metrov. Tu všetko závisí aj od geologických vlastností oblasti.

Bezpečnosť vŕtania studní

Bezpečnostné opatrenia zahŕňajú veľa položiek, ale potrebujete vedieť iba nasledovné:

 • pre vŕtacie zariadenie je potrebné zabezpečiť voľný vstup (šírka brány – min. 3 metre) a voľnú plochu o rozmeroch 4×12 m;
 • nepovolaným osobám je vstup do vrtného zariadenia zakázaný;
 • pracovný personál musí byť vybavený kombinézami a inými ochrannými doplnkami (prilby, rukavice, okuliare).

Foto: Shutterstock
Redakcia

>> Zariaďte si záhradu podľa vašich
predstáv TU alebo nižšie <<

 

Komentáre