Z čoho postavíte domy triedy A0, zrozumiteľnejší je pohľad cez spotrebu energií

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaZvislé konštrukcie

Z čoho postavíte domy triedy A0, zrozumiteľnejší je pohľad cez spotrebu energií

Z čoho postavíte domy triedy A0, zrozumiteľnejší je pohľad cez spotrebu energií, RD_CZ_Nová Ves

Nové označovanie domov, podľa energetických tried, zaviedlo pre laickú verejnosť dosť veľký “zmätok” v pojmoch a triedení domov. Do konca roku 2020 sme stavali domy označované ako ultraenergeticky vysoko úsporné, triedy A1. Od januára 2021 sa môžu stavať už len domy s takmer nulovou spotrebou energie, triedy A0.

Zrozumiteľnejší je pohľad cez spotrebu energií.

Dom triedy A1 má povolenú spotrebu primárnej energie max. do 108 kWh/m² za rok.
Dom  triedy A0 má povolenú spotrebu primárnej energie max. do 54 kWh/ m2 za rok.

Okrem množstva dodanej energie hodnotí Globálny ukazovateľ „primárnej energie“ zdroj energie – z čoho je vyrobená, čiže zohľadňuje typ použitého zdroja tepla, druh paliva a využitie typu technológie na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Hodnotenie energetických tried podľa globálneho ukazovateľa A0, A1 je v podstate hodnotenie vášho domu vzhľadom na životné prostredie. Z priloženého grafu je zrejmé, že čím väčšia spotreba energie, tým dom viac zaťažuje životné prostredie tvorbou spalín.

Triedy energetickej hospodarnosti budov

Pre laického čitateľa je však oveľa zrozumiteľný údaj o potrebe tepla na vykurovanie  pre dom triedy A0. Z neho je jasné, že straty tepla za jeden rok cez m2 plochy domu, môžu byť v úrovni 20 kWh.

Pomenovanie-domov-podľa-STN-1

Pohľad cez stavebné konštrukcie

Tentokrát sa však nebudeme zaoberať “energetikou”, ale sa na domy pozrieme z pohľadu stavebných materiálov a technológií, z ktorých sa takéto domy dajú postaviť.

Základom každej stavby sú konštrukcie riešiace statiku stavby. Základy, steny, stropy a konštrukcie krovu a strešného plášťa. Toto vám vyrieši statik projektu a nasledujú práce na uzavretí stavby (okná, dvere, sklenené steny…). Tepelnotechnické vlastnosti celej staby zas riešia zateplovacie systémy (je ich veľa) a dimenzujú sa na triedu, ktorú projekt predpisuje – A1, A0… Energetická trieda je normou odporúčaná, akonáhle sa však “zapíše” do výkresov stavby a stavebný úrad ju v stavebnom povolení vyznačí, stáva sa pre stavebníka záväznou!

Neprehliadnite:

Koré stavebné systémy sú pre stavbu domu A0 vhodné? Všetky a je jedno či sú to betónové, tehlové, alebo drevené. Z tepelnoizolačného hľadiska sa musí navrhnutý systém posúdiť tak, aby straty tepla boli minimalizované v čo najväčšej miere a zároveň vytvorili aj obálku stavby, aby nedošlo k letnému prehrievaniu. Toto isté platí pre posúdenie tepelných izolácií v podlahách v styku so zeminou, kde sú straty pri neizolovanom stave až 6% z ročnej spotreby tepla. Vysoké sú požiadavky na konštrukčné skladby v izolovaní strešných plášťov. Tu je hrúbka izolácií odporúčaná okolo 40 cm, pretože takáto hrúbka už rieši aj prehrievanie obytných priestorov v podkroví, aby sa tieto nemuseli klimatizovať.

Okná a dvere, len tie s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami

Pri výbere okien a vchodových dverí si radšej nechajte poradiť od projektanta, ktorý pozná parametre dostupných otvorových výplní a dokáže posúdiť, ktorá skladba  okien a dverí je pre konkrétnu stavbu vhodná pre jej orientáciu k svetovým stranám. Pozná tiež podmienky montáže. Z hľadiska tepelných ziskov je optimálna orientácia okien na juh, minimalizovať by sa mali okná na severnej časti domu. Medzi najdôležitejšie parametre pri výbere okien a dverí pre budovy s takmer nulovou potrebou energie patrí hodnota súčiniteľa prechodu tepla Uw. Nové okná (odporúčané hodnoty) by mali mať Uw = 0,65 W/(m2.K), čo dokážu splniť iba okná s trojsklami.

Podobne je tomu aj v prípade strešných okien, ktoré by mali mať hodnoty okolo  Uw = 1,0  W/(m2.K), a teda aj v nich by mali byť už inštalované izolačné trojsklá. Sprísňujú sa aj požiadavky na vchodové dvere.  Pri zasklení si všímajte aj, tzv., solárny faktor, ktorý udáva množstvo energie zo slnečného žiarenia prenikajúce do interiéru (solárne zisky v zime). Čím je hodnota vyššia, tým sa v zime znižuje potreba energie na vykurovanie. Sklo s vyššou g-hodnotou však môže spôsobiť nežiaduce prehrievanie interiéru v letných mesiacoch, preto je nevyhnutné pamätať na vhodné tienenie.

Z čoho postavíte domy triedy A0, zrozumiteľnejší je pohľad cez spotrebu energií

Technické zariadenia (TZB) pre domy s triedou A0

Už som spomínal, že dnes sa stavajú stále lepšie domy z pohľadu “spotreby” tepelných energií. Domy majú lepšie tepelnotechnické vlastnosti a potreba tepla zásadne poklesla. Odporúčania pre stavbu domov triedy A0 uvádzajú, že v tomto type RD je vhodné používať najmodernejšie technické zariadenia pre výrobu tepla, teplej vody a tiež na dodávky el.energie. Sú to tieto zariadenia: tepelné čerpadlá, fotovoltické panely a termické kolektory či moderné kotle na biomasu a splyňovacie kotle na kusové drevá. Moderné riešenia kachľových pecí a aj kozubov tiež patria do tejto kategórie TZB. Patrí sem aj technológia rekuperácie vzduchu a inteligentné riešenie rozvodov el.energie, jej výroba cez fotovoltické panely a osvetlenie v dome.

Vykurovanie je najväčší spotrebič energie

V prípade rodinných domoch s takmer nulovou potrebou energie (A0) je však najdôležitejšie vybrať si správny maximálne úsporný spôsob vykurovania (dom má nízke tepelné straty) a tiež systém prípravy teplej vody. Klasické riešenie plynový kondenzačný kotol a podlahové či radiátorové vykurovanie už je pre tieto domy “predimenzované”. Posledné informácie zo stavieb ukazujú, že najefektívnejším zdrojom výroby tepla sú tepelné čerpadlá. Ako najvhodnejšie sa ukazuje využitie tepelného čerpadla so zásobníkom teplej vody.

Výber vhodného tepelného čerpadla závisí od mnohých faktorov, najmä od celkovej potreby tepla na vykurovanie domu. Do úvahy treba vziať aj priestorové možnosti na inštaláciu, zvážiť, či tepelné čerpadlo budete kombinovať s ďalšími zariadeniami (napr. so solárnymi kolektormi) atď. Riešenie systému však vždy ponechajte na odborníkov. Vybrať si môžete spomedzi tepelných čerpadiel typu: vzduch/voda, voda/voda alebo zem/voda.

Najprogresívnejší odborníci v dome A0 odporúčajú skombinovať tepelné čerpadlo s centrálne riadeným vetraním s rekuperáciou a teplý vzduch, ktorý by “odišiel ” do exteriéru ešte využiť na ohrev teplej vody v zásobníku, kde je maličké tepelné čerpadlo vzduch/voda. Riešenia však musia urobiť projektanti TZB.

Ekonomika  domov A0 je priaznivá

Výpočty špecializovaných stavebných firiem potvrdzujú, že vyššie investície do kvalitných materiálov a moderných technológií, z  ktorých sa domy triedy A0 stavajú, sa vám  vrátia v krátkom čase. Tento fakt je neodškiepiteľný a je podložený aj prepočtami od mnohých projektantov, ale aj dodávateľov stavebných prác. V čom sa vrátia tieti investície? V radikálnom až 50% poklese prevádzkových nákladov.

Autor: Ing. Pavel Kleskeň
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre