Dokonalá distribúcia tepla – hydraulické vyváženie systémov plošného vykurovania

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaTechnológieTZBVykurovanie

Dokonalá distribúcia tepla – hydraulické vyváženie systémov plošného vykurovania

Bytové odovzdávacie stanice hydraulické vyváženie systémov plošného vykurovania

Blíži sa zima a s ňou aj nová vykurovacia sezóna. Najmä v súvislosti s neustále rastúcimi nákladmi na energie je v súčasnosti ešte dôležitejšie, aby vykurovacie systémy fungovali efektívne. Hydraulické vyvažovanie je jeho nevyhnutnou súčasťou. Iba presne vyvážený systém rozdeľuje energiu v budovách tak, aby sa dosiahli požadované teploty v miestnostiach. To, čo platí pre radiátory, platí aj pre plošné vykurovanie. Najmä v rozsiahlych systémoch môže byť implementácia opatrení časovo pomerne náročná. Vysokokvalitné vyvažovacie ventily a elektrotermické pohony tento proces uľahčujú. Moderné rozdeľovače vykurovacích okruhov s inteligentnými komponentmi umožňujú rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky a zabezpečujú aj spoľahlivé hydraulické vyváženie.

 

 

Voda sa prirodzene uberá cestou najmenšieho odporu – to platí aj pre vykurovaciu vodu cirkulujúcu v potrubnom systéme budovy. Na ceste od zdroja energie ku koncovému používateľovi vytvárajú dĺžky a ohyby potrubí, odbočiek, ventilov a výmenníkov tepla jednotlivé odpory, ktoré bránia prietoku. V prípade plošného vykurovania preto vykurovacia voda ľahšie prúdi cez blízke a menšie vykurovacie okruhy s nižšími tlakovými stratami ako cez vzdialenejšie miestnosti pripojené na veľké okruhy.

Jednotlivé miestnosti potom nedosahujú požadovanú teplotu alebo sa požadovaná teplota v miestnosti dá len ťažko nastaviť. Často sa ako nesprávne opatrenia používajú zvýšenie rýchlosti obehového čerpadla alebo zvýšenie teploty prietoku. Zvýšené otáčky čerpadla vedú nielen k vyššej spotrebe energie, ale môžu tiež spôsobovať rušivé zvuky prúdenia v obytných miestnostiach. Vykurovacie systémy by mali byť hydraulicky vyvážené najneskôr vtedy, keď sa vyskytnú vyššie uvedené body jednotlivo alebo v kombinácii.

Hydraulické vyváženie existujúcich systémov

Pri hydraulickom vyvažovaní v existujúcich budovách sa podrobne preskúma celá potrubná sieť v dome a upraví sa tak, aby sa do každého vykurovacieho okruhu dodávalo správne množstvo vody a tepla. Všetky prietokové cesty vykurovacej vody musia byť navzájom koordinované. Najprv je potrebné poznať príslušné menovité objemové prietoky systému a jednotlivých úsekov potrubia. Zatiaľ čo v nových systémoch je táto informácia založená na projektových výpočtoch, v existujúcich systémoch často chýba. Menovité objemové prietoky sa preto musia najprv určiť na základe vykurovacieho zaťaženia miestnosti vykurovacieho systému.

Výpočtový formulár ako pracovná pomôcka

Požadované objemové prietoky možno určiť výpočtom vykurovacieho zaťaženia (DIN EN 12831). Menovitá potreba tepla jednotlivých miestností sa zase preberá z presného výpočtu potreby tepla. Ak tieto údaje nie sú k dispozícii, existujúce vykurovacie plochy možno určiť napríklad pomocou výpočtových formulárov Taconova, ktoré si možno stiahnuť z webovej stránky www.taconova.com (Download Center, Berechnungsformulare Hydraulischer Abgleich). Požadované objemové prietoky sa vypočítajú na základe rozdielu teplôt, stanovenej mernej potreby tepla a mernej tepelnej kapacity nosného média.

Pokročilá technológia

Najmä v oblasti plošného vykurovania je okrem hlavného rozvodu, napr. v suteréne alebo v prípravovni, kde sa v rámci hydraulického vyváženia rozvádzajú hlavné objemové prietoky do jednotlivých častí budovy, potrebný aj jemný rozvod na úrovni podlahy pomocou spoľahlivých rozdeľovačov vykurovacích okruhov. V tejto oblasti použitia vytvára elektrotermický pohon TacoDrive novú kategóriu produktov. TacoDrive je určený na reguláciu objemového prietoku v spojení s izbovým termostatom a inštaluje sa na vratné potrubie rozdeľovača vykurovacieho okruhu.

Pamäťová funkcia vyvažovacieho ventilu hydraulické vyváženie systémov plošného vykurovania
Vyvažovací ventil TopMeter Plus má praktickú pamäťovú funkciu, pomocou ktorej si môžete vyvolať posledný nastavený prietok. Pod červeným uzáverom nastavenia sa nachádza sivý záznamový krúžok na uloženie nastavení. Po dokončení nastavenia stačí, aby montér otočil záznamový krúžok nadol na sedlo ventilu a zaistil ho červenou krytkou, ktorá sa dá plombovať.

Inteligentné zásuvné pripojenie má nielen jednoznačnú výhodu pri inštalácii, ale v prípade potreby umožňuje aj rýchlu korekciu priradenia zón v miestnosti. Ďalšou výhodou je kombinácia pohonu a ventilu v jednej zostave a priama kontrola funkcie. Integrovaný priezor umožňuje jednoduchú a rýchlu vizuálnu kontrolu aktuálnej polohy ventilu a funkcie pohonu, čo je jednoznačná výhoda oproti samostatným pohonom. Pohon je vybavený reverzibilnou funkciou „First Open“ pre prípad prerušenia napájania, kedy ho možno manuálne uviesť do základnej otvorenej polohy a naplniť alebo prepláchnuť pripojené okruhy aj bez napájania.

Spoľahlivá a pohodlná regulácia

TopMeter od spoločnosti Taconova je osvedčeným špecialistom na reguláciu objemového prietoku pri uvádzaní systémov podlahového vykurovania alebo chladenia do prevádzky. S inteligentným vyvažovacím ventilom sa všetko nastavuje priamo na rozdeľovači. Novšia verzia TopMeter Plus umožňuje uloženie vykonaných nastavení. Pod červeným nastavovacím krytom sa nachádza sivý poistný krúžok na tento účel. Po dokončení nastavenia jednoducho stačí otočiť krúžok na sedle ventilu smerom nadol a zaistiť ho červenou krytkou. Ventil sa môže zatvoriť aj vtedy, keď je nastavenie prietoku zablokované.

Patentovaný vyvažovací ventil TopMeter Plus hydraulické vyváženie systémov plošného vykurovania
Patentovaný vyvažovací ventil TopMeter Plus (vľavo) je teraz k dispozícii aj v plastovom vyhotovení (vpravo). V obidvoch verziách má praktickú pamäťovú funkciu, pomocou ktorej sa môže vyvolať posledne nastavený prietok.

Po opätovnom otvorení ventilu sa jednoducho vynuluje posledná zablokovaná hodnota otočením ventilu na maximum. Táto pamäťová funkcia je praktická najmä v prípade prenajatých obytných budov alebo komerčných objektov, pretože posledný nastavený prietok možno kedykoľvek vyvolať. TopMeter Plus je k dispozícii aj v plastovom vyhotovení. Plastová verzia má presne tie isté montážne rozmery a rovnakú veľkosť kľúča, a preto je zameniteľná 1:1 s existujúcim TopMeterom alebo TopMeterom Plus. Plastové prevedenie si v ničom nezadá s mosadzným prevedením, pokiaľ ide o jednoduchú manipuláciu, bezpečnú prevádzku, vysokú kvalitu a spoľahlivé dodržiavanie noriem DIN.

Elektrotermický pohon TacoDrive hydraulické vyváženie systémov plošného vykurovania
Elektrotermický pohon TacoDrive kombinuje vyvažovací ventil a servopohon. Vďaka inovatívnemu zásuvnému pripojeniu nie je potrebné inštalovať samostatný pohon.

Elektrotermický ventil TacoDrive aj vyvažovací ventil TopMeter (Plus) sú inovatívne komponenty rozdeľovača vykurovacích okruhov TacoSys Pro z ušľachtilej ocele. Systém TacoSys Pro možno použiť až pre dvanásť okruhov a je z výroby vybavený všetkými potrebnými hlavnými komponentmi pripravenými na priamu inštaláciu.

Podlahové vykurovanie ako súčasť systému

Rozvod tepla do podlahového vykurovania je výhodný najmä pri použití modulárnych bytových odovzdávacích staníc. Vo veľkosti rozvodnej skrine spájajú funkcie riadeného prenosu tepla, ohrevu teplej vody a merania v jednej jednotke, pripravenej na priamu inštaláciu. Stále viac bytových družstiev, projektantov a dodávateľov inštalatérskych, vykurovacích a klimatizačných prác si vyberá bytové odovzdávacie stanice pre novostavby aj rekonštrukcie viacpodlažných bytových domov, pretože poskytujú ochranu pred baktériou Legionella a sú kompatibilné s takmer akýmkoľvek typom systému pre výrobu tepla.

Rozdeľovač vykurovacích okruhov TacoSys Pro hydraulické vyváženie systémov plošného vykurovania
Rozdeľovač vykurovacích okruhov TacoSys Pro umožňuje rovnomernú distribúciu tepla až do dvanástich vykurovacích okruhov. Všetky dôležité komponenty sú už nainštalované z výroby a pripravené na priamu inštaláciu.

Pripravené na pripojenie modulárnej stanice typu „All-In-One“ radu TacoTherm Dual ohrievajú pitnú vodu na prietokovom princípe a v prípade potreby regulujú teplotu výstupnej teplej vody presne podľa prednastavených hodnôt. To sa vykonáva elektronicky bez pomocného napájania prostredníctvom proporcionálneho regulátora prietoku. Okrem toho regulujú a rozvádzajú vykurovaciu vodu na vykurovacie plochy – pre radiátory aj pre podlahové vykurovanie.

Vysoký stupeň prefabrikácie a systémy nenáročné na údržbu šetria drahocenný čas potrebný na inštaláciu a servis je takmer zbytočný. Ich kompaktná konštrukcia (na požiadanie dostupná s malou montážnou hĺbkou) a základná modulárna koncepcia so širokou škálou variantov uľahčujú plánovanie projektu. Len vysokokvalitné komponenty, ako napríklad rozdeľovač vykurovacích okruhov TacoSys Pro, zaručujú spoľahlivú prevádzku.

Vyšší komfort, úspora energie

Správne hydraulické vyváženie umožňuje vyšší komfort, príjemnú teplotu a nižšie náklady na vykurovanie. Optimalizované vykurovacie systémy preto dlhodobo šetria energiu. S pomocou vhodných pracovných pomôcok a zladených výrobkov, ako sú napríklad moderné rozdeľovače vykurovacích okruhov s inteligentnými komponentmi, môžu hydraulické vyváženie vykonávať aj menej skúsení kúrenári.

Galéria

Taconova logo

Foto: Taconova Group AG
www.taconova.com

>> Zariaďte si kúpeľňu podľa svojich
predstáv Tu alebo nižšie <<

 

 

Komentáre